רישוי עסקים

חידוש רישיון עסק

בהתאם לתיקון 34 לחוק רישוי עסקים שנכנס לתוקפו ב-1.4.2021, הליך חידוש רישיון העסק קוצר באופן משמעותי במטרה לחדשו טרם פקיעתו של הרישיון הקיים.

ישנם 2 תהליכים לחידוש רישיון:

 1. חידוש במסלול תצהיר
 2. חידוש במסלול רגיל, היתר מזורז א', היתר מזורז ב'

* ניתן לבדוק מהו סיווג העסק בצו רישוי עסקים בקישור הבא

 

הליך לחידוש רישיון במסלול תצהיר

 1. עד 120 יום לפני תום תוקף הרישיון, רשות הרישוי תודיע על כך לבעל העסק ולנותני האישור.
 2. 90 יום לפני תום תקופת הרישיון, בעל העסק יעביר לרשות הצהרה לחידוש רישיון ותצהיר (טופס 5א - תצהיר בעל העסק לחידוש רישיון במסלול תצהיר).
 3. לאחר שבעל העסק מגיש את התצהיר וההצהרה רואים אותו כמי שחודש רישיונו, ורשות הרישוי תפיק לו רישיון עסק.
 4. רשות הרישוי תודיע לנותני האישור על חידוש הרישיון.

הליך לחידוש רישיון במסלול רגיל, מזורז א', מזורז ב'

 1. עד 120 יום לפני תום תוקף הרישיון, רשות הרישוי תודיע על כך לבעל העסק ולנותני האישור
 2. 90 יום לפני תום תקופת הרישיון, בעל העסק יעביר לרשות הצהרה לחידוש רישיון (טופס 5א - תצהיר בעל העסק לחידוש רישיון במסלול תצהיר​).
 3. לאחר שבעל העסק יגיש את ההצהרה, תודיע רשות הרישוי לנותני האישור על הגשת ההצהרה.
 4. נותני האישור יצטרכו להודיע לרשות הרישוי בתוך 45 ימים על אחד מאלה: סירוב/אישור/תנאים מוקדמים.
 5. במסלול מזורז א', ב' - אי מענה של נותני האישור, כמוהו כאישור למתן רישיון (במסלול רגיל היתר זמני בלבד).
 6. רשות הרישוי תפעל להוצאת חידוש בתוך 60 ימים מיום מסירת ההצהרה, במידה שנותני האישור אישרו את הבקשה/לא העבירו התייחסות.


משהוחלט על חידוש הרישיון, יישלח רישיון העסק בדואר או על ידי שליח עד בית העסק.
חידוש הרישיון יהיה בר תוקף מיום תשלום האגרה ולאחר חתימת בעל העסק על ההצהרה שנמצאת בספח הרישיון.

במידה שניתנו תנאים מוקדמים לקבלת האישור, חשוב למלא במהירות את הדרישות ולהודיע לעורך הביקורת על תיקון הליקויים שנמצאו בעסק.

 

ניתן לברר אם העסק החל בתהליך חידוש רישיון במערכת מקוונת לרישוי עסקים (בלשונית עסקים שלי > סטטוס רישוי עסקים) על ידי הקלדת מספר תיק רישוי ומספר תעודת זהות, או מספר ח.פ. של החברה. כמו כן, ניתן לברר זאת באופן טלפוני במרכז שירות לקוחות על פי פרטי הקשר הרשומים מטה.

 

 

{{m.First.LinkTitle.Value}}

{{item.LinkTitle.Value}}

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד