שקיפות ושיתוף ציבור

הודעות בענייני תכנון ובנייה

חברת "טלנכסים" וחברת "נענע פרסומים" זכו במכרז לפרסום הודעות תכנון ובנייה בעיתונות מטעם עיריית תל אביב-יפו. כל ההודעות מתפרסמות גם בדף זה.

שימו לב, עקב תקלה טכנית זמנית, ייתכן כי הדף יעלה ללא תוצאות. על מנת לראות את הפריטים יש לעשות שימוש ברכיב החיפוש.

 

 

הודעות בענייני תכנון ובנייה 2 באפריל 2015https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/הודעות בענייני תכנון ובנייה 2 באפריל 2015.pdfהודעות בענייני תכנון ובנייה 2 באפריל 20154/1/2015 9:00:00 PM

* כל המסמכים בטבלאות אלו מונגשים. ייתכן פער בין מועד פרסום המסמכים למועד פרסומם המונגש, עמכם הסליחה


{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ pb.getName(item); }}

{{ item.imgalt }}
alternative text

{{item.Adjective.Value}} {{item.LinkTitle.Value}}

{{item.position.Value}}

{{item.phone1.Caption}}:

{{item.phone1.Value}}

{{item.Phone2.Caption}}:

{{ item.Phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.fax.Caption}}:

{{item.fax.Value}}

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.addresscomments.Value}}

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.postAddress.Value}}

{{item.email.Caption}}:

{{item.AdditionalInfo.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד