תנועה וחניה

תו חניה לתושבים

{{ fli.linksClient.title }}

תושבי העיר? אתם זכאים להגיש בקשה לקבלת תו חניה שמאפשר לכם לחנות ללא תשלום בכל העיר בתחום חניה מוסדרת, בסימון כחול-לבן, ועל פי הוראות התמרור במקום. ​

בקשת תו חניה  

 

 

 

 

 

 

ביטול דוחות שהתקבלו בזמן המתנה לאישור תו חניה

אגף החניה מבטל באופן יזום דוחות חניה שניתנו בתחום חניה מוסדרת בכל רחבי העיר ובתחום חניה המותרת לבעלי תו אזורי מתאים בלבד, אשר נרשמו במהלך 60 הימים שקדמו להנפקת התו. זאת, למעט חניה במקומות בהם מוצב תמרור המורה אחרת.

תו חניה וירטואלי

החל בתאריך 01.03.2021 מנפיקה העירייה תו חניה וירטואלי במקום מדבקת תו החניה המוצמדת לשמשת הרכב.
מדובר בתו חניה המעודכן במערכות העירייה, ומקנה את אותן זכויות שהקנתה מדבקת תו החניה עד עתה: חניה בחינם בתחום חניה מוסדר בכל רחבי העיר ובתחום המיועד לתושבים בעלי תו מתאים לאזור, בהתאם להוראות התמרור המוצב במקום.


שימו לב, משום שהתו הוא וירטואלי, התו לא יישלח יותר באמצעות חברת שליחויות עד הבית, אלא יעודכן במכשירי המסופון של פקחי העירייה.

שימו לב! במקומות שבהם מוצב תמרור המתיר חניה לבעלי תו אזורי משעה 17:00 עד שעה 09:00 למחרת, החניה מותרת לבעלי התו המתאים בלבד. תו חניה אזורי ניתן לתושבי תל אביב-יפו על פי סעיף 4 (ג) לחוק עזר לתל-אביב-יפו (העמדת רכב וחנייתו), התשמ"ד - 1983. תו חניה יונפק לרכב שמשקלו הכולל הינו עד 4 טון.

חניית לילה בחניונים

תושבי העיר שברשותם תו חניה זכאים לחניית לילה בחניונים מסוימים באזור החניה שלהם, ללא תשלום. ההיתר לחנות בחניון מאפשר חניה ללא תשלום בימי חול משעה 19:00 עד 08:00 בבוקר למחרת, ובימי שישי וערבי חג משעה 15:00 עד שעה 08:00 בבוקר יום ראשון או צאת החג (למעט  מספר חניונים שהסדר החניה שלהם שונה). 

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד