תכנון ופיתוח

תכנון ועיצוב עירוני

 

הנחיות בנושאים אדריכליים ועיצוביים במרחב הציבורי

 עיצוב עירוני עוסק בבניית החלל והמרחב הציבורי בעיר באמצעות תכנון הבינוי והשטחים הפתוחים, והיחסים שביניהם.

תכנון ועיצוב עירוני קובעים את אופי הבנייה החדשה והתייחסותה למרקמים היסטוריים קיימים, ויוצרים מקומות מפגש, שהייה ובילוי ברחבי העיר תוך הבטחת איכויות של המרחב הציבורי העירוני.

עיצובו של המרחב הציבורי שם דגש על פיתוח סביבת הולכי הרגל ורוכבי אופניים בעיר, בדגש על עיצוב הבנינים והכיכרות, שדירות העיר ואזורי המפגש בין העיר לים ולמוקדים בעלי ערך נופי והיסטורי.

תכנון העיצוב העירוני מתייחס בין היתר לסוגיות תנועה, נגישות, פיתוח נופי, עיצוב וחזיתות הבנינים ובתי העסק והשתלבותם בסביבה. תכנון ועיצוב עירוני מושגים בעזרת תכנון סטטוטורי ותכניות פיתוח ועיצוב אדריכלי.

  • {{ item['summary'].Value != "" && fp.displayDescription == 'True' ? fp.commonFunc.TruncateString(item['Title'].Value, 20) : item['Title'].Value}}

    {{ fp.commonFunc.TruncateString(item['summary'].Value, 35) }}

    פרטים נוספים
חזרה לתחילת העמוד