SRV_ADD:[01] Version- [6.3]

תנועה וחניה

תו חניה לתושבים

{{ lwi.linksClient.title }}

תו חניה וירטואלי

החל בתאריך 01.03.2021 תנפיק העירייה תו חניה וירטואלי במקום מדבקת תו החניה המוצמדת לשמשת הרכב.
מדובר בתו חניה המעודכן במערכות העירייה, ומקנה את אותן זכויות שהקנתה מדבקת תו החניה עד עתה: חניה בחינם בתחום חניה מוסדר בכל רחבי העיר ובתחום המיועד לתושבים בעלי תו מתאים לאזור, בהתאם להוראות התמרור המוצב במקום.
משום שהתו הוא וירטואלי, התו לא יישלח יותר באמצעות חברת שליחויות עד הבית, אלא יעודכן במכשירי המסופון של פקחי העירייה.
לאחר אישור התו יישלח מסרון ומכתב לכתובת הדואר האלקטרוני, בצירוף דף מידע, הכולל את הזכויות הנלוות לתו.

שימו לב: תושבים ותושבות שברשותם תו חניה בתוקף, לא צריכים לחדש אותו או לפנות לעירייה. ניתן להסיר את תו החניה משמשת הרכב ואין צורך להחזירו לעירייה.
.
במקרה של תו חניה אזורי לרכב שכור - עמידה בתנאים המפורטים בדף זה, תאפשר אישור התו תוך יום עבודה אחד.

מה מקנה לי תו החניה?

תו החניה של תל אביב-יפו מאפשר לכם להחנות את רכבכם ללא תשלום בכל העיר בתחום חניה מוסדרת, בסימון כחול-לבן בעיר ועל פי הוראות התמרור במקום.

במקומות שבהם מוצב תמרור המתיר חניה לבעלי תו מתאים לאזור משעה 17:00 עד שעה 09:00 למחרת, החניה מותרת לבעלי התו המתאים בלבד.
תו חניה אזורי ניתן לתושבי תל אביב-יפו על פי סעיף 4 (ג) לחוק עזר לתל-אביב-יפו (העמדת רכב וחנייתו), התשמ"ד - 1983. תו חניה יונפק לרכב שמשקלו הכולל הינו עד 4 טון.

ניתן להגיש בקשה לתו חניה באמצעות טופס מקוון.

שימו לב:

 • התו הוא אישי ואינו ניתן למסירה או העברה לאדם אחר.
 • אגף החניה מבטל באופן יזום דוחות חניה שניתנו בתחום חניה מוסדרת בכל רחבי העיר, ואשר נרשמו במהלך 60 ימים שקדמו להנפקת התו. זאת, למעט חניה במקומות ובמועדים בהם נקבעו הסדרי חניה מועדפת.

חידוש תו חניה

כדי לחדש תו חניה, צריך להגיש בקשה חדשה לקבלת תו חניה באמצעות טופס מקוון, פקס או דואר כמפורט מטה. חידוש יש לבצע באחד מהמקרים האלה:
 • תו זמני שפג תוקפו.
 • החלפת רכב - קניית רכב חדש או קבלת רכב אחר ממקום העבודה.
 • שינוי מקום המגורים בעיר.

* רוצים לקבל גם את כרטיס העיר דיגיתֵל עד הבית? היכנסו לקישור, הירשמו והכרטיס יגיע אליכם עם שליח עד הבית.

קריטריונים לקבלת תו חניה

 1. כתובת מגורים עדכנית בתל אביב-יפו הרשומה במשרד הפנים.
 2. בעלות על הרכב (ראו פירוט מטה).
 3. רישום בארנונה כמחזיק בנכס.
 4. רישיון רכב בתוקף. 

 אם הנכם עומדים בקריטריונים הרשומים מעלה, אין צורך בהמצאת מסמכים להוכחת זכאותכם לתו חניה - הנתונים ייבדקו באמצעות מערכות ממוחשבות שבשימוש העירייה.

אמצעים להגשת טופס בקשה לתו חניה

 • פניה מקוונת - באמצעות טופס מקוון באתר האינטרנט, ללא תור וללא המתנה.
 • בפקס או דואר - עליכם להדפיס ולמלא את הטופס ולשלוח למשרדי אגף החניה בדואר או בפקס (לפרטי הקשר המופיעים מטה), בצירוף המסמכים הנדרשים.

 

בדיקת סטטוס הפנייה

ניתן לבדוק את סטטוס הפנייה שהוגשה במערכת המקוונת..

הסבר על הסטטוסים במערכת: 

 • פנייתכם התקבלה - הפנייה התקבלה והיא בטיפול.
 • סגור - התו אושר או שהטיפול בפנייה הסתיים ללא הנפקת תו (במקרה כזה ניצור עמכם קשר).

מסמכים נדרשים לקבלת תו חניה אם אינכם בעלי הרכב

 • רכב ממקום העבודה - אישור הצמדת רכב ממקום העבודה או ממחלקת תשלומים בצה"ל, המעיד שהרכב הוא ברשות הפונה באופן בלעדי וכי מנוכה ממשכורתו תשלום חודשי קבוע בגין השימוש ברכב.
 • רכב שכור מחברת השכרה - חוזה שכירות חתום מחברת השכרה/ ליסינג.
 • בנו או בתו של בעל הרכב הרשום במשרד הרישוי - תצהיר משפטי מאושר בידי עורך דין או רשם בית המשפט, שבו מצהיר בעל הרכב שהעמיד את רכבו לשימוש הבלעדי של בנו או בתו. תו החניה יינתן בתנאי שלמבקש אין רכב נוסף ברשותו. תוקף התו יהיה עד שנה בלבד. בתום תקופה זו ניתן להאריך את תוקף התו.

במידת הצורך נבקשכם להציג מסמכים נוספים.

חניונים קרובים לבית

תושבי העיר שברשותם תו חניה זכאים לחניית לילה בחניונים מסוימים באזור החניה שלהם, ללא תשלום.

ההיתר לחנות בחניון מאפשר חניה ללא תשלום בשעות 19:00-08:00 בבוקר למחרת, ובימי שישי וערבי חג משעה 15:00 עד שעה 08:00 בבוקר יום ראשון או צאת החג.
(למעט חניון שרתון 2, שבו החניה מותרת משעה 19:00 ועד שעה 06:30 למחרת בבוקר, בכל ימות השבוע).

מידע נוסף על הסדרי החניה לתושבים ופירוט חניונים קרובים לבית לפי אזורי החניה.

{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

חזרה לתחילת העמוד