שקיפות ושיתוף ציבור

הודעות בענייני תכנון ובנייה

חברת "טלנכסים" וחברת "נענע פרסומים" זכו במכרז לפרסום הודעות תכנון ובנייה בעיתונות מטעם עיריית תל אביב-יפו. כל ההודעות מתפרסמות גם בדף זה.

שימו לב, עקב תקלה טכנית זמנית, ייתכן כי הדף יעלה ללא תוצאות. על מנת לראות את הפריטים יש לעשות שימוש ברכיב החיפוש.

 

 

נסחי פרסום ספטמבר 2023https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/נסחי פרסום ספטמבר 2023.pdfנסחי פרסום ספטמבר 20239/18/2023 9:00:00 PM
נסחי פרסום אוגוסט 2023https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/נסחי פרסום אוגוסט 2023.pdfנסחי פרסום אוגוסט 20238/30/2023 9:00:00 PM
הודעות פרסום אוגוסט 2023https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/הודעות פרסום אוגוסט 2023.pdfהודעות פרסום אוגוסט 20239/4/2023 9:00:00 PM
נסחי פרסום יולי 2023https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/נסחי פרסום יולי 2023.pdfנסחי פרסום יולי 20237/30/2023 9:00:00 PM
הודעות נסחי פרסום לתוכניות בנין עיר חודשים יולי אוגוסטhttps://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/הודעות נסחי פרסום לחודשים יולי אוגוסט.pdfהודעות נסחי פרסום לתוכניות בנין עיר חודשים יולי אוגוסט8/15/2023 9:00:00 PM
נוסח פרסום הריסת מבנה במחנה רבין לצורך הסדרה תנועתית https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/מחנה הקריה הסדרת תנועה צומת השלום בגין.jpegנוסח פרסום הריסת מבנה במחנה רבין לצורך הסדרה תנועתית 8/15/2023 9:00:00 PM
הארכה לפרסום 106ב' לתכניות 3700/1-5 עד 3-6-23https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרסום הארכה לפרסום 106ב' עד 3-6-23.pdfהארכה לפרסום 106ב' לתכניות 3700/1-5 עד 3-6-234/16/2023 9:00:00 PM
פרסום 106ב תכניות 3700-1 עד 3700-5https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרסום 106ב תכניות 3700-1 עד 3700-5.pdfפרסום 106ב תכניות 3700-1 עד 3700-52/27/2023 10:00:00 PM
פרסומים תוכניות בנין עיר חודש פברואר 2023https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרסום תוכניות בנין עיר חודש פברואר 2023.pdfפרסומים תוכניות בנין עיר חודש פברואר 20232/25/2023 10:00:00 PM
פרסום תוכניות בנין עיר חודש ינואר 2023https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרסום תכנית תכניות בנין עיר חודש ינואר.pdfפרסום תוכניות בנין עיר חודש ינואר 20231/17/2023 10:00:00 PM
פרסום 117 תכנית תא/מק/4321/1https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/img-226115325-0001.pdfפרסום 117 תכנית תא/מק/4321/1
החלטת מועצת העיר לעניין חלוקת העיר לאזורים לעניין היטל השבחה בתוכניות פינוי ובינויhttps://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/החלטת מועצת העיר לעניין חלוקת העיר לאזורים לעניין היטל השבחה בתוכניות פינוי ובינוי.pdfהחלטת מועצת העיר לעניין חלוקת העיר לאזורים לעניין היטל השבחה בתוכניות פינוי ובינוי4/11/2022 9:00:00 PM
הודעה על כוונה לקבוע אזורים בתחום הרשות ושיעור היטל השבחה שיחול בכל אחד מהם על תכנית פינוי בינוי​https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/הודעה על כוונה לקבוע אזורים בתחום הרשות ושיעור היטל השבחה שיחול בכל אחד מהם על תכנית פינוי בינוי​.pdfהודעה על כוונה לקבוע אזורים בתחום הרשות ושיעור היטל השבחה שיחול בכל אחד מהם על תכנית פינוי בינוי​2/9/2022 10:00:00 PM
הודעות בענייני תכנון ובנייה 2 באפריל 2015https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/הודעות בענייני תכנון ובנייה 2 באפריל 2015.pdfהודעות בענייני תכנון ובנייה 2 באפריל 20154/1/2015 9:00:00 PM

* כל המסמכים בטבלאות אלו מונגשים. ייתכן פער בין מועד פרסום המסמכים למועד פרסומם המונגש, עמכם הסליחה


{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ pb.getName(item); }}

{{ item.imgalt }}
alternative text

{{item.Adjective.Value}} {{item.LinkTitle.Value}}

{{item.position.Value}}

{{item.phone1.Caption}}:

{{item.phone1.Value}}

{{item.Phone2.Caption}}:

{{ item.Phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.fax.Caption}}:

{{item.fax.Value}}

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.addresscomments.Value}}

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.postAddress.Value}}

{{item.email.Caption}}:

{{item.AdditionalInfo.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד