תכנון ופיתוח

סיוע עירוני

 
 

עיריית תל-אביב-יפו משקיעה משאבים רבים לעידוד הליך השימור ולקידומו, מציעה ליווי ארגוני וסיוע כלכלי לשימור המבנים, שכלולים בתכנית השימור.

עיריית תל-אביב-יפו רואה בתכנית השימור החדשה מרכיב חשוב בעתידה של העיר, ונרתמת לסייע לבעלי הנכסים המעוניינים להשתתף בתכנית. הסיוע מיועד בעיקר לבעלי זכויות במבנים הכלולים בתכנית השימור ומעוניינים להתחיל בתהליך השיפוץ של המבנה. עם זאת, חלק ממרכיבי הסיוע רלוונטיים גם לבעלי זכויות במבנים לשימור הכלולים בתכניות שימור אחרות. הסיוע העירוני כולל:

סיוע בהתארגנות דיירים לשיפוץ

סיוע זה ניתן באמצעות חברת "עזרה וביצרון" שהיא חברה עירונית. במקרים שבהם קיימים כמה בעלים במבנה לשימור, נדרשת התארגנות של כל בעלי העניין בהיבטים השונים הקשורים לשימור המבנה, עד להוצאת היתרי בנייה או היתר שיפוץ וביצוע השימור בפועל. הסיוע הארגוני כולל בין השאר תיאום ציפיות בין הבעלים וגישור במידת הצורך, וכן ייעוץ הנדסי ואדריכלי בעלות מסובסדת לקבלת מפרט הנחיות לשיפוץ ואומדן עלויות השיקום בפועל. אפשר להיעזר בייעוץ משפטי לטיפול בדיירים שמסרבים להשתתף בעלות השיפוץ ובמימון חלקם

סיוע כלכלי

עיריית תל־אביב-יפו הקימה קרן שמטרתה העיקרית היא הענקת סיוע כספי לבעלי הדירות במבנים לשימור. הקרן מאפשרת לקבל מהבנקים הלוואה ללא ריבית למימון השיפוץ. לחילופין אפשר לקבל במקום ההלוואה מענק בשווי הסבסוד הגלום בהלוואה. למבנים לשימור רגיל בתכנית השימור, הסיוע הוגדל בשנים האחרונות לכדי 30 אלף ₪ ליח"ד ועד 300 אלף ₪ לבניין, בנוסף להלוואה בגובה דומה לכל יח"ד ללא ריבית. הסיוע הכלכלי, הניתן על ידי חברת "עזרה וביצרון", כולל  ליווי וייעוץ בתהליך קבלת ההלוואה וביצוע השיפוץ בפועל.

העברת זכויות

 
 

לבעלי זכויות במבנים המוגדרים בתכנית השימור כ"מבנים לשימור עם הגבלות מחמירות", כלומר כאלה שבהם אסורה כל תוספת בנייה )אלא אם צוין אחרת בתכנית), ניתן סיוע בליווי תהליך העברת זכויות הבנייה. עבור מבנים אלה מאפשרת, תכנית השימור, את העברת זכויות הבנייה שלא מומשו במבנה למגרש אחר (מגרש מקבל), בתוספת תמריצים שבאים לידי ביטוי בזכויות בנייה נוספות להעברה.

הסיוע העירוני בתהליך העברת הזכויות כולל, בין השאר, חישוב הזכויות להעברה, איתור המגרשים שאליהם אפשר להעביר את הזכויות, סיוע בקידום תכנית בניין עיר בסמכות הוועדה המקומית להעברת הזכויות וליווי של יועצים מקצועיים לפעולות נלוות להכנת התכנית להעברת זכויות ולהבטחת שיפוץ המבנה.

כמו כן, העירייה מעמידה לבעלי המבנים הללו אפשרות נוספת לחתימה על הסכם עם העירייה באופן שיאפשר את מימון שימור המבנה, ולאחר מכן העברת זכויות בתב"ע לכשיימצא מגרש מקבל (באמצעות קרן הסכמי השימור(.

הכנת סקר תיעוד מקדים

עיריית תל־אביב-יפו מכינה לבעלי הזכויות במבנה סקר תיעוד מקדים, שיצטרף למידע התכנוני שנמסר על ידה בהליך הבקשה להיתר. סקר התיעוד המקדים נועד לרכז את המידע הקיים בעירייה לגבי המבנה והוא מהווה בסיס להכנה של תיק התיעוד. לרוב, תיק התיעוד שכולל את המידע המפורט של המבנה, יוכן על ידי בעלי הזכויות במבנים לשימור כחלק מהתנאים לקבלת ההיתר.

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד