חינוך

הסעות תלמידים

  
 

עיריית תל אביב-יפו מפעילה מערך הסעות לתלמידים במסגרת החינוך הרגיל ובמסגרת החינוך המיוחד. זאת, בהתאם לקריטריונים שנקבעו במשרד החינוך.

הסעת התלמידים במערכת החינוך מסייעת ליישום חוק חינוך חובה לתלמידים שבאזור מגוריהם אין מסגרת חינוכית​, או שהיא נמצאת מרחק ניכר מביתם. 

ההסעות מתקיימות במתכונת יום-יומית, בהתאם למערכת השעות הרשמית של מוסדות החינוך.

פרטים נוספים ניתן לקבל באתר משרד החינוך - חוזר מנכ"ל בנושא הסעות

לרישום להסעות לחצו כאן​

הסעות בחינוך הרגיל

בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך, הרשויות המקומיות אינן חייבות בארגון הסעות לזכאים אלא בתקצוב רב-קו בלבד. יחד עם זאת, עבור חלק מבתי הספר בעיר, מחוננים, ממלכתיים ערבים וממלכתיים דתיים, מארגנת העירייה הסעות לתלמידים ובתנאי שיעמדו בתבחין המרחק: 

מכיתה א' עד כיתה ד' יהיה מרחק ההליכה מהבית למסגרת החינוכית מעל ל-2 קילומטרים.
מכיתה ה' ועד גיל 21 יהיה מרחק ההליכה מהבית למסגרת החינוכית מעל ל-3 קילומטרים.
יובהר כי הזכאות לפי קריטריון מרחק (מרחק הליכה), נקבעת על-ידי משרד החינוך באמצעות מערכת מידע גיאוגרפי (GIS) של משרד החינוך. 

שמות התלמידים הזכאים להסעות מועברים למפקח ההסעות במחלקה להיסעים או לרכז ההסעות הבית ספרי עם סיום שיבוצי התלמידים במסגרות החינוך השונות לצורך תכנון מסלולים ותחנות מול חברת ההסעות שנבחרה.
הודעה להורים על אופן הפעלת ההסעה, הכוללת תיאומים והנחיות, נמסרת לקראת סוף חודש אוגוסט על ידי חברת ההסעות.

לתשומת לבכם, כדי להבטיח את הסעת ילדכם הנכם נדרשים להמתין במקום האיסוף וההורדה כ- 10 דקות לפני השעה שנקבעה על ידי חברת ההסעה. עד להגעת רכב ההסעה ומרגע עזיבתו, האחריות לילדים מוטלת באופן מוחלט על הוריהם, בין אם הם ממתינים לילדם ובין אם אינם ממתינים בתחנת ההורדה.

האחריות להכרת תחנת האיסוף וההורדה הינה של התלמיד.

תלמידי החינוך הרגיל, מוסעים על פי תחנות אזוריות ולא מכתובת מגוריהם. התחנה האזורית תהיה במרחק של עד 1,000 מטר או תחנה אחת בשכונה המוסעת.

הסעות בחינוך המיוחד

הזכאות להסעות ולליווי בחינוך המיוחד נקבעת על ידי ועדת אפיון וזכאות ובהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך. הודעה על הזכאות נמסרת להורים ולמחלקה להיסעים בעירייה.

המחלקה משבצת תלמידים בהסעות ומתכננת מסלולים מול חברת ההסעות שנבחרה. לתלמידים שזכאים לליווי על פי חוק ישובץ מלווה על ידי המחלקה.
הודעה להורים על אופן הפעלת ההסעה ו/או הליווי נמסרת לקראת סוף חודש אוגוסט על ידי חברת ההסעות.

לתשומת לבכם, כדי להבטיח את הסעת ילדכם הנכם נדרשים להמתין במקום האיסוף וההורדה כ-10 דקות לפני השעה שנקבעה על ידי חברת ההסעה. עד להגעת רכב ההסעה ומרגע עזיבתו, האחריות לילדים מוטלת באופן מוחלט על הוריהם, בין אם הם ממתינים לילדם ובין אם אינם ממתינים בתחנת ההורדה.

חל איסור מוחלט לקבל ולמסור תלמיד חינוך מיוחד להסעה, ללא מבוגר המלווה אותו הן בבוקר ומקבל אותו בצהריים.

מי זכאי?
ילדים שנקבעה להם זכאות לחינוך מיוחד זכאים להסעה מפתח ביתם, על פי הכתובת במרשם האוכלוסין למסגרת החינוכית בה הם לומדים ובחזרה. זאת בהתאם למוגבלויות השונות ולצורכיהם.

תלמידים עם המוגבלויות הבאות זכאים להסעה ללא תלות במרחק הנסיעה:
תלמידים עם שיתוק מוחין או נכויות פיזיות קשות
תלמידים עם אוטיזם
תלמידים עם הפרעות נפשיות
תלמידים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ברמות תפקוד שונות
תלמידים חירשים וכבדי שמיעה
תלמידים עיוורים ולקויי ראייה
תלמידים עם מחלות נדירות - על פי המלצת המערכת או המלצת המפקח על בריאות התלמיד

תלמידים עם המוגבלויות המפורטות מטה, זכאים להסעה רק אם מתקיימים תנאי המרחק הבאים:
מגיל 3 עד כיתה ד' - מרחק הליכה של מעל 2 ק"מ 
מכיתה ה' ומעלה - מרחק הליכה של מעל 3 ק"מ
המרחק נקבע על בסיס מרחק הליכה כפי שנמדד במערכת מידע גיאוגרפי של משרד החינוך וזה הכלי הבלעדי למדידת מרחק.

להלן רשימת המוגבלויות הזכאים להסעה בהתאם לתבחין מרחק:
תלמידים עם משכל גבולי
תלמידים עם הפרעות התנהגותיות או רגשיות
תלמידים עם לקות למידה
תלמידים עם עיכוב התפתחותי, תפקודי או שפתי​

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
חיפוש חופשי
או חיפוש לפי קטגוריה:
 • {{ filter.Name }}

  מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
לתשומת לבכם - תלמידים בעלי לקויות למידה יאספו מתחנה אזורית בליווי הורה ולא מכתובת ביתם.​

הסעה לצהרון או מועדונית לתלמידי חינוך מיוחד

על פי הוראת משרד החינוך, הסעת הילדים תתבצע אך ורק בשעות הלימודים הרשמיות ולא בשעות הצהרונים (זאת מלבד ילדים הזכאים למועדונית מטעם משרד הרווחה וכך גם להסעה למועדונית). יחד עם זאת, אנו דואגים במידת האפשר להוריד ילדים בצהרון או במועדונית אם הם נמצאים  בשכונת מגורי הילדים או בציר מסלול הנסיעה.
לצורך הורדה במועדונית או בצהרון יש למלא טופס הורדה במועדונית, ברשימת הטפסים מטה, ולשלוח למחלקה להיסעים בפקס 03-7241907 או בקישור פניות למחלקת היסעים מטה. 

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
חיפוש חופשי
או חיפוש לפי קטגוריה:
 • {{ filter.Name }}

  מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע

כרטיס רב-קו

כרטיס רב-קו הוא כרטיס נסיעה בקווי האוטובוס העירוניים והבינעירוניים. הכרטיס מאפשר נסיעה למסגרת החינוכית ובחזרה למקום המגורים. 


עם סיום שיבוצי התלמידים במסגרות החינוך הרגיל, רשימת התלמידים הזכאים תועבר למסגרת החינוכית בה הם לומדים לצורך הטענת כרטיס הרב-קו. 

הטענת כרטיס הרב-קו תינתן לילדים העומדים בתבחין מרחק שקבע משרד החינוך:
תלמידי כיתות א' עד ד' המתגוררים במרחק 2 ק"מ ומעלה מהמסגרת החינוכית.
תלמידי כיתות ה' עד י' המתגוררים במרחק 3 ק"מ ומעלה מהמסגרת החינוכית.

למען הסר ספק, העירייה מתקצבת רב-קו לילדים העומדים בקריטריונים נוספים, מעבר לתבחין המרחק:
על יסודי- לכיתות ז' ועד י'
יסודי- לתלמידים זכאים בלבד, להם אין מסגרת חינוכית בקרבת אזור מגוריהם, עומדים בתבחין המרחק שצוין לעיל, אינם לומדים בבתי ספר על אזוריים, ניסויים וייחודיים ובבתי ספר ממ"ד תורניים שמונהגת בהם הפרדה בין המינים.

צרו קשר

ניתן לפנות אל המחלקה בטופס פנייה מקוונת, בדואר אלקטרוני, או טלפונית אל אחד מהגורמים הבאים:

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
חיפוש חופשי
או חיפוש לפי קטגוריה:
 • {{ filter.Name }}

  מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
חיפוש חופשי
או חיפוש לפי קטגוריה:
 • {{ filter.Name }}

  מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד