תנועה וחניה

אכיפת חוקי תנועה וחנייה באמצעות מצלמות נייחות וניידות

  
 


עיריית תל אביב-יפו, באמצעות פקחי העירייה, מפעילה מצלמות נייחות ​וניידות לצורך אכיפת עבירות תנועה וחניה בנסיבות שעלולות לסכן חיי אדם, לפגוע בסדר הציבורי, או ליצור הפרעה לתנועה או למשתמשי דרך אחרים.
 
הציבור רשאי להפנות לעירייה הערות בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני המופיע מטה, בנוגע לקיומם של מקומות בסביבת השטח המצולם, שתיעודם עשוי להעיד באופן ממשי על מצבו הרפואי של אדם או צנעת אישותו. הפנייה תיבחן ותיענה בכתב על ידי האחראי בעירייה להצבת המצלמות.


צילום באמצעות מצלמות נייחות לאכיפת עבירות חניה

  
 

בצירים מרכזיים וסואנים בעיר הוצבו מצלמות נייחות המתעדות עבירות חניה (כמו חניה בצמתים, מעברי חצייה, חניה כפולה, חניה בתחנת אוטובוס, נתיבי תחבורה ציבורית, מקומות חניה בעבור נכים, חסימת נתיבי נסיעה וכיו"ב) ונצפות על ידי פקחי העירייה הנמצאים במרכז אכיפה אלקטרונית.
המצלמות מוצבות בסמוך לחלק הדרך בו החניה האסורה עלולה לפגוע בסדר ציבורי, או ליצור הפרעה לתנועה או למשתמשי דרך אחרים, ובהתאם למאפייני האזור.
להלן רשימת כתובות בהן מוצבות מצלמות האכיפה:
{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
חיפוש חופשי
או חיפוש לפי קטגוריה:
  • {{ filter.Name }}

    מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע

צילום באמצעות מצלמות ניידות לאכיפת עבירות חניה

  
 

המצלמות מותקנות על גבי ניידות פיקוח, באמצעותן מתבצעת אכיפה בנסיעה. הפקח בניידת מבחין בעבירה לנגד עיניו ופועל לתיעודה באמצעות צילום וידאו בזמן אמת.
צילום עבירות חניה מניידת מתבצע בכל רחבי תל אביב-יפו, בדגש על צירי תנועה מרכזיים ובעבירות העלולות לפגוע בסדר הציבורי או להפריע לתנועה.

צילום באמצעות מצלמות נייחות לאכיפת שימוש שלא כדין בנתיב תחבורה ציבורית

העירייה מפעילה מצלמות אכיפה נייחות הפזורות ברחבי העיר בסמוך לנתיבי התחבורה הציבורית.
מטרתן - להרתיע נהגים מלהיכנס לנתיבי התחבורה הציבורית ולעכב את התחבורה הציבורית.
להלן רשימת הרחובות בהם מתבצעת האכיפה: 


{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
חיפוש חופשי
או חיפוש לפי קטגוריה:
  • {{ filter.Name }}

    מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע

צילום באמצעות מצלמות נייחות וטקטיות מדלגות (מט"מ) לאכיפת עבירות תנועה בכלים דו גלגליים

העירייה מפעילה מצלמות אכיפה נייחות וטקטיות מדלגות (מט"מ),
מטרתן - להרתיע רוכבים מנסיעה אסורה במקומות בהם הוסמכו פקחי העירייה לאכוף, כגון מדרכות, שבילים המיועדים להולכי רגל, שבילי אופניים, רחבות המיועדות להולכי רגל.
להלן רשימת הכתובות בהן מתבצעת האכיפה: 

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
חיפוש חופשי
או חיפוש לפי קטגוריה:
  • {{ filter.Name }}

    מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
* מצלמה טקטית מדלגת (מט"מ)​ – המצלמה נעה ממקום למקום בהתאם לצורך צילום עבירות תנועה בכל רחבי תל אביב-יפו.
המצלמה מופעלת באמצעות פקח המבחין בעבירה לנגד עיניו ופועל לתיעודה באמצעות צילום וידאו בזמן אמת.

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד