נתונים סטטיסטיים

אנו שמחים להציג בפניכם את העיר תל-אביב-יפו מנקודת מבט שונה ומעניינת, החושפת באמצעות מספרים את הווייתה החברתית, תרבותית וכלכלית של העיר העברית הראשונה.

הנתונים המוצגים מתבססים על מקורות רבים: היחידות השונות בעירייה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הביטוח הלאומי וגופים ממשלתיים, ציבוריים ופרטיים. כל החומר שנאסף נבדק, עובד ונערך על ידי צוות העובדים של המרכז למחקר כלכלי וחברתי בעיריית תל-אביב-יפו.

הנתונים מתארים מגוון תחומים הנוגעים לעיר, לתושבים ולשירותים שהם מקבלים כגון: דמוגרפיה וחברה, כלכלה, חינוך ותרבות, תשתיות, שירותים עירוניים ועוד.

עוד בנושא

  • {{ item['summary'].Value != "" && fp.displayDescription == 'True' ? fp.commonFunc.TruncateString(item['Title'].Value, 35) : item['Title'].Value}}

    {{ fp.commonFunc.TruncateString(item['summary'].Value, 85) }}

    פרטים נוספים

המרכז למחקר כלכלי וחברתי - רואים את הפרטים הקטנים, מרכיבים את התמונה הגדולה

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ pb.getName(item); }}

  • {{ pb.phoneBookClient.titleTab1 }}
{{ item.imgalt }}
alternative text

{{item.Adjective.Value}} {{item.LinkTitle.Value}}

{{item.position.Value}}

{{item.email.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{item.phone1.Value}}

{{item.fax.Caption}}:

{{item.fax.Value}}

כתובת:

{{ item.address1.Value }}

{{ item.building.Value }}

קומה {{ item.floor.Value }}

חדר {{ item.room.Value }}

{{item.longURL.Caption}}: