תו חניה לתושבים

{{ lwi.linksClient.title }}

מהם הקריטריונים לקבלת תו חניה?

  1. כתובת מגורים עדכנית בתל אביב-יפו הרשומה במשרד הפנים.
  2. בעלות על הרכב (ראו פירוט מטה).
  3. רישום בארנונה כמחזיק בנכס.
  4. רישיון רכב בתוקף. 

 אם הנכם עומדים בקריטריונים הרשומים מעלה, אין צורך בהמצאת מסמכים להוכחת זכאותכם לתו חניה - הנתונים ייבדקו באמצעות מערכות ממוחשבות שבשימוש העירייה.


תו חניה וירטואלי

החל בתאריך 01.03.2021 מנפיקה העירייה תו חניה וירטואלי במקום מדבקת תו החניה המוצמדת לשמשת הרכב.
מדובר בתו חניה המעודכן במערכות העירייה, ומקנה את אותן זכויות שהקנתה מדבקת תו החניה עד עתה: חניה בחינם בתחום חניה מוסדר בכל רחבי העיר ובתחום המיועד לתושבים בעלי תו מתאים לאזור, בהתאם להוראות התמרור המוצב במקום.

הגשת בקשה לתו חניה


מסמכים נדרשים לקבלת תו חניה אם אינכם בעלי הרכב

בדיקת סטטוס הפנייה

חידוש תו חניה

חניונים קרובים לבית

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: