שכונה מקיימת

תכנית "משכונה קיימת לשכונה מקיימת"

 
 
  • התכנית, בהובלת הרשות לאיכות הסביבה תוך שיתוף עירוני רחב הינה חלק מפעילות העירייה לקידום והטמעת שיתוף ציבור וקיימות בפעילות יומיומית ובקידום פרויקטים קהילתיים. לאור הצלחת תכניות קהילתיות שונות (גינות קהילתיות, שטחי בר קהילתיים, קידום קומפוסטציה עירונית ועוד), ובעקבות תוצאות הפיילוט המוצלח של שכונה מקיימת שהתקיים בשכונות ביצרון ורמת ישראל, הוחלט להרחיב את המהלך לכלל השכונות בעיר.
    קבוצות או תושבים הרוצים להציע את שכונתם לתכנית של השכונה המקיימת הבאה מוזמנים לפנות אלינו, ולהציע מועמדותם. 

כיום פועלת התכנית בשכונות הבאות:

קורסים חדשים נפתחים בשכונות הבאות:

מהן שכונות מקיימות?

 
 

שכונות מקיימות הן שכונות שפועלות על פי מודל "עולם אחד", שעקרונותיו:

  • צמיחה ושגשוג מקומיים מתוך יכולת ההתחדשות שלנו ושל הסביבה שלנו (שימור משאבים, טיפול בפסולת, חיסכון באנרגיה, אחריות וסולידריות קהילתית-סביבתית, חיזוק כלכלה מקומית, חינוך לקיימות, ועוד).
  • שותפות בין כל בעלי העניין בשכונה: תושבים, עסקים, עירייה, ארגונים ועוד.

 

לצורך הגשמת מודל זה, התכנית מתמקדת במטרות הבאות:

  • מיפוי שכונתי של הקיים בשכונה (תשתיות קיימות, גורמי קהילה, פרויקטים קיימים ומתוכננים, עסקים ועוד) ויצירת מפת קיימות שכונתית - מפה ירוקה.
  • גיבוש וליווי של קבוצת תושבים שיקדמו פרויקטים קהילתיים ושכונתיים
  • פיתוח דרכי עבודה משותפות וארוכות טווח עם גורמי עירייה, ארגונים וגורמים בקהילה
  • ליווי המרכז הקהילתי בשכונה לקראת הפיכתו למרכז קיימות שכונתי

{{ im.imageGalleryClient.title }}

{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ pb.getName(item); }}

  • {{ pb.phoneBookClient.titleTab1 }}
{{ item.imgalt }}
alternative text

{{item.Adjective.Value}} {{item.LinkTitle.Value}}

{{item.position.Value}}

{{item.email.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{item.phone1.Value}}

{{item.fax.Caption}}:

{{item.fax.Value}}

כתובת:

{{ item.address1.Value }}

{{ item.building.Value }}

קומה {{ item.floor.Value }}

חדר {{ item.room.Value }}

{{item.longURL.Caption}}: