שיתוף ידע

היפוך העיר

"היפוך עיר" הוא מצב שבו עיר משנה את פניה, את התנהלותה ואת האטרקטיביות שלה. תל אביב-יפו עברה בעשורים האחרונים תהליך כזה, שיושם באמצעות ניהול אורבני מתקדם וחדשני.
המסמך "תהליך היפוך העיר תל אביב-יפו" הופק לאחר עיבוד ראיונות, שנערכו עם אנשי מפתח שהובילו את תהליך השינוי, והוא יהווה תשתית לתהליך תיעוד מובנה של פרויקטים ושל תהליכים עירוניים מרכזיים שיבוצעו ומבוצעים בעירייה ובעיר.
המסמך מיועד לראשי ולראשות ערים, לנבחרי ולנבחרות ציבור ולמנהלים ולמנהלות המעוניינים אף הם "להפוך את העיר", כלומר - להביא לשינוי משמעותי. זהו למעשה תיעוד של תהליך למידה יישומי-מקצועי מזווית ראייתה של הנהלת
העירייה: סט העקרונות והערכים שעליו נשענה ההנהלה בעבור תהליך היפוך, הוא הכלי שהניע את העשייה בכל תחומי העבודה העירונית וחלחל לכל הדרגים, לכל בעלי התפקידים, לפרויקטים חוצי-ארגון ויותר מכל - לתושבים עצמם.

{{ lwi.linksClient.title }}

{{ im.imageGalleryClient.title }}

חזרה לתחילת העמוד