SRV_ADD:[01] Version- [1.7.0.0] TlvLayoutInnerPage

חינוך

רישום לגני ילדים ולמועדוניות

ביום ב', 11 בינואר 2016, יפתח הרישום לגני הילדים העירוניים לשנת הלימודים תשע"ז.
מועד הרישום לגנים:
מיום שני, 11 בינואר 2016 (א' בשבט תשע"ו), עד יום ראשון, 31 בינואר  2016 (כ"א בשבט תשע"ו) כולל.
הרישום לגני הילדים מתבצע באתר האינטרנט העירוני (המערכת המקוונת נפתחה בתחילת תקופת הרישום).

רשימת גני ילדים ממלכתיים וממלכתיים דתיים לרישום תפורסם בסמוך לתחילת תקופת הרישום

{{ tab.tablesClient.title }}

 • {{ filter.Name }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
הצג

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ header.Caption }}
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
הצג

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ header.Caption }}
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  

* להורי הנרשמים לגן טרום-טרום חובה: מומלץ לעיין בעלון גמילה תחילה

2. תהליך הרישום

רישום מהבית באמצעות האינטרנט

הרישום לגני הילדים ולמועדוניות העירוניות ייעשה באמצעות מערכת הרישום שבדף זה. המערכת תהיה פתוחה לביצוע הרישום במועד הרישום בלבד, ובמועד הודעות השיבוץ תאפשר בדיקת השיבוץ למבנה הגן.
לביצוע הרישום הקלידו את פרטי הזיהוי הנדרשים:

 • מספר זהות ההורה
 • מספר זהות הילד
 • תאריך הלידה של הילד
  לתשומת ליבכם פרטי זיהוי אלו ישמשו גם לבדיקת השיבוץ באינטרנט.
  הורים הרשומים לדיגיתֵל, יכולים להיכנס ישירות ללא זיהוי נוסף, מתוך הודעת מייל שתשלח אליהם ביום פתיחת הרישום (11.1), או מהאזור האישי בדיגיתל.

את המסמכים הנדרשים, בהתאם לתהליך הרישום (חוזה שכירות, צילומי תעודות זהות עדכניות של ההורים וכד') יש להעביר באחד מהאמצעים הבאים:

בפקס שמספרו 03-5216447
טעינת המסמכים: בגמר תהליך הרישום יש להפיק הטפסים הנדרשים ולחתום עליהם. יש לסרוק הטפסים ולטעון לאתר.

לתשומת ליבכם: בגמר תהליך הרישום יש לוודא כי תופיע ההודעה: "הרישום הסתיים בהצלחה".

רישום למועדונית שאינה עירונית מתבצע ישירות מול מפעיל המועדונית, לאחר קבלת הודעת השיבוץ לגן. בהודעה זו יצויינו פרטי המפעיל בגן אליו שובץ ילדכם.

הורים הרושמים לגן מוכר שאינו רשמי יוכלו להירשם באמצעות האינטרנט או במרכז הרישום בצירוף האישורים המתאימים.

 

רישום במרכז הרישום

תושבים שאין להם גישה לאינטרנט או תושבים חדשים בעיר יגיעו למרכז הרישום (כתובות וטלפונים מופיעים מטה).

לידיעתכם: רישום כוזב הוא עבירה פלילית. אי מסירת פרטים נכונים ומדויקים על מקום מגורים קבוע של התלמיד, תביא לביטול הרישום ולמיצוי כל הדרכים החוקיות המסורות בידי הרשות נגד ההורים.


 

ביטול הרישום או השיבוץ

ביטול הרישום מתבצע באמצעות מילוי טופס ביטול רישום ושליחתו לפקס המופיע מטה.
ניתן לבטל רישום בכל שלב, אך אנו מבקשים לעשות זאת מוקדם ככל שניתן, כדי לתת מענה לילדים נוספים בעיר.
שימו לב! לאחר הודעת הביטול לא ישמר המקום בגן שבו שובץ ילדכם.

הורים המעוניינים לבטל את הרישום למועדונית, חייבים להודיע על כך בכתב בחתימתם עד 31 ביולי, בפקס: 03-7240280 , או במרכז הרישום על גג גן העיר, רח' אבן גבירול 71.
ביטול שייעשה לאחר מועד זה יחויב בדמי ביטול בסך מחצית שכר הלימוד החודשי.
ביטולים שייעשו לאחר פתיחת שנת הלימודים יחויבו בתשלום בעבור אותו חודש שבו נעשה הביטול. יש לשמור את אישור הפקס על הודעת הביטול.
 

הליכי רישום יחודיים

המבקשים להירשם לגני החטיבות הצעירות בבתי הספר הדמוקרטי-הפתוח ואג'יאל (ילדי חובה בלבד) – ירשמו באתר האינטרנט או במרכז הרישום ויכנסו להגרלה.

המבקשים להירשם לגן הדו לשוני (ילדי חובה וטרום חובה בלבד) – ירשמו באתר האינטרנט או במרכז הרישום, בין הנרשמים תתקיים הגרלה. מיועד לתושבי יפו בלבד. ילדי המשך שיירשמו, ימשיכו ללא הגרלה.

לגילאי טרום טרום המעוניינים בגן הדו לשוני, יש להעביר בנוסף בקשה למחלקת רישום 03-5216447.

המבקשים להירשם לגן המשותף (ילדי חובה וטרום חובה בלבד) – יירשמו במרכז הרישום וימלאו שאלון. תתקיים הגרלה בין הנרשמים. ילדי המשך שיירשמו, ימשיכו ללא הגרלה.

3. מסמכים נדרשים

המסמכים נדרשים לרישום לכלל הנרשמים:

 • תעודות זהות של שני ההורים עם כתובת מעודכנת וזהה, התואמת את מקום המגורים בפועל. תעודת הזהות תכלול את הספח שבו פרטי הילד - לא תתקבל כל תעודה מזהה אחרת.
 • העתק תלוש ארנונה מעודכן שפרטיו זהים לכתובת בתעודת הזהות.
  אם אתם עונים על אחד הקריטריונים האלו עליכם להצטייד בנוסף במסמכים המופיעים בטבלה:

{{ tab.tablesClient.title }}

 • {{ filter.Name }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
הצג

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ header.Caption }}
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
הצג

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ header.Caption }}
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  

{{ tab.tablesClient.title }}

 • {{ filter.Name }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
הצג

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ header.Caption }}
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
הצג

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ header.Caption }}
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
 • את המסמכים הר"מ אפשר לקבל במרכז הרישום או בדף זה.
 • בכל מקרה של ספק בנושא המגורים הפיסי ובפועל תהא הרשות רשאית לאמת את הנתונים בשטח באמצעים העומדים לרשותה.

 

ילדי טרום-טרום חובה

אנו מברכים אתכם על הגעת ילדכם לגיל שבו מערכת הגנים העירונית בתל–אביב-יפו יכולה לשמש בעבורו מסגרת חינוכית-לימודית. לידיעתכם:

 • בעת הרישום תתבקשו לבחור זרם חינוכי )ממלכתי או ממלכתי-דתי( ולהגיש בקשה למועדונית. אנו נעשה את מירב המאמצים לשבץ את ילדכם בגן בקרבת הבית. אין אפשרות לבחור גן בעת הרישום.
 • בכל כיתת גן משובצים עד 35 ילדים, בניהולה של גננת מוסמכת וסייעת ובאחריותן. בהתאם לרפורמת שר החינוך בגני טרום וטרום-טרום חובה, בהם 30 ילדים ומעלה, תשובץ גם סייעת שניה.

 

קבלת תשובה (הודעת שיבוץ)

הודעות השיבוץ ישלחו לביתכם בתאריכים הרשומים מעלה לפי שכבת הגיל (כמפורט  בטבלה המופיעה מעלה).
בהודעת השיבוץ יצוין הגורם המפעיל את המועדונית בגן, במידה ורצונכם במועדונית ועדיין לא ביצעתם רישום, אנא פנו למפעיל בהתאם לפרטים בהודעה ובאתר זה.

נושאים נוספים קשורים:

{{ que.questionsClient.title }}

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{ item.imgalt }}
alternative text

{{item.Adjective.Value}} {{item.LinkTitle.Value}}

{{item.position.Value}}

{{item.email.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{item.phone1.Value}}

{{item.fax.Caption}}:

{{item.fax.Value}}

כתובת:

{{ item.address1.Value }}

{{ item.building.Value }}

קומה {{ item.floor.Value }}

חדר {{ item.room.Value }}

{{item.longURL.Caption}}: