רישוי עסקים

היתר לפרגוד (סגירת חורף) לבתי אוכל

היתר לפרגוד

חוק העזר לתל אביב-יפו (שמירת הסדר והניקיון) מאפשר לרשות הרישוי לתת לעסק היתר להצבת פרגוד חורף לתקופה שבין ה-1 באוקטובר לסוף אפריל. היתר זה ניתן רק לעסק בעל רישיון עסק תקף, שברשותו היתר תקף להצבת שולחנות וכיסאות. במקרים מיוחדים, על פי שיקול מנהל אגף רישוי עסקים, יינתן היתר להצבת פרגוד גם לעסק שאין בידיו רישיון עסק, אם הוא נמצא בהליך רישוי תקין, ובקשתו לא סורבה.

הגשת הבקשה לפרגוד חדש

לצורך קבלת ההיתר, יש להגיש בקשה להיתר פרגוד במרכז שירות לקוחות באגף רישוי עסקים, באמצעות טופס בקשה להצבת פרגוד. את הבקשות יש לשלוח בדוא"ל לכתובת: asakim@tel-aviv.gov.il

בקשות חדשות להקמת פרגוד יש להגיש בצירוף המסמכים הנדרשים לכל בקשה (תכנית וכד').

לבקשה יש לצרף תכניות הנדסיות של הפרגוד, לרבות חישובים סטטיים של המבנה: תרשים המגרש, תרשים הנדסי של הפרגוד, פירוט הרכיבים ההנדסיים, מפרט החיבורים בין חלקי המבנה, תיאור חזיתות הפרגוד, תרשים הנדסי של החתכים - אורך ורוחב ופירוט החומרים שייבנה מהם הפרגוד.
כן יידרש תצהיר מהנדס על התחייבות לבדיקת הפרגוד לאחר הקמתו.


הבקשה לפרגוד חורף טעונה אישור של יחידת תכנון הנדסי באגף לרישוי עסקים.


הגשת בקשה לשינוי שטח הפרגוד -
במקרה של שינוי בגודל שטח הפרגוד, יש להגיש בקשה בדומה לפרגוד חדש.


חידוש היתר לפרגוד -
יינתן לעסקים קיימים שיש להם תכנית מאושרת, קיבלו אישור רשות הרישוי לחידוש ההיתר לשנה הנוכחית ומצב רישוי העסק שלהם תקין. בתהליך חידוש ההיתר לפרגוד, יידרשו בקשה לחידוש, תצהיר מהנדס והתחייבותו לבדיקת הפרגוד לאחר הקמתו (טופס מינוי אחראי לבדיקת פרגוד)​ חתום, אך לא יידרשו תכניות חדשות אם לא חלו שינויים במבנה לעומת האישור הקודם. חידוש ההיתר כרוך בתשלום אגרת ההיתר.


טופס בקשה להצבת פרגוד >> ​

טפסים לפתיחת פרגוד חדש ​>>​

 

בעל העסק יהיה אחראי לפירוק הפרגוד בסוף חודש אפריל. אי פירוק הפרגוד בזמן, יגרור נקיטת הליכים נגד העסק, ובכללם פירוק הפרגוד ואי מתן היתר להצבת פרגוד בשנה הבאה.

מתחם שוק הפשפשים או השוק היווני

בשל אילוצי המרחב ומידות הרחוב, במתחם הפשפשים והשוק היווני ניתן יהיה לאשר התקנת יריעות פלסטיק שקופות, בכפוף לעמידה בדרישות ובתנאים לפי מסמך ההנחיות של אדריכל העיר מיום 18.1.2018.

הנחיות תכנון - סגירות חורף קלות במתחם שוק הפשפשים/השוק היווני-יפו

הנחיות לקביעת אזורי ישיבה לאורך שדרות ירושלים

במקטע שבין דרך אילת לרחוב נס לגויים או ארליך נקבעו עקרונות להצבת שולחנות וכסאות וגם פרגוד. יש לתכנן את אזורי הישיבה בהתאם להנחיות. ​

הנחיות עיצוב

הפרגוד יהיה מבנה קל עשוי ממתכת קלה ובעל פרופיל עדין. קירות הפרגוד יהיו עשויים מזכוכית או מפיברגלס שקופים לחלוטין לכל אורכם ולא ייעשה כל שימוש בחומר אטום.
במדרחוב נחלת בנימין לא יאושרו פרגודים חדשים. הפרגודים הקיימים יוצבו במרחב של שני מטרים לפחות מקו החנויות.
במבנים המיועדים לשימור יידרש הפרגוד לעמוד בדרישות ובהנחיות צוות השימור. לצוות סמכות גם למנוע לחלוטין הקמת פרגוד חורף.

במדריך לעיצוב ורישוי פרגודים ניתן למצוא הסבר כיצד לתכנון ולעצב פרגוד, אילו סוגי פרגודים ניתן לתכנן, דוגמה לתכנית פרגוד וטפסים להגשת הבקשה.

פרגודים בתוואי עבודות הרכבת הקלה

באחריות בעל העסק, בעסק טעון רישיון עסק, אשר קיבל אישור של חברת נת"ע וועדה מחוזית להצבת פרגוד לכל אורך התקופה שבה מבוצעות עבודות הרכבת הקלה והציב בפועל את הפרגוד, לשלוח כל שנה (עד 31 בדצמבר) טופס אישור מינוי אחראי לבדיקת פרגוד לאגף רישוי עסקים במייל: asakim@tel-aviv.gov.il​.
הדף עודכן בפברואר 2024

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד