שקיפות ושיתוף ציבור

שיתוף ידע

אנחנו בעיריית תל אביב-יפו מאמינים בהפצה ובשיתוף הידע המקצועי הרב שנצבר בעירייה במגוון תחומי הפעילות שלה. לכן, אנחנו מקדמים שיתוף של ידע עם רשויות וגופים אחרים. 
מטרה זו מיושמת באמצעות קשר שוטף בין הגורמים המקצועיים ביחידות העירוניות שלנו למקביליהם ברשויות אחרות, בהשתתפות שלנו בוועדות היגוי של מיזמים לאומיים, המעודדים שיתוף ודיגיטציה, בפיתוח פלטפורמות מתקדמות לשיתוף תוכן, וכן בקידום הזדמנויות ומסגרות להפצת ידע. 
בדף זה תוכלו למצוא פרויקטים, יוזמות ותכניות עירוניות, שאפשר ליישם בכל רשות או להתאים לכל גוף ארגוני אחר. אנחנו מזמינים אתכם להיתרם מהידע העירוני שלנו ולהצטרף למגמת שיתוף הידע.

 

 

{{ fli.linksClient.title }}

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד