חינוך

קידום ילדים ונוער - אכפת

מחלקת אכפת מטפלת בילדים ובני נוער במצבי סיכון, מצוקה ונשירה ממערכת החינוך הפורמלית. עובדי המחלקה מלווים את בני הנוער ומסייעים להם להשתלב מחדש במסלולי חיים נורמטיביים בתחומי השכלה, הכשרה מקצועית, העשרה ועוד.

מניעת נשירה מלימודים

קציני הביקור הסדיר (קב"סים)

הקב"סים מטפלים בילדים ובני נוער בגילאי 5 – 18 שאינם מבקרים באופן סדיר במסגרות הלימוד. הקב"סים מגיעים לכל בתי-הספר העירוניים ולחלק מבתי-הספר הלא-עירוניים בכל המגזרים.
הקב"סים מעורבים בהפעלת תכניות מניעה, הפעלת חונכים ותגבור לימודי. הקב"סים משתתפים בוועדות השמה, התמדה והחלטה ובוועדות בין-מקצועיות. במקרה הצורך מופעל חוק לימוד חובה.

 

מדריכי נוער ו"מרכז קידום נוער"

מדריכי הנוער מאתרים בני נוער מנותקים ממערכת החינוך או בני נוער הנמצאים בסיכון גבוה. המדריכים מגיעים למקומות התכנסות של בני נוער, ופועלים בשכונות בכל רחבי העיר. בעיר פועל גם "מרכז קידום נוער" - 11 מרכזי ייעוץ והעשרה לבני נוער הפרושים בכל העיר. המדריכים יוצרים קשר אישי עם בני הנוער, מלווים אותם, מסייעים להם ומקיימים מפגשים אישיים, פעילות חברתית, פעילות למניעת אלימות ועוד. תחום קידום הנוער במשרד החינוך הוא שותף בליווי ובייעוץ.
  • {{ item['summary'].Value != "" && fp.displayDescription == 'True' ? fp.commonFunc.TruncateString(item['Title'].Value, 35) : item['Title'].Value}}

    {{ fp.commonFunc.TruncateString(item['summary'].Value, 85) }}

    פרטים נוספים

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ pb.getName(item); }}

{{ item.imgalt }}
alternative text

{{item.Adjective.Value}} {{item.LinkTitle.Value}}

{{item.position.Value}}

{{item.phone1.Caption}}:

{{item.phone1.Value}}

{{item.Phone2.Caption}}:

{{ item.Phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.fax.Caption}}:

{{item.fax.Value}}

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.addresscomments.Value}}

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.postAddress.Value}}

{{item.email.Caption}}:

{{item.AdditionalInfo.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד