רישוי ופיקוח בנייה

מכון הרישוי העירוני

מכון הרישוי העירוני מרכז במקום אחד את עיקר הגורמים המקצועיים המשולבים בהליך הרישוי, מתיק מידע עד תעודת גמר בנייה. כל התחנות במכון הרישוי עוקבות אחרי הבקשה במקביל, וכך משתפר ומתקצר תהליך הרישוי.  

 

באילו שלבים מעורב מכון הרישוי?  

 1. שלב המידע: מתן מידע תכנוני בבקשת מידע להיתר, בתחומי התוכן השונים:
  איכות הסביבה, תנועה וחניה, כיבוי אש (אישור סופי ניתן ברשות הכבאות), גנים ונוף, קונסטרוקציה לתמ"א 38, דרכים, אדריכלות (פיתוח, חזיתות וחומרי גמר), אשפה, פטורים מנגישות בסמכות נציב או ועדה. קישורים לתחנות השונות מופיעים בדף זה למטה.
 2. לאחר הגשת בקשה להיתר ולפני דיון בוועדה: ביצוע בקרה לתכנון המבוקש במגוון תחומי התכן ומתן חוות דעת מתואמת לוועדה.
 3. לאחר דיון בוועדה ולפני הוצאת היתר: ביצוע בקרה לתכנון הסופי ומתן אישורים בתחומי התכן השונים, כחלק מכלל האישורים הנדרשים למחלקת הרישוי לצורך הוצאת היתר הבנייה. 
 4. במהלך הבנייה: ביצוע ביקורות, מתן אישורים והפקת אישור אכלוס/תעודת גמר.

 

באילו שלבים יש ליצור קשר עם גורמי המכון? 

 1. לפני הגשת הבקשה להיתר, רק במקרים בהם תיק המידע דרש תיאום ואישור מוקדם כתנאי להגשת הבקשה להיתר.
 2. לאחר קבלת החלטת הוועדה ובמקום בו נדרשת השלמת התנאים למתן היתר.
 3. לאחר הוצאת היתר לצורך קבלת טופס 4/תעודת גמר.

איכות הבנייה

היחידה לאיכות הבנייה פועלת לאחר מתן היתר הבנייה ומטפלת בהוצאת טפסי 2, טפסי 4, אישורי אכלוס ותעודות גמר. היחידה קובעת את רשימת המסמכים שעל בעל ההיתר להגיש כדי לקבל כל אישור ואישור, מקבלת את המסמכים בצורה מרוכזת ומנפיקה את האישורים השונים. כמו כן היחידה מטפלת בבקשות לשחרור ערבויות אשר נתנו לצורך ביצוע תנאי היתר ומנפיקה אישורים לשחרורן.


>> למידע נוסף

את כל המסמכים לצורך קבלת אישור אכלוס/גמר בנייה יש להגיש באופן מקוון בקישור הבא: הגשת מסמכים לקבלת אישורי אכלוס ותעודות גמר.

תחנות המכון

בדפי התחנות השונות תוכלו למצוא מידע מפורט אודות השירותים אותם מספקות התחנות, מסמכים נדרשים והנחיות.  

 • {{ item['summary'].Value != "" && fp.displayDescription == 'True' ? fp.commonFunc.TruncateString(item['Title'].Value, 35) : item['Title'].Value}}

  {{ fp.commonFunc.TruncateString(item['summary'].Value, 85) }}

  פרטים נוספים

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד