רישום לבתי ספר יסודיים

בדף זה:

מערכת החינוך בתל–אביב-יפו ערוכה ללוות את ילדכם ואתכם בשלבי ההסתגלות לאורך כל השנה, עם צוותי חינוך מיומנים, שיהפכו בעבורם את תהליך הכניסה לכיתה א’ לחוויה חיובית ונעימה.

מועדי רישום

 

 • באתר האינטרנט העירוני -

  מיום ראשון, 29 בינואר 2017 (ב' בשבט תשע"ז), עד יום חמישי, 16 בפברואר 2017 (כ בשבט תשע"ז) כולל.

 • במזכירות בית הספר האזורי-

  בימים ראשון עד חמישי, בשעות 13:00-9:00

  בימי שלישי, 7 ו- 14 בפברואר 2017 גם בשעות 16:00- 18:00
  ביום שישי, 3 בפברואר 2017 בשעות 9:00 - 12:00

הגשת מועמדות למסגרות ייחודיות:
לתשומת לבכם: אפשר להגיש מועמדות לבית-ספר ייחודי או על-אזורי אחד בלבד. הגשת מועמדות לשני בתי-ספר ייחודיים או על-אזוריים - תביא לביטול המועמדות בשני בתי-הספר. במערכת הרישום עליכם לבחור את ביה"ס הייחודי / העל אזורי בעדיפות ראשונה בלבד.

השנה, לבתי הספר: אג'יאל, הפתוח-הדמוקרטי, טבע ולזרם המשותף (בבית הספר דרויאנוב) – יוגשו בקשות העברה במעמד הרישום ובתקופת הרישום בלבד.

 • אג'יאל - יתקבלו ילדי גן חובה שיירשמו לכיתה א'. בין שאר המבקשים תתקיים הגרלה.
 • הפתוח-הדמוקרטי - יתקבלו ילדי גן חובה שיירשמו לכיתה א'. בין שאר המבקשים תתקיים הגרלה.
 • טבע- תתקיים הגרלה בין כלל מגישי בקשות ההעברה.
 • הזרם המשותף - יש להגיש בקשת העברה לבית ספר 'דרויאנוב' ובה לציין בהערות, בסיבת הבקשה - העברה לזרם המשותף. חובה לצרף לבקשה את טופס ההרשמה ושאלון ההכרות המופיע ​ברשימת הטפסים שבדף זה​. עדיפות לילדי המשך, בוגרי הגן המשותף, ובין שאר המבקשים תתקיים הגרלה.
 • אמנויות -

  נותרו מקומות ספורים לכיתה ב' לשנת הלימודים תשע"ח, המעוניינים מוזמנים להגיש מועמדות במזכירות בית הספר עד יום חמישי, 6.7.2017, מצוידים ב:

  ·  צילום טופס ארנונה

  ·  צילום תעודות זהות של שני ההורים עם ספח פתוח, שהילד הנרשם מופיע בו.

  ·  אישור רישום לביה"ס האזורי.

  ·  2 תמונות פספורט של הילד.

   

  יום התצפיות, לתלמידים המועמדים, יתקיים בבית הספר ביום ראשון, 9.7.2017, בשעות 13:45 – 15:30.

  התלמידים המתאימים יתקבלו על בסיס מקום פנוי.

* במקרה שמספר התלמידים המתאימים יעלה על מספר המקומות הפנויים - תתקיים הגרלה.

 *הצגת מועמדות או הגשת בקשת העברה יתאפשרו  למתגוררים בעיר בלבד.

רישום

השנה, הרישום יתבצע באתר האינטרנט העירוני. ניתן להירשם לבית-ספר אזורי אחד בלבד. הורים ללא גישה לאינטרנט יוכלו להירשם במזכירויות בתי הספר, במועדים המפורטים מעלה.
תושבים חדשים יירשמו במרכז הרישום ברחוב אבן גבירול 71 (קומת הגג),​ בעלי דרכונים - במרכז הרישום ברחוב לוינסקי 108, תחנה מרכזית, קומה 4.


לידיעתכם, רישום כוזב הוא עבירה פלילית. אי מסירת פרטים נכונים ומדויקים על מקום מגורים קבוע של התלמיד, תביא לביטול הרישום ולמיצוי כל הדרכים החוקיות המסורות בידי הרשות נגד ההורים.

 

מסמכים נדרשים

המסמכים נדרשים לרישום לכלל הנרשמים:

 • תעודות זהות של שני ההורים עם כתובת מגורים בפועל. תעודות הזהות יכללו את הספח שבו פרטי הילד.
 • העתק תלוש ארנונה מעודכן שפרטיו זהים לכתובת בתעודת הזהות

אם אתם עונים על אחד הקריטריונים האלו עליכם להצטייד בנוסף במסמכים:

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
 • מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.

  {{ filter.Name }}:

{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
פתיחת מידע נוסף

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
פתיחת מידע נוסף

{{ col.Caption }}:

{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
פתיחת מידע נוסף

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
פתיחת מידע נוסף

{{ col.Caption }}:

{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
 • מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.

  {{ filter.Name }}:

{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
פתיחת מידע נוסף

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
פתיחת מידע נוסף

{{ col.Caption }}:

{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
פתיחת מידע נוסף

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
פתיחת מידע נוסף

{{ col.Caption }}:

{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  

שיבוץ

לידיעתכם, אם מספר התלמידים יעלה על המספר שייקבע לאותו בית-ספר, הרשות תווסת את עודף התלמידים, בהתאם לשיקול דעתה, בהתבסס על הקריטריונים המפורטים להלן:

 1. אם הרישום נעשה לאחר מועד הרישום הרשמי, אין הרשות מתחייבת לשבץ את התלמיד לבית-הספר האזורי השייך למקום מגוריו.
 2. בבתי-הספר שבהם יש חטיבה צעירה, תינתן עדיפות לילדים העולים ממנה לכיתה א'.
 3. מרחק גאוגרפי
 4. מדיניות ושיקולי דעת מקצועיים
  טפסי הרישום יהוו שיבוץ סופי, אלא אם התקבלה הודעה אחרת בדואר רשום במהלך פגרת הקיץ.

בקשה לשינוי שיבוץ בית-ספר אזורי (כיתה א' בלבד)

 
 

 

בקשת העברה אפשר להגיש באתר האינטרנט, רק לאחר הרישום לבית הספר האזורי אליו הנכם שייכים. אם אין לכם גישה לאינטרנט אפשר להגיש את בקשת ההעברה במזכירות בית הספר האזורי בלבד.
ניתן להגיש בקשת העברה אחת בלבד, לבי"ס אזורי או לבית ספר ייחודיי / על אזורי מהבאים : לטבע, הפתוח, אג'יאל, מוריה, הזרם המשותף.

 

מועד הגשת בקשות לשינוי שיבוץ

ניתן להגיש בקשה לשינוי שיבוץ לכיתה א', בתקופת הרישום בלבד, קרי בתאריכים 29 בינואר עד 16 בפברואר 2017,  בצירוף מסמכים התומכים בבקשה.
לתשומת לבכם,
בקשת העברה שתאושר - אינה מחייבת העברת אחים נוספים. בקשות שתשלחנה לאחר המועד יידונו בפגרת הקיץ.
הורה שירצה למשוך את בקשתו להעברה, לאחר שנדונה, לא מובטחת חזרת התלמיד לבית-הספר ממנו נגרע.

 

מועד קבלת התשובה

תשובות לבקשות שהוגשו במועד יעודכנו  באתר האינטרנט מ- 15 ביולי 2017.
בקשות שיוגשו לאחר המועד, באמצעות מזכירת בית הספר האזורי, יידונו במהלך פגרת הקיץ והתשובות יופיעו באתר האינטרנט  מ- 15 באוגוסט 2017.

הישארות שנה שנייה בגן:

הורים המעוניינים שילדם יישאר שנה נוספת בגן חובה, יפנו לגננת ולפסיכולוג הגן.
השירות הפסיכולוגי החינוכי יעביר למחלקת הרישום את המועמדים להישארות שנה שנייה בגן, לא יאוחר מ 28- בפברואר. לאחר מועד זה לא ישמר מקומם בגן.
במקביל, יבצעו ההורים רישום לכיתה א' - כמקובל.
הורים שהוחלט כי על ילדם הישאר שנה נוספת בגן, באחריותם לבצע הליך רישום במרכז הרישום לא יאוחר מ-31 במאי. לאחר מועד זה, אין הרשות מחויבת לשמור מקום באותה כיתת גן.
שימו לב שהרישום לגן מהווה ביטול הרישום והשיבוץ לכיתה א'

הדלגה לכיתה א'

 
 

הקדמת המעבר לבית הספר והכניסה לכיתה א' עבור ילדים בעלי יכולות גבוהות מהממוצע ברוב תחומי ההתפתחות שתאריך לידתם לא יאוחר מ-31 במרץ והאמורים להיכנס בשנת הלימודים העוקבת לגן חובה.

 
הורים המעוניינים שילדם יודלג לכיתה א':

 

 1. הורי ילד שתאריך לידתו הוא לאחר תאריך הלידה הקובע לרישום לבית הספר ולא יאוחר מ-31 במרץ של אותו שנתון, השוקלים את האפשרות להדלגת ילדם מגן הילדים לבית הספר, יפנו לגננת מוקדם ככל האפשר, ולא יאוחר מ- 1 בינואר באותה שנת לימודים. הגננת תיידע אותם בדבר התהליך הנדרש להדלגה לבית הספר ותמציא להם את הטופס שעליהם למלא (טופס בקשת הדלגה לכיתה א').
 2. ההורים יחזירו את הטופס המלא לגננת להמשך התהליך עד סוף חודש ינואר של אותה שנה.
 3. הגננת תזמן את הורי הילד לשיחה לפני חופשת הפסח באותה שנה. בשיחה עם ההורים תתאר להם הגננת את הערכתה המקצועית לגבי תפקוד ילדם בגן והתאמתו או אי-התאמתו להדלגה על פי שיקוליה המקצועיים. להורים יובהר כי ההחלטה הסופית על ההדלגה לכיתה א' תתקבל על ידי ועדה מקצועית של השירות הפסיכולוגי-חינוכי. הגננת תצייד את ההורים בחוות דעת כתובה על ידה (שאלון גננת), תיידע את ההורים כי המעבר המוקדם מהגן לבית הספר עלול לעתים להקשות על הסתגלותו של הילד למסגרת החינוכית.
 4. את טופס בקשת ההדלגה המלא בצירוף המסמכים (צילום ספחי תעודות זהות של שני ההורים בהם מופיעים הפרטים האישיים כולל פרטי הילד, אישור רפואי, שאלון גננת, דוח אבחון פסיכולוגי מפסיכולוג חינוכי (שפ"מ או פרטי) יש להעביר באופן ידני לתחנת הדר יוסף – רח' קהילת לבוב 25, לא יאוחר מה-15 במאי 2017.
 5. עד לקבלת אישור השירות הפסיכולוגי-החינוכי על הדלגה ההורים מחויבים לרשום את ילדם לשנת הלימודים העוקבת לגן חובה.
  את ההערכה אפשר לבצע ב"נטעים" - מרכז פסיכולוגי עירוני משלים, טלפון 03-7248505 או אצל כל פסיכולוג חינוכי הרשום בפנקס הפסיכולוגים.

השיבוץ על בסיס מקומות פנויים ושיקול דעת הרשות העירונית בלבד.

{{ que.questionsClient.title }}

{{ pb.phoneBookClient.title }}
הסתר תוכן אודות

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: