שכונות מקיימות

מהן שכונות מקיימות?

 
 

 • שכונות מקיימות הן שכונות שפועלות על פי מודל "עולם אחד".
  המודל מכוון לאורח חיים, אשר לוקח בחשבון את יכולת ההתחדשות שלנו ושל הסביבה שלנו, כלומר: ניצול נכון של משאבים, צרכנות אחראית וטיפול בפסולת, חיסכון באנרגיה, אחריות וסולידריות קהילתית-סביבתית, חיזוק כלכלה מקומית, טיפוח של טבע מקומי, פיתוח יכולות ייצור וצריכה מקומיים, חינוך לקיימות, ועוד.

תכנית "משכונה קיימת לשכונה מקיימת"

 
 

התכנית "משכונה קיימת לשכונה מקיימת", היא תכנית בהובלת הרשות לאיכות סביבה וקיימות תוך שיתוף עירוני וקהילתי רחב. תכנית זו הינה אחד מערוצי הפעולה להגשמת האסטרטגיה העירונית, לקידום והטמעת אורח חיים מקיים בפעילות יומיומית ובתמיכה בפרויקטים ויוזמות קהילתיות.

התכנית החלה בשנת 2012, בפיילוט עירוני שהתקיים בשכונת רמת ישראל ביצרון. בעקבות ההצלחה, הוחלט להרחיב את התכנית לכלל שכונות העיר בצורה מדורגת.

מטרת התכנית: למסד, להנגיש ולהטמיע אורח חיים מקיים בשכונה.
מודל הפעולה מחבר בין יוזמות עירוניות (Top Down)  ובין יוזמות קהילתיות (Bottom-up), תוך הרחבת מעגלים ויצירת שיתופי פעולה בין בעלי העניין בשכונה - תושבים, עסקים, מוסדות עירוניים וקהילתיים.

הדרך:

 • שולחן עגול - יצירת שולחן עגול של השותפים העירוניים והקהילתיים בשכונה למהלך שכונה מקיימת.
 • מיפוי  - מיפוי התשתיות הפיזיות והקהילתיות בשכונה התומכות בקיימות השכונתית ויצירת מפות קיימות שכונתיות.
 • הכשרת תושבים פעילים - קורס הכשרה המתקיים בשיתוף פעולה עם הגורמים העירוניים והשכונתיים הרלבנטיים. במהלך הקורס מעמיקים במיפוי התשתיות והצרכים, מגדירים יחדיו חזון מקיים לשכונה ובוחרים יוזמות קהילתיות סביבתיות לביצוע, חלקן ברמה מיידית קהילתית (פעילויות אלו מכונות "פירות נמוכים") וחלקן בשיתוף אגפים עירוניים רלבנטיים בתכנון לטווח ארוך (התחדשות ציר מסחרי מקומי בשכונה, תכנון מחודש של כיכר או שטח טבע עירוני בשכונה ועוד).
 • קידום יוזמות קהילתיות סביבתיות - היוזמות הסביבתיות, אותם בוחרים לקדם, פרושים על מגוון רחב מאוד של תחומים: מגינון בר קיימא, טבעירוני, מיחזור, קומפוסטציה, צמצום צריכה, מזון בריא, תמיכה בעסקים מקומיים, כלכלה משלימה ועד תכניות בשיתוף יחידות התכנון והפרויקטים בהתאמת השכונה לחזון שכונה מקיימת.
 • ליווי שוטף - עם סיום הקורס ממשיכים בליווי שוטף של היוזמות הקהילתיות שעלו במהלך הקורס וכן בליווי ותמיכה ביוזמות חדשות שעולות מן הקהילה.
 • הרחבת מעגלים  - הרחבת מעגלי שותפויות עירוניים וקהילתיים
 • הרחבת והעמקת העשייה - הרחבת העשייה לתחומי קיימות נוספים בשכונה

 

כיום פועלת התכנית בשכונות הבאות:

{{ im.imageGalleryClient.title }}

{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ pb.getName(item); }}

 • {{ pb.phoneBookClient.titleTab1 }}
{{ item.imgalt }}
alternative text

{{item.Adjective.Value}} {{item.LinkTitle.Value}}

{{item.position.Value}}

{{item.email.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{item.phone1.Value}}

{{item.fax.Caption}}:

{{item.fax.Value}}

כתובת:

{{ item.address1.Value }}

{{ item.building.Value }}

קומה {{ item.floor.Value }}

חדר {{ item.room.Value }}

{{item.longURL.Caption}}: