תכנון ופיתוח

קירוי איילון

 
 
 • בתאריך 13 ליוני 2016 אושרה בעיריית תל-אביב-יפו תכנית האב לקירוי האיילון בוועדה המקומית. הקירוי יאפשר פיתוח של שטח ציבורי חדש שיהפוך למוקד של פנאי, מסלולי אופניים והליכה, שטחים ירוקים, בתי קפה ופעילות מסחרית תומכת. הפרוייקט מתוכנן כך שהקרקע במוקד המטרופולין תנוצל באופן מיטבי ותהפוך לאזור ידידותי ואטרקטיבי.
  שטח התכנית: כ-2,500 דונם.


תכנית האב מציעה חלוקה לאזורים כמפורט להן:

 • מקטע דרומי - מגשר ההגנה בדרום ועד גשר יצחק שדה בצפון.
 • מקטע מרכזי- מגשר יצחק שדה ועד גשר ערבי נחל בצפון ומוקד תחנת הרכבת השלום במרכזה.
 • מקטע צפוני- מגשר ערבי נחל ועד גשר ההלכה בצפון.

שותפים לתכנית

על התכנית עובדים עיריית תל- אביב-יפו (מחלקת תכנון מזרח, אגף תכנון העיר) ומשרד לרמן אדריכלים בע"מ וסטודיו צורא בע"מ.

תהליך התכנון בליווי ושיתוף וועדת ההיגוי בראשות חבר מועצת העיר מר איתי פנקס ארד.

חברים בוועדה: נציגי משרד הפנים, נציגי המשרד להגנת הסביבה, נציגי משרד התחבורה, נציגי רכבת ישראל, נציגי נתיבי איילון, נציגי רשות נחל הירקון, נציגי רשות ניקוז ירקון-איילון.

כמו כן על הכנת התכנית אמון צוות רחב ורב תחומי של יועצים בתחומים השונים.

יתרונות קירוי האיילון

 1. שיפור איכות הסביבה באמצעות הפחתת זיהום האוויר ומטרדי הרעש הכבדים במקום.
 2. חיבור שני חלקי העיר המופרדים ואיחוי רקמות אורבניות.
 3. "ריאה ירוקה" - יצירת פארק ירוק נרחב בלבו הפועם של האיזור העירוני הגדול בישראל ומתן מענה לצורך בשטחים פתוחים רחבים במרכז העיר, לצד השתלבות במגמות הקיימות בעולם כיום של יצירת מרחב ציבורי איכותי המעניק עדיפות להולכי רגל על פני כלי הרכב.
 4. שיפור משמעותי בנגישות עבור הולכי רגל העושים שימוש במערכת הסעת ההמונים באיזור זה (תחנות הרכבת צפויות לשרת בשנים הבאות עשרות אלפי נוסעים בכל תחנה, גידול משמעותי ומהיר)

פארק גג האיילון

 
 
 • מרחב ציבורי פתוח, אטרקטיבי וייחודי הכולל שימושים מגוונים ופונה למנעד רחב של קהלים וקבוצות גיל.
   

 

 

עקרונות תכנון:

 • יצירת מגוון מקומות בגדלים משתנים שיהוו יעד לסוגי פעילויות ולקהילות מגוונות.
 • יצירת סביבה דינמית  ואטרקטיבית בשולי הפארק המלווה בפעילויות מסחר, בידור והסעדה.
 • שילוב פרויקטים קיימים ועתידיים והתאמת המבנים לתפקודו וחזותו העתידית של הפארק.
 • מתן ביטוי פרוגרמתי  בפארק לתמות בעומק העיר ולאופי ולצרכים של השכונות הגובלות.

תכנית אב למקטע מרכזי - מגשר ערבי נחל עד גשר יצחק שדה

 
 

חלוקה לשלושה מקטעים עיקריים:

 

1. מקטע צפוני - גשר ערבי נחל עד גשר מוזס - מתאפיין בדופן אינטנסיבית בבניה גבוהה מאד, קיימת ומתוכננת, ובמגרשים גדולים משני צידיו
2.  מקטע מרכזי - מוקד השלום - גשר מוזס  עד שדרות יהודית - כולל את גשר השלום ותחנת השלום.
3. מקטע דרומי - שדרות יהודית עד גשר יצחק שדה  - שכונת ביצרון ממזרח המאופיינת בדופן אינטנסיבית וגבוהה אל האיילון. ממערב - שכונת מונטפיורי המאופיינת בבנייה עירונית מרקמית (4-5 קומות).

{{ im.imageGalleryClient.title }}

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד