היתר לפרגוד (סגירת חורף) לבתי אוכל

היתר לפרגוד

חוק העזר לתל-אביב-יפו (שמירת הסדר והניקיון) מאפשר לרשות הרישוי לתת לעסק היתר להצבת פרגוד חורף לתקופה שבין אחד באוקטובר עד סוף אפריל.

היתר זה ניתן רק לעסק בעל רישיון עסק תקף, שברשותו היתר תקף להצבת שולחנות וכיסאות. במקרים מיוחדים, על פי שיקול מנהל אגף רישוי עסקים, יינתן היתר להצבת פרגוד גם לעסק שאין בידיו רישיון עסק, אם הוא נמצא בהליך רישוי תקין, ובקשתו לא סורבה.

לא יינתן היתר לעסק הגורם מטרדים, לעסק שבקשתו לרישיון סורבה או לעסק שניתן לו צו סגירה והצו נכנס לתוקפו.

הגשת הבקשה לפרגוד חדש

לקבלת ההיתר, יש להגיש בקשה להיתר פרגוד במרכז שירות לקוחות  באגף רישוי עסקים על גבי טופס בקשה להצבת פרגוד.

החל מתאריך ה-1.1.2018 ניתן להגיש בקשות להיתרים באמצעות המייל בכתובת המופיעה מטה, בצירוף המסמכים הנדרשים לכל בקשה (תכנית וכד').
לבקשה יש לצרף תכניות הנדסיות של הפרגוד לרבות חישובים סטטיים של המבנה: תרשים המגרש, תרשים הנדסי של הפרגוד, פירוט הרכיבים ההנדסיים, מפרט החיבורים בין חלקי המבנה, תיאור חזיתות הפרגוד, תרשים הנדסי של החתכים – אורך ורוחב ופירוט החומרים שייבנה מהם הפרגוד.
כן יידרש תצהיר מהנדס על התחייבות לבדיקת הפרגוד לאחר הקמתו.
לאחר קליטת הבקשה, באחריות מגיש הבקשה או בעל העסק לדאוג לאשר את התוכניות ורק לאחר אישור התוכניות, ניתן יהיה להעלות את הבקשה לוועדת הפרגודים.


הבקשה לפרגוד חורף טעונה אישור של יחידת תכנון הנדסי באגף רישוי עסקים כן אישור שנתי של ועדת הפרגודים העירונית.

  • הגשת בקשה לשינוי שטח הפרגוד – במקרה של שינוי בגודל שטח הפרגוד, יש להגיש בקשה בדומה לפרגוד חדש.

 

 

לקבלת ההיתר תשולם אגרה שתיקבע על פי גודל הפרגוד.
בעל העסק יקבל הודעה בכתב שהבקשה אושרה בוועדה ועליו להסדיר תשלום היתר לפרגוד על מנת לקבל את ההיתר.

 

בעל העסק יהיה אחראי לפירוק הפרגוד בסוף חודש אפריל. אי פירוק הפרגוד בזמן, יגרור נקיטת הליכים נגד העסק, ובכללם פירוק הפרגוד ואי מתן היתר להצבת פרגוד בשנה הבאה.

מתחם שוק הפשפשים או שוק היווני

בשל אילוצי המרחב ומידות הרחוב, במתחם הפשפשים ושוק היווני ניתן יהיה לאשר התקנת יריעות פלסטיק שקופות בכפוף לעמידה בדרישות ובתנאים לפי מסמך ההנחיות של אדריכל העיר מיום 18.1.2018 וזאת לתקופת ניסיון לשנתיים.

הנחיות עיצוב

הפרגוד יהיה מבנה קל עשוי ממתכת קלה ובעל פרופיל עדין. קירות הפרגוד יהיו עשויים מזכוכית או מפיברגלס שקופים לחלוטין לכל אורכם ולא ייעשה כל שימוש בחומר אטום.
במדרחוב נחלת בנימין לא יאושרו פרגודים חדשים. הפרגודים הקיימים יוצבו במרחב של שני מטרים לפחות מקו החנויות.
במבנים המיועדים לשימור יידרש הפרגוד לעמוד בדרישות ובהנחיות צוות השימור. לצוות סמכות גם למנוע לחלוטין הקמת פרגוד חורף.

במדריך לעיצוב ורישוי פרגודים ניתן למצוא הסבר כיצד לתכנון ולעצב פרגוד, אילו סוגי פרגודים ניתן לתכנן, דוגמה לתכנית פרגוד, דוגמה לגידור וטפסים להגשת הבקשה.

 

טופס בקשה להצבת פרגוד
טפסים לפתיחת פרגוד חדש

הערה: הנוסח בדף זה הינו על פי החלטת אגף רישוי עסקים מנובמבר 2015

{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: