רישום לגני ילדים ולמועדוניות

בדף זה:

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
 • מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.

  {{ filter.Name }}:

{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
פתיחת מידע נוסף

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
פתיחת מידע נוסף

{{ col.Caption }}:

{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
פתיחת מידע נוסף

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
פתיחת מידע נוסף

{{ col.Caption }}:

{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  

* להורי הנרשמים לגן טרום-טרום חובה: מומלץ לעיין בעלון גמילה תחילה

1. תהליך הרישום

 

רישום מהבית באמצעות האינטרנט


הרישום לגני הילדים ולמועדוניות העירוניות ייעשה באמצעות מערכת הרישום שבדף זה. המערכת תהיה פתוחה לביצוע הרישום במועד הרישום בלבד, ובמועד הודעות השיבוץ תאפשר בדיקת השיבוץ לכיתת הגן.
לביצוע הרישום הקלידו את פרטי הזיהוי הנדרשים:
• מספר זהות ההורה
• מספר זהות הילד
• תאריך הלידה של הילד
לתשומת ליבכם פרטי זיהוי אלו ישמשו גם לבדיקת השיבוץ באינטרנט.
הורים הרשומים לדיגיתֵל, יכולים להיכנס ישירות ללא זיהוי נוסף, מתוך הודעת מייל שתשלח אליהם ביום פתיחת הרישום (29.1), או מהאזור האישי בדיגיתל.
את המסמכים הנדרשים, בהתאם לתהליך הרישום (חוזה שכירות, צילומי תעודות זהות עדכניות של ההורים וכד') יש להעביר באחד מהאמצעים הבאים:

 

באמצעות טעינת המסמכים: בגמר תהליך הרישום יש להפיק הטפסים הנדרשים ולחתום עליהם. יש לסרוק הטפסים ולטעון לאתר.

 • באמצעות טופס פנייה מקוון
 • באמצעות פקס שמספרו 03-5216447
  לתשומת ליבכם: בגמר תהליך הרישום יש לוודא כי תופיע ההודעה: "הרישום הסתיים בהצלחה".
  משהתקבל האישור הן בהודעה והן במייל, הושלם הרישום ואינו מצריך דבר נוסף.

 

 
 

רישום למועדונית שאינה עירונית מתבצע ישירות מול מפעיל המועדונית, לאחר קבלת הודעת השיבוץ לגן. בהודעה זו יצויינו פרטי המפעיל בגן אליו שובץ ילדכם.

הורים הרושמים לגן מוכר שאינו רשמי יוכלו להירשם באמצעות האינטרנט או במרכז הרישום בצירוף האישורים המתאימים.

 

רישום במרכז הרישום

תושבים שאין להם גישה לאינטרנט או תושבים חדשים בעיר יגיעו למרכז הרישום (כתובות וטלפונים מופיעים מטה).

לידיעתכם: רישום כוזב הוא עבירה פלילית. אי מסירת פרטים נכונים ומדויקים על מקום מגורים קבוע של התלמיד, תביא לביטול הרישום ולמיצוי כל הדרכים החוקיות המסורות בידי הרשות נגד ההורים.


 

ביטול הרישום או השיבוץ

ביטול הרישום מתבצע באמצעות מילוי טופס ביטול רישום חתום על ידי שני ההורים, ושליחתו לפקס המופיע מטה.
ניתן לבטל רישום בכל שלב, אך אנו מבקשים לעשות זאת מוקדם ככל שניתן, כדי לתת מענה לילדים נוספים בעיר.
שימו לב! לאחר הודעת הביטול לא ישמר המקום בגן שבו שובץ ילדכם.

הורים המעוניינים לבטל את הרישום למועדונית, חייבים להודיע על כך בכתב בחתימתם עד 31 ביולי, בפקס: 03-7240280 , או ביחידת המועדוניות, רח' אבן גבירול 69 , קומה 2
ביטול שייעשה לאחר מועד זה יחויב בדמי ביטול בסך מחצית שכר הלימוד החודשי.
ביטולים שייעשו לאחר פתיחת שנת הלימודים יחויבו בתשלום בעבור אותו חודש שבו נעשה הביטול. יש לשמור את אישור הפקס על הודעת הביטול.

הליכי רישום ייחודיים

 

הרישום למוסדות אלו יבוצע באמצעות אתר האינטרנט או במרכז הרישום (כתובות וטלפונים מופיעים מטה):

 • הרישום לחטיבה הצעירה בבתי ספר הפתוח-הדמוקרטי ואג'יאל לילדי חובה בלבד. תתקיים הגרלה בין הנרשמים.
 • הרישום לגן הדו-לשוני – לתושבי יפו בלבד. ילדי המשך ואחים שיירשמו, ישובצו ללא הגרלה. בין שאר הנרשמים תתקיים הגרלה. ילדי טרום טרום חובה המעוניינים להירשם לגן זה לאחר בחירת זרם יסמנו "מעוניינים בגן הדו-לשוני" - ללא סימן זה, לא יכנסו להגרלה.
 • הרישום לגן המשותף - לגילאי חובה וטרום חובה. הרישום מותנה במילוי שאלון ושליחתו למרכז הרישום. ילדי המשך ואחים שיירשמו, ישובצו ללא הגרלה. בין שאר הנרשמים תתקיים הגרלה.

2. מסמכים נדרשים

מסמכים נדרשים לרישום לכלל הנרשמים:

 • תעודות זהות של שני ההורים עם כתובת מעודכנת וזהה, התואמת את מקום המגורים בפועל. תעודת הזהות תכלול את הספח שבו פרטי הילד - לא תתקבל כל תעודה מזהה אחרת.
 • העתק תלוש ארנונה מעודכן שפרטיו זהים לכתובת בתעודת הזהות.
  אם אתם עונים על אחד הקריטריונים האלו עליכם להצטייד בנוסף במסמכים המופיעים בטבלה:

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
 • מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.

  {{ filter.Name }}:

{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
פתיחת מידע נוסף

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
פתיחת מידע נוסף

{{ col.Caption }}:

{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
פתיחת מידע נוסף

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
פתיחת מידע נוסף

{{ col.Caption }}:

{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
 • מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.

  {{ filter.Name }}:

{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
פתיחת מידע נוסף

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
פתיחת מידע נוסף

{{ col.Caption }}:

{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
פתיחת מידע נוסף

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
פתיחת מידע נוסף

{{ col.Caption }}:

{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
 • את המסמכים הר"מ אפשר לקבל במרכז הרישום או בדף זה.
 • בכל מקרה של ספק בנושא המגורים הפיסי ובפועל תהא הרשות רשאית לאמת את הנתונים בשטח באמצעים העומדים לרשותה.

 

ילדי טרום-טרום חובה

אנו מברכים אתכם על הגעת ילדכם לגיל שבו מערכת הגנים העירונית בתל–אביב-יפו יכולה לשמש בעבורו מסגרת חינוכית-לימודית. לידיעתכם:

• בעת הרישום תתבקשו לבחור זרם חינוכי )ממלכתי או ממלכתי-דתי (באפשרותכם להירשם גם למועדונית. אנו נעשה את מירב המאמצים לשבץ את ילדכם בגן בקרבת הבית.
• אין אפשרות לבחור גן בעת הרישום.
• בכל כיתת גן משובצים עד 35 ילדים, בניהולה של גננת מוסמכת וסייעת ובאחריותן.
• בהתאם לרפורמת שר החינוך בגני טרום וטרום-טרום חובה, בהם 30 ילדים ומעלה, תשובץ גם סייעת שניה.

 

קבלת תשובה (הודעת שיבוץ)

השנה יוקדם מועד פרסום הודעת השיבוץ לכיתת הגן על מנת לאפשר לכם להיערך​ להגשת ערר במידת הצורך. הודעת השיבוץ תופיע באתר כבר מ- 29.6.2017 .
בהודעה יצוין הגורם המפעיל את המועדונית בגן, במידה ורצונכם במועדונית ועדיין לא ביצעתם רישום, אנא פנו למפעיל בהתאם לפרטים בהודעה ובאתר זה.

נושאים נוספים קשורים:

{{ que.questionsClient.title }}

{{ pb.phoneBookClient.title }}
הסתר תוכן אודות

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: