חינוך מיוחד

במערכת החינוך העירונית פועלות מסגרות חינוכיות רבות ומגוונות לתלמידי החינוך המיוחד, המתגוררים בעיר ומחוצה לה. ילדים  עם צרכים מיוחדים, מגיל 3 ועד גיל 21, משולבים במסגרות החינוך הרגיל, בחינוך המיוחד לסוגיו ובמסגרות משלבות אחרות.

לכל ילד וילדה בחינוך המיוחד מותאמת מסגרת חינוכית וטיפולית המעניקה להם מענה הולם ומיטבי לצרכיהם, בין אם בחינוך המיוחד ובין אם בחינוך הרגיל, בכיתות החינוך המיוחד או בשילוב יחידני בעזרת תוספת של שירותים חינוכיים וטיפוליים.

חוק החינוך המיוחד

שיבוץ ושילוב תלמידים במסגרות החינוך המיוחד נעשים מכוח חוק החינוך המיוחד.

משנת הלימודים הבאה, תשפ"א, ייכנס לתוקף תיקון מספר 11 לחוק, הקובע כי להורים אשר ילדיהם נמצאו זכאים לשירותי חינוך מיוחדים, יש זכות בבחירת סוג המסגרת: כיתה רגילה, כיתת חינוך מיוחד במסגרת חינוכית רגילה או מסגרת חינוך מיוחד.

עדכון הנחיות בנוגע לוועדות מתוקף חוק

בעקבות החלטת בג"ץ, פירסם משרד החינוך ב-13.7.2020 עדכון להנחיות בדבר מתכונת ועדות האפיון והזכאות וועדות פילוח התמיכות במסגרות החינוך.

אלה עיקרי העדכון:

 1. כל בקשה לוועדה שהוגשה עד ה-13.7.2020 תידון במסגרת ועדה רגילה. בקשות שהוגשו מה-14.7.2020 ייבחנו ויידונו במסגרת ועדה חריגה במשרד החינוך. הגשת בקשה שלא במועד (ועדה חריגה) מתבצעת בקישור זה.
 2. המועד האחרון להגשת השגה (ערעור על החלטת ועדת הזכאות והאפיון) נקבע ל-26.7.2020. השגות שהוגשו במועד בגין החלטה שנקבעה על בסיס שאלון רמת התפקוד (ראמ"ה), ייבחנו על סמך המסמכים וחוות הדעת שהוצגו בוועדה.
 3. אפשר להגיש השגה עד 21 ימים ממועד קבלת ההחלטה של ועדת זכאות ואפיון, אם ב-26.7.2020 טרם חלפו 21 ימים ממועד קבלת ההחלטה.
 4. בקשות הורים לשינוי סוג המסגרת שבחרו בוועדת הזכאות והאפיון, אפשר להגיש בפרק זמן מוגדר. לוועדות שהתקיימו עד ה-30.6.2020 ניתן להגיש בקשה עד ה-26.7.2020, ועדות שהתקיימו מה-1.7.2020 - ניתן להגיש עד שבועיים ממועד הוועדה. 
  שימו לב: שיבוץ לאחר שינוי מסגרת חינוך מרגיל למיוחד, או להפך, ייעשה על בסיס מקום פנוי.
 5. לא תהיה פגיעה בהיקף התמיכה שניתן לתלמידים מחדשי זכאות.
 6. תכנית אישית והרכב סל השירותים ייקבעו בדיונים של צוות רב מקצועי, במסגרת הנוכחית או במסגרת החדשה.
 7. ניתן לקבל טיפולים ממקצועות הבריאות כחלק מהסל האישי, גם אם התלמיד מקבל טיפול נוסף, שונה או דומה.

  להודעת משרד החינוך >>

עוד בנושא

 • {{ item['summary'].Value != "" && fp.displayDescription == 'True' ? fp.commonFunc.TruncateString(item['Title'].Value, 35) : item['Title'].Value}}

  {{ fp.commonFunc.TruncateString(item['summary'].Value, 85) }}

  פרטים נוספים
{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: