תעודה לרשם המקרקעין (טאבו) להעברת זכויות בנכס

 

על פי סעיף 324 לפקודת העיריות, העברת זכויות בנכס מותנית בהצגת תעודה מהעירייה המופנית לרשם המקרקעין, לפיה כל החובות של בעל הנכס ביחס לנכס שולמו במלואם לעירייה. 


תעודה זו היא תנאי להסדרת הליך רישום הבעלים ברשם המקרקעין (טאבו), ותוקפה הוא עד שנה מיום תשלום אגרת טאבו, בתנאי ששולמו מלוא החובות לעירייה כאמור. 

בדף זה מרוכז כל המידע אודות תהליך קבלת התעודה לרשם המקרקעין וכל הנדרש במסגרתו. 


** נוטלי משכנתאות, לצורך רישום המשכנתאות ברשם המקרקעין (טאבו) החל מ–1.6.23 לא תידרשו להמציא אישורים של הרשויות המקומיות בגין העדר חובות, בהתאם לתיקון חקיקה. 

{{ fli.linksClient.title }}

תהליך קבלת התעודה

על מנת שנוכל להנפיק תעודה זו, עליכם להגיש את המסמכים כמפורט מטה ולשלם את אגרת התעודה. 

לאחר מכן נבדוק כי כל התשלומים בגין הנכס ובכללם: ארנונה, אגרות והיטלים לרבות היטלי השבחה, וכן מים וביוב (עד 31.12.2009), סולקו במלואם.

במסגרת הטיפול בבקשה, ייתכן שתבוצע ביקורת בנכס לצורכי ארנונה ותידרש השלמת מסמכים. 

לפניכם הנחיות ודגשים להגשת בקשה מלאה ותקינה. 

הגשת הבקשה  

 

מסמכים לפי עסקה  

 

 

 

 

 

השלמת התהליך וקבלת התעודה

לאחר בדיקת המסמכים שהגשתם, יישלח אליכם מסרון להשלמת מסמכים במידת הצורך או לתשלום האגרה. 

סכום האגרה עומד על 124.30 ש"ח (נכון ל-1 בינואר 2024), ויגבה לפי מספר החלקות או תתי חלקות - הגבוה מבניהם.

בסיום הטיפול, התעודה תישלח באמצעות דואר אלקטרוני או דואר ישראל, בהתאם לבקשתכם, ותוכלו להמשיך את תהליך העברת הזכויות אצל רשם המקרקעין.

קבלת מידע בדבר חובות לעירייה

בעל נכס המעוניין לדעת אם קיימים חובות ביחס לנכס, יכול לפנות בבקשה לאיתור חובות עבור הנכס מבלי לבקש תעודה לרשם המקרקעין. הפקת מסמך זה לא כרוכה בתשלום, אינה מהווה תעודה לרשם המקרקעין ואינה מאפשרת העברה של זכויות בנכס ברשם המקרקעין (טאבו).

בקשה לאיתור חובות  

 

 

תשלום חובות בגין הנכס

כדי לקבל תעודה לרישום בטאבו יש לשלם את כל החובות על פי הפירוט שנמסר לכם. פירוט החובות מתקבל ביחידות השונות, והסדרת החוב נעשית ישירות מולן. לא תתאפשר פריסת תשלומים.

אם צורפו למכתב שוברים - יש לשלמם מיד.

אם לא התקבל שובר או נדרש בירור נוסף - יש לפנות ליחידה המטפלת להמשך טיפול (ראו פרטי קשר של היחידות בטבלה מטה).

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
חיפוש חופשי
או חיפוש לפי קטגוריה:
  • {{ filter.Name }}

    מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע

הארכת תעודה לרשם המקרקעין (טאבו)

במקרים בהם התעודה ניתנה לתקופה קצרה משנה, אפשר להאריך את תוקף התעודה עד שנה ממועד אישור הבקשה.
הארכת תוקף התעודה כרוכה בתשלום אגרה של 56.50 ש''ח (נכון ל-1 בינואר 2024). לאחר בדיקת מסמכי הבקשה, יישלח אליכם מסרון לתשלום האגרה או להשלמת מסמכים, בהתאם לצורך.

 

 

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד