רישום לגני הילדים ולצהרונים

בדף זה:

{{ lwi.linksClient.title }}

שנתונים ומועדי רישום, שיבוץ וערר

ניתן להירשם לגני הילדים בתאריכים  17/01/2018- 10/02/2018 במערכת הרישום, או באמצעות הגעה פיזית למרכז שירות חינוך בשעות קבלת הקהל המפורטות מטה.

 

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
 • מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.

  {{ filter.Name }}:

חיפוש
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  

1. תהליך הרישום

 

רישום מהבית לגן הילדים ולצהרון העירוני באמצעות האינטרנט


הרישום לגני הילדים ולצהרונים העירוניים ייעשה באמצעות מערכת הרישום שבדף זה. המערכת תהיה פתוחה לביצוע הרישום במועד הרישום הרשמי בלבד (17/1-10/2/2018), ובמועד הודעות השיבוץ תאפשר בדיקת השיבוץ לכיתת הגן.
לביצוע הרישום הקלידו את פרטי הזיהוי הנדרשים:
• מספר זהות ההורה
• מספר זהות הילד/ה
• תאריך הלידה של הילד/ה
לתשומת ליבכם פרטי זיהוי אלו ישמשו גם לבדיקת השיבוץ באינטרנט.
הורים הרשומים לדיגיתֵל, יכולים להיכנס ישירות ללא זיהוי נוסף, מתוך הודעת מייל שתשלח אליהם ביום פתיחת הרישום, או מהאזור האישי בדיגיתל.

את המסמכים הנדרשים, בהתאם למצב נכס המגורים ולהליך הנדרש, יש להעביר באחד מהאמצעים הבאים:
 • טעינת המסמכים: בגמר תהליך הרישום יש להפיק את הטפסים הנדרשים, לחתום עליהם, לסרוק ולטעון אותם לאתר
 • טופס פנייה מקוון
 • פקס שמספרו 03-5216447

*לתשומת לבכם: בגמר תהליך הרישום יש לוודא כי תופיע ההודעה: "הרישום הסתיים בהצלחה".
משהתקבל האישור הן בהודעת סמס והן במייל, הושלם הרישום ואינו מצריך דבר נוסף.

 
 

 

רישום לצהרון שאינו עירוני מתבצע ישירות מול מפעיל הצהרון, לאחר קבלת הודעת השיבוץ לגן. בהודעה זו יצוינו פרטי המפעיל בגן אליו שובץ ילדכם.
הורים הרושמים לגן מוכר שאינו רשמי יוכלו להירשם באמצעות מערכת הרישום או במרכז שירות חינוךבצירוף האישורים המתאימים.

 

רישום במרכז שירות חינוך 

תושבים שאין להם גישה לאינטרנט או תושבים חדשים בעיר יגיעו למרכז שירות חינוך.
שימו לב, על מנת להגיע לביצוע רישום במרכז שירות חינוך יש לזמן תור.
לידיעתכם: רישום כוזב הינו עבירה פלילית. מסירת פרטים שאינם נכונים ומדויקים על מקום המגורים הקבוע של התלמיד/ה, תוביל לביטול הרישום ולמיצוי כל הדרכים החוקיות אשר בידי הרשות.
 • הרישום למחוסרי תעודות זהות, יתקיים בתחנה המרכזית החדשה, חנות 5432, בימים א' – ה', בתאריכים 11 – 20 בפברואר 2018, בשעות 08:00- 15:00 . צריכים להגיע:
  • הורים לילדים שנולדו בשנת 2015
  • הורים לילדים שאינם בגן עירוני
  • הורים ששינו כתובתם מהרישום בשנה שעברה ומבקשים שיבוץ לגן אחר.
  • הורים שאינם מעוניינים בגן המשך
    

ביטול הרישום או השיבוץ

ביטול הרישום מתבצע באמצעות מילוי טופס ביטול רישום חתום על ידי שני ההורים (מצורף במסמכים מטה), ושליחתו למרכז שירות חינוך.
ניתן לבטל רישום בכל שלב, אך מומלץ לעשות זאת מוקדם ככל שניתן, כדי לתת מענה לילדים נוספים בעיר.
שימו לב! לאחר הודעת הביטול לא ישמר המקום בגן שבו שובץ ילדכם.

הליכי רישום ייחודיים

 

הרישום למסגרות חינוך אלו יבוצע באמצעות מערכת הרישום או במרכז שירות חינוך (על פי פרטי הקשר המופיעים מטה).

 • הרישום לחטיבה הצעירה בבית הספר אג'יאל לילדי חובה בלבד, ובין הנרשמים תתקיים הגרלה.
 • הרישום לחטיבה הצעירה בבית הספר הפתוח-הדמוקרטי לילדי חובה בלבד, ובין הנרשמים תתקיים הגרלה. תנאים להשתתפות בהגרלה: א-השתתפות ביום חשיפה להורים, בתאריכים 23.2 או 9.3 ב- השתתפות ההורים והילדים במפגש אישי.
 • הרישום לגן הדו-לשוני - לתושבי יפו בלבד. הרישום מותנה במילוי שאלון במערכת הרישום או במרכז שירות חינוך ברישום פרונטלי. ילדי המשך שיירשמו, ישובצו ללא הגרלה. בין שאר הנרשמים תתקיים הגרלה. ילדי טרום טרום חובה המעוניינים להירשם לגן זה לאחר בחירת זרם יסמנו "מעוניינים בגן הדו-לשוני" - ללא סימן זה, לא יכנסו להגרלה.
 • הרישום לגן המשותף - לגילאי חובה וטרום חובה. הרישום מותנה במילוי שאלון במערכת הרישום או במרכז שירות חינוך ברישום פרונטלי. ילדי המשך שיירשמו, ישובצו ללא הגרלה. בין שאר הנרשמים תתקיים הגרלה.

2. מסמכים נדרשים

 • מסמכים נדרשים לרישום לכלל הנרשמים:
  תעודות זהות של שני ההורים עם כתובת מעודכנת, התואמת את מקום המגורים בפועל. תעודת הזהות תכלול את הספח שבו פרטי הילד/ה.
 • מספר  חשבון ארנונה רשום על שמכם.
 • מסמכים נוספים נדרשים אם הנכם נדרשים לרישום מסוג אחר כמפורט להלן:

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
 • מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.

  {{ filter.Name }}:

חיפוש
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
 • מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.

  {{ filter.Name }}:

חיפוש
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
 • את המסמכים הר"מ אפשר לקבל גם במרכז שירות חינוך.

ילדי טרום-טרום חובה

אנו מברכים אתכם על הגעת ילדכם לגיל בו יוכל להצטרף למערכת החינוך העירונית.
• בעת הרישום תתבקשו לבחור זרם חינוכי (ממלכתי או ממלכתי-דתי), ובאפשרותכם להירשם גם לצהרון. השיבוץ לגן ייעשה על ידי העירייה, תוך מירב המאמצים לשבץ את ילדכם בגן בקרבת מגוריכם
• בכל כיתת גן משובצים עד 35 ילדים.
• צוות הגן כולל גננת מוסמכת מטעם משרד החינוך וסייעת מטעם העירייה.
• בהתאם לרפורמת שר החינוך בגני טרום חובה וטרום-טרום חובה, בהם 30 ילדים ומעלה, תשובץ סייעת שניה.

 

הודעת השיבוץ

תוכלו לצפות בשיבוץ ילדכם באמצעות המערכת מתאריך 28.6.2018.
במערכת יצוין הגורם המפעיל את הצהרון בגן, במידה והנכם מעוניינים להירשם, אנא פנו למפעיל בהתאם לפרטים המופיעים במערכת.

ערר לכיתת הגן

אופן הגשת הערר

את הבקשה יש להגיש במערכת. תושבים שאין להם גישה לאינטרנט יגיעו למרכז שירות חינוך בזימון תור בלבד. (קישור לזימון תורים)
יש לצרף אסמכתות (חוות דעת רפואית / פסיכולוגית, חוזים המעידים על מעבר דירה וכו'). את האסמכתות יש לטעון למערכת במהלך הגשת הערר. יש לציין את מספר תעודת הזהות של הילד/ה על כל המסמכים. לא תתקבלנה חוות דעת של גננות.

מועדי הגשת הערר
את הערר ניתן להגיש במערכת השיבוץ בתאריכים 28/6- 5/7/2018 בלבד.
 

בחירת עדיפויות

אפשר להגיש ערר אחד ולבקש עד שני גנים מועדפים ולבחור את כיתת הגן המועדפת.
המשובצים באשכולות הגנים יכולים להגיש במערכת בקשת ערר רק למבנה הגן. ערר לכיתת הגן, ניתן להגיש במייל למנהלת האשכול. יש לצרף מסמכים תומכים ופרטים מלאים של הילד/ה על כל מסמך מצורף. חוות דעת של גננת לא תתקבל כמסמך תומך.
ועדת הערר תדון בין היתר בקריטריונים הללו:
• סיבות אישיות, משפחתיות או רפואיות חריגות
• זרם חינוכי
• גיל הילד/ה
• קרבה גאוגרפית על בסיס מקום פנוי בגן המבוקש.

תשובות לבקשות ערר לגני הילדים יתפרסמו ב- 26.07.2018 במערכת השיבוץ.

נושאים נוספים קשורים:

{{ que.questionsClient.title }}

{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: