חינוך

רישום ושיבוץ לגני הילדים

{{ fli.linksClient.title }}

תהליך הרישום  

תהליך הרישום  

 

 

 

 

השיבוץ

השיבוץ לנרשמים בתקופת הרישום מפורסם במערכת הרישום והשיבוץ מ- 20 ביוני 2024. מאחרי הרישום יוכלו לצפות בשיבוץ מ- 31 ביולי 2024.
הרישום לצהרונים ייפתח במהלך יולי. הודעה תתפרסם לקראת המועד המדויק.

בקשת ערר

אם אינכם מרוצים מהשיבוץ בגן תוכלו להגיש ערר במערכת הרישום והשיבוץ, בתאריכים 20 - 27 ביוני 2024.
בקשת ערר ניתנת להגשה פעם אחת בלבד - למבנה גן אחר או לכיתת גן אחרת, וניתן לציין שתי עדיפויות (לא חובה). תשובות לבקשות ערר יפורסמו במערכת ב-31 ביולי 2024.
שימו לב, 
  • את בקשת הערר יש לנמק ולטעון למערכת אסמכתאות התומכות בבקשה (חוות דעת רפואית או פסיכולוגית, חוזים המעידים על מעבר דירה וכיו"ב). חוות דעת של גננת אינה מסמך תומך.
  • על גבי כל מסמך המצורף לבקשה יש לציין את פרטי הילד או הילדה כולל מספר תעודת הזהות שלו או שלה.
אם אין לכם גישה לאינטרנט, תוכלו לפנות למרכז שירות חינוך על פי פרטי הקשר המופיעים מטה.

{{ fli.linksClient.title }}

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד