הסעות

עיריית תל אביב-יפו מפעילה מערך הסעות תלמידים במסגרת החינוך הרגיל ובמסגרת החינוך המיוחד. זאת, בהתאם לקריטריונים שנקבעו במשרד החינוך.

הסעת התלמידים במערכת החינוך מסייעת ליישום חוק חינוך חובה לתלמידים שבאזור מגוריהם אין בית ספר, או שבית הספר נמצא מרחק ניכר מביתם. ההסעה ניתנת גם לתלמידי החינוך המיוחד אשר לומדים בבתי ספר העונים על צרכיהם הייחודיים.

ההסעות מתקיימות במתכונת יום-יומית, בהתאם למערכת השעות הרשמית של מוסדות החינוך.

פרטים נוספים ניתן לקבל באתר משרד החינוך - חוזר מנכ"ל בנושא הסעות

לרישום להסעות לחצו כאן​

 

הסעות בחינוך הרגיל

 
 

עם סיום שיבוצי התלמידים במוסדות השונים, יועברו שמות התלמידים הזכאים להסעות אל מפקח ההסעות במחלקת הסעים או אל רכז ההסעות הבית ספרי לצורך תכנון מסלולים ותחנות מול חברת ההסעות שנבחרה.

הודעה להורים על אופן הפעלת ההסעה, הכוללת תיאומים והנחיות, תימסר לקראת סוף חודש אוגוסט על ידי חברת ההסעות.

לתשומת לבכם, כדי להבטיח את הסעת ילדכם הנכם נדרשים להמתין במקום האיסוף וההורדה, בשעות שנקבעו בהתאם לשעות הלימודים. עד להגעת רכב ההסעה ומרגע עזיבתו, האחריות לילדים מוטלת באופן מוחלט על הוריהם, בין אם הם ממתינים לילדם ובין אם אינם ממתינים בתחנת ההורדה.
האחריות להכרת תחנת האיסוף וההורדה הנה של התלמיד.

הסעות בחינוך המיוחד

הזכאות להסעות ולליווי בהסעות בחינוך המיוחד נקבעת על ידי ועדת השמה משולבת. הודעה על הזכאות תימסר להורים ולמחלקת ההיסעים העירונית.

מחלקת היסעים משבצת תלמידים בהסעות וכן מתכננת מסלולים ותחנות מול חברת ההסעות שנבחרה. לתלמידים שזכאים לליווי על פי חוק ישובץ מלווה על ידי מחלקת ההסעים.
הודעה להורים על אופן הפעלת ההסעה ו/או הליווי תימסר לקראת סוף חודש אוגוסט על ידי חברת ההסעות.

לתשומת לבכם, כדי להבטיח את הסעת ילדכם הנכם נדרשים להמתין במקום האיסוף וההורדה, בשעות שנקבעו בהתאם לשעות הלימודים. עד להגעת רכב ההסעה ומרגע עזיבתו, האחריות לילדים מוטלת באופן מוחלט על הוריהם, בין אם הם ממתינים לילדם ובין אם אינם ממתינים בתחנת ההורדה.

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
 • מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.

  {{ filter.Name }}:

חיפוש
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  

כרטיס "רב קו - חברת דן" לכיתות גן עד י'

כרטיס "רב קו - דן" הינו כרטיס נסיעה בקווי האוטובוס של חברת "דן". הכרטיס מאפשר נסיעה למוסד החינוכי וחזרה למגוריהם. הכרטיס ניתן לתלמידים העומדים בקריטריונים שקבע משרד החינוך:

 • תלמידי כיתות גן עד ד' – המתגוררים במרחק 2 ק"מ ומעלה מהמוסד החינוכי.
 • תלמידי כיתות ה' עד י' - המתגוררים במרחק 3 ק"מ ומעלה מהמוסד החינוכי.

שימו לב: תלמידים הלומדים בבית ספר שאינו בית הספר האזורי שלהם אינם זכאים לרב קו.

 

הזכאות אינה נקבעת רק על פי מרחק ההליכה ממקום המגורים למוסד החינוך, אלא גם על פי מספר ימי הלימוד וקיומן של הסעות למוסד החינוך.

באחריות המוסד החינוכי להעביר לידיעת ההורים והתלמידים את נתוני המרחק לקביעת זכאותו של התלמיד לקבלת "רב קו".

 

תהליך חלוקת הכרטיס וטעינתו

 עם סיום שיבוצי התלמידים במוסדות החינוך, רשימת התלמידים הזכאים תועבר למוסד החינוכי בו הם לומדים לצורך חלוקת הכרטיס. חברת "דן" תנפיק את הכרטיס ותחלק אותו במוסד החינוכי. טעינת הכרטיס תתבצע מספר פעמים בשנה במוסד החינוכי, בהתאם להחלטת המוסד.

 

ועדת חריגים

תלמידים עם בעיות רפואיות משמעותיות או עם קושי כלכלי ניכר, אשר אינם זכאים לכרטיסיית נסיעות "רב קו" יכולים להגיש בקשה לוועדת חריגים באמצעות יועצת בית הספר.  

 

יש לצרף לבקשה:

 • אישורים רפואיים רלוונטיים.
 • תלמידים המטופלים ברווחה - חוות דעת של עובד/ת סוציאלי המתייחסת למצבם הסוציו-אקונומי.
 • תלמידים הלומדים בבית ספר שאינו בית הספר האזורי שלהם -  אישור ממחלקת הגיל, על כך שהמעבר נעשה בהמלצת עיריית תל-אביב-יפו.

תלמידים שהמרחק בין המוסד החינוכי לביתם קצר ב- 100 מ' לכל היותר מהקריטריונים המופיעים מעלה, יכולים לגשת לוועדה ללא הצגת אישורים.

 

שימו לב: תלמידי כיתות י"א-י"ב אינם זכאים לרב קו ואינם זכאים לגשת לוועדת חריגים.

צרו קשר

ניתן לפנות אל המחלקה בטופס פנייה מקוונת, בדואר אלקטרוני, או טלפונית אל אחד מהגורמים הבאים:

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
 • מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.

  {{ filter.Name }}:

חיפוש
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
 • מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.

  {{ filter.Name }}:

חיפוש
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
 • מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.

  {{ filter.Name }}:

חיפוש
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: