מסלול רישוי מקוצר

 
 

בשנת 2017 פורסמו תקנות רישוי בדרך מקוצרת.

לתקנות התכנון והבנייה (הליך רישוי בדרך מקוצרת), התשע"ז-2017
בקשות אלו, יטופלו במחלקת מידע ורישוי מקוצר. בקשה לרישוי בדרך מקוצרת, כמוה כמו בקשה לרישוי רגילה, מחייבת בתיק מידע מוקדם. תיק המידע יקבע, בין היתר, את התאומים והנספחים הנוספים שנדרשים להגשה, עד שלבי הרישוי והביצוע.
חשוב להדגיש שלפי תקנות אלה, הבקשות מיועדות לדיון רשות הרישוי ללא כל הקלות ומכאן שההחלטה תהיה ללא תנאים ועם קבלתה ניתן עקרונית להעביר לחישוב אגרות, זאת למעט עבודות שמצריכות על-פי התקנות, בדיקת מכון בקרה.

{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: