רישוי ופיקוח בנייה

מסלול רישוי מקוצר

 
 

בקשות רישוי במסלול רישוי מקוצר, בהתאם לתקנות התכנון והבנייה (הליך רישוי בדרך מקוצרת), התשע"ז-2017, מטופלות במחלקת מידע ורישוי מקוצר. בקשות אלו כמו בקשות לרישוי רגילות, מחייבות בתיק מידע מוקדם. תיק המידע יקבע, בין היתר, את התיאומים והנספחים הנוספים שנדרשים להגשה, עד שלבי הרישוי והביצוע.

דגשים להליך רישוי בדרך מקוצרת

  • הבקשות מיועדות לדיון רשות הרישוי ללא כל הקלות ומכאן שההחלטה תהיה ללא תנאים ועם קבלתה ניתן עקרונית להעביר לחישוב אגרות, זאת למעט עבודות שמצריכות על-פי התקנות, בדיקת מכון בקרה או בקרת תכן ברשות הרישוי.
  • החלטת הוועדה תקפה ל- 45 ימים ואותה ניתן לחדש פעם אחת באישור מהנדס הוועדה.
  • הליך רישוי מקוצר הינו ההליך וולונטרי – לא חובה להגיש בקשה להיתר בהליך זה.
  • מהנדס רשאי להעביר בקשה למסלול מלא בשלב המידע כאשר מבוקשות שתי עבודות או יותר [סעיף 7 ד' בתקנות].
  • רוב העבודות פטורות מאישור רמ"י [סעיף 7ב' בתקנות].
  • ללא החלטה אקטיבית מרשות הרישוי לאחר 25 ימי בקרה מרחבית – תראה הבקשה כעומדת בבקרה המרחבית וניתן להתקדם לשלב בקרת תכן [סעיף 12 ד' בתקנות].
  • אחריות עורך הבקשה - במקרה של רישוי אוטומטי עורך הבקשה יצהיר על התאמת ההיתר לכל הכללים, תכניות, תקנות, וכד' [סעיף 21 א' בתקנות].
  • הליך קבלת מידע בהליך הרישוי המקוצר זהה להליך קבלת מידע להיתר במסלול רישוי מלא.

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד