חוקי העזר העירוניים

  • נוסח חוקי העזר מובא כאן לנוחיות הציבור.
  • חוקי העזר המופיעים לצד הכוכבית באים להחליף את חוקי העזר המופיעים ברשימת המבוטלים.
  • במקרה של סתירה או אי-התאמה בין המידע כאן ובין הפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, הנוסח כפי שפורסם ברשומות הוא הקובע והמחייב.

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
  • מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.

    {{ filter.Name }}:

חיפוש
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
  • מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.

    {{ filter.Name }}:

חיפוש
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}