רישום ושיבוץ לבתי ספר יסודיים

בדף זה:

{{ lwi.linksClient.title }}

שנתון הרישום לכיתה א'

הרישום לכיתה א' הוא לכל ילדי העיר, שנולדו בין התאריכים 01/01/2013 - 31/12/2013.

בדקו את אזור הרישום שלכם במערכת המפות GIS
לתשומת לבכם,
כיתות א' של בית ספר יהודה מכבי יתארחו השנה בבית ספר ארנון (רח' דוד ילין 11)
כיתות א' של בית ספר אלונים יתארחו השנה בבית ספר אילנות (רח' גרונימן 11)

תהליך הרישום

רישום באמצעות האינטרנט

הרישום לכיתה א' ייעשה באמצעות מערכת הרישום והשיבוץ. המערכת תהיה פתוחה לביצוע הרישום בתקופת הרישום בלבד, בתאריכים 7 – 28 בינואר 2019.

לביצוע הרישום הקלידו את פרטי הזיהוי הנדרשים:
• מספר זהות ההורה
• מספר זהות הילד/ה
• תאריך הלידה של הילד/ה

 

דגשים בתהליך הרישום:

 • טעינת מסמכים- מסמכים המעידים על שינוי בכתובת המגורים, מסמכים רפואיים וכיו"ב יש לטעון בסיום תהליך הרישום. ראו מסמכים נדרשים בטבלה מטה.
 • יום לימודים ארוך- לנרשמים לבתי הספר בדרום העיר וביפו תיפתח האפשרות לסמן כי ברצונם להשתתף ביום לימודים ארוך, ולהזין את פרטי המשלם.
 • בקשה לשינוי שיבוץ- נרשמים המעוניינים להגיש בקשה לשיבוץ בבית ספר שאינו בית הספר האזורי שלהם יפתחו את האפשרות להגיש את הבקשה בתהליך הרישום עצמו. ראו הרחבה בהמשך עמוד זה.
 • הודעה על קליטת הרישום - בגמר תהליך הרישום תופיע ההודעה: "הרישום הסתיים בהצלחה", ותישלח אליכם הודעת סמס ומייל על השלמת התהליך, אם לא התקבלה הודעה כזו אנא פנו למרכז שירות חינוך כדי לוודא שהרישום נקלט. 

סיוע במזכירות בית הספר האזורי:

הורים שאין להם גישה לאינטרנט, יוכלו להסתייע במזכירות בית הספר האזורי בתקופת הרישום:

בימים ראשון עד חמישי, בשעות 08:30 - 13:30. בימי שישי 11.1, 18.1, 25.1, בשעות 09:00 - 12:00.


רישום במרכז שירות חינוך:

תושבים חדשים בעיר או תושבים שאין ברשותם מסמכי כתובת על שמם יירשמו במרכז שירות חינוך, בבניין העירייה, בזימון תור מראש באתר זה. תשומת לבכם, למסמכים הנדרשים המפורטים בטבלה מטה.

הגשת בקשה לרישום מאוחר

תושבים שלא נרשמו בתקפות הרישום ישלחו טופס בקשה לרישום באמצעות דואר אלקטרוני לפי פרטי הקשר מטה, בצירוף מסמכים נדרשים כמפורט בטבלה בדף זה.

 

רישום תושבים שאינם מחזיקים בתעודת זהות:

הרישום לתושבים שאינם מחזיקים  בתעודות זהות, ששינו את כתובתם מאז הרישום בשנה שעברה, או הרושמים את ילדיהם לראשונה למסגרת חינוכית עירונית יתקיים בתחנה המרכזית החדשה:

בימים א'- ג' בתאריכים 3- 12 בפברואר 2019, בשעות 08:00- 15:00.


לידיעתכם: רישום כוזב הינו עבירה פלילית. מסירת פרטים שאינם נכונים ומדויקים על מקום המגורים הקבוע של התלמיד/ה, תוביל לביטול הרישום ולמיצוי כל הדרכים החוקיות אשר בידי הרשות.

מסמכים נדרשים

על כלל הנרשמים להצטייד ב:

 • תעודות הזהות של שני ההורים עם כתובת מעודכנת, התואמת את מקום המגורים בפועל. תעודת הזהות תכלול את הספח בו מופיעים פרטי הילד/ה.
 • תלוש חשבון ארנונה רשום על שמכם.

 

מסמכים נוספים נדרשים במקרים שלהלן:

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
 • מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.

  {{ filter.Name }}:

חיפוש
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  

ביטול הרישום או השיבוץ

ביטול רישום נדרש עקב מעבר לעיר אחרת או מעבר למסגרת חינוכית פרטית. ללא הסדרת ביטול הרישום לא ניתן לבצע רישום בעיר אחרת והדבר עלול לגרור חיובים בגין תשלומי חינוך שלא לצורך.
ניתן לשלוח את הבקשה למרכז שירות חינוך באמצעות טופס ביטול רישום חתום על ידי שני ההורים, בצירוף המסמכים הנדרשים על פי הפירוט בטבלה מעלה.
ניתן לבטל רישום בכל שלב, אך מומלץ לעשות זאת מוקדם ככל שניתן, בקשות לביטול רישום שיוגשו בתקופת הרישום, יטופלו בתוך 4 ימי עבודה.
שימו לב! לאחר הודעת הביטול לא ישמר המקום בבית ספר שבו שובץ ילדכם.

הודעת השיבוץ

תוכלו לצפות בשיבוץ ילדכם באמצעות המערכת מתאריך 02.06.2019.

קריטריונים לשיבוץ:

  השיבוץ לבתי הספר הוא לפי אזור הרישום בהתאם לכתובת המגורים. במקרים בהם מספר התלמידים הנרשמים יעלה על מספר התלמידים המקסימלי לאותו בית-ספר, הרשות תשבץ את יתרת התלמידים, בהתאם לשיקולים מערכתיים, בהתבסס על הקריטריונים המפורטים להלן:
 • מועד ביצוע הרישום (בתקופת הרישום או לאחריה)
 • בבתי-הספר שבהם יש חטיבה צעירה, תינתן עדיפות לילדים העולים ממנה לכיתה א'
 • מרחק גאוגרפי
 • אזורי רישום משותפים - היה ומספר התלמידים יעלה על המספר שייקבע לאותו בית ספר, תהא הרשות רשאית לווסת את עודף התלמידים, בהתאם לשיקול דעתה.

בדקו את מיקום בתי הספר באזור מגוריכם באמצעות "הסביבה שלי".

בקשה לשינוי השיבוץ בבית הספר האזורי (כיתה א' בלבד)

בקשה לשינוי שיבוץ אפשר להגיש באתר זה, בתקופת הרישום בלבד (07 – 28 בינואר 2019), בתהליך הרישום לבית הספר האזורי שאליו הנכם שייכים. הורים ללא גישה לאינטרנט, יכולים להגיש את הבקשה במרכז שירות חינוך בבניין העירייה או  במזכירות בית הספר האזורי.
ניתן להגיש בקשה אחת לבית ספר אזורי אחר. תוכלו לעשות זאת, גם אם הגשתם בקשת העברה לבית ספר ייחודי או על-אזורי.
לתשומת לבכם:

 • בקשה שתאושר אינה מחייבת העברת אחים.
 • בקשות שיוגשו לאחר המועד יידונו בפגרת הקיץ.
 • הורה שירצה למשוך את בקשתו, לאחר שנדונה, לא יוכל להבטיח את מקום בנו / בתו לבית-הספר ממנו נגרע/ה.
 • העירייה לא תישא בהוצאות נסיעה עקב העברה לבית ספר שאינו באזור הרישום.

מועד קבלת התשובה

תשובות לבקשות שהוגשו במועד יעודכנו במערכת הרישום והשיבוץ באתר זה, בתאריך 02.06.2019.
במידה ולאחר קבלת התשובות הסופיות תרצו להפנות בקשה חריגה, ניתן לפנות באמצעות המערכת המקוונת, עד 10.06.2019.


תשובות לבקשות החריגות לכיתות א' יתפרסמו במערכת הרישום והשיבוץ ב- 04.07.2019, התשובות הינן סופיות, במידה וישנן פניות נוספת לגבי השיבוץ ניתן לפנות אל פניות הציבור במשרד החינוך.

{{ que.questionsClient.title }}

{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: