תעודה לרשם המקרקעין (טאבו) להעברת זכויות בנכס

בדף זה:

מיוני 2016 אפשר להגיש בקשה לתעודה לרשם המקרקעין רק בפנייה מקוונת, בפקס או בדואר אלקטרוני.
לקבלת מידע ומסמכים המותאמים לפנייתך, יש להיכנס לקישור הבא:

{{ lwi.linksClient.title }}

אפשר לקבל שירות בשני נושאים:

 1. קבלת מידע בדבר חובות לעירייה - לפני עסקת המכר.
  קבלת מידע בדבר חובות של בעל הנכס ביחס לנכס (חובות כגון: ארנונה, היטל השבחה, אגרות והיטלי פיתוח וכד', וכן מים וביוב [עד 31/12/2009])
  מסמך זה אינו מאפשר העברה של זכויות בנכס ברשם המקרקעין (טאבו).

 2. קבלת תעודה לרשם המקרקעין (טאבו) - לאחר עסקת המכר.
  תעודה זו משמשת אישור על סילוק חובות של בעל הנכס ביחס לנכס עד מועד תוקף התעודה (חובות כגון: ארנונה, היטל השבחה, אגרות והיטלי פיתוח וכד' וכן מים וביוב [עד 31/12/2009]).
  על-פי סעיף 324 לפקודת העיריות העברת הזכויות בנכס מותנית בהצגת תעודה מהעירייה המופנית לרשם המקרקעין, ולפיה שולמו במלואם כל החובות המגיעים לעירייה מאת בעל הנכס ביחס לנכס.
  תוקף התעודה - עד 6 חודשים ממועד הגשת הבקשה, בתנאי ששולמו מלוא התשלומים המגיעים לעירייה מאת בעל הנכס בגין הנכס לתקופה זו.
 • בעת הטיפול בבקשה לקבלת תעודה לרשם המקרקעין (לטאבו) יתכן שתעשה מדידה בנכס.

הגשת הבקשה

 
 

תהליך הנפקת התעודה לרשם המקרקעין (טאבו) או מתן מידע בדבר חובות קיימים לעירייה נעשה באגף הגבייה- מוקד טאבו והחזרים, בהגשת בקשה בכתב, פקס, דואר - ראה פרטי קשר המופיעים בהמשך.

קבלת התעודה לרשם המקרקעין או קבלת מידע בדבר חובות קיימים לעירייה כרוכה בתשלום אגרה בסכום של 110 ש"ח (לפי פברואר 2015).
הטיפול בבקשה כ- 10 ימי עבודה מיום הגשת הבקשה בצירוף כל המסמכים ולאחר תשלום האגרה.

 

 

אופן הגשת בקשה לאיתור חובות

 יש למלא טופס בקשה לקבלת תעודה לרשם המקרקעין להעברת הזכויות בנכס ולרשום על הטופס לצורך "איתור חובות", ואת מספר חשבון הלקוח (ארנונה).

כמו כן, יש לצרף את המסמכים הנדרשים:

 1. תצלום נסח רישום עדכני מלשכת המקרקעין (טאבו). אם הנכס אינו רשום בטאבו, יש להציג אישור זכויות מחברה משכנת.
 2. תצלום תעודה מזהה של שני הצדדים – תעודת זהות כולל ספח. מי שאינו אזרח ישראלי יצרף תצלום של דרכון בתוקף/ תצלום תעודת התאגדות (חברה/ עמותה/ שותפות).
 3. ייפוי כוח מאת בעל הנכס - אם המבקש משמש מיופה כוח.

 

אופן הגשת בקשה לקבלת תעודה לרשם המקרקעין (טאבו)

יש למלא טופס בקשה לקבלת תעודה לרשם המקרקעין להעברת זכויות בנכס ולרשום את מספר חשבון הלקוח (ארנונה) ואת התאריך של מסירת הנכס (החזקה).

כמו כן, יש לצרף את המסמכים הנדרשים:

 1. תצלום נסח רישום עדכני מלשכת המקרקעין (טאבו). אם הנכס אינו רשום בטאבו, יש להציג אישור זכויות מחברה משכנת.
 2. תצלום תעודה מזהה של שני הצדדים – תעודת זהות כולל ספח. מי שאינו אזרח ישראלי יצרף תצלום של דרכון בתוקף/ תצלום תעודת התאגדות (חברה/ עמותה/ שותפות).
 3. מסמכים אחרים על פי סוג העסקה:
 • לעסקת מכר- נדרש עותק שלם ומלא של הסכם המכר ובו תאריך של מסירת החזקה בנכס, בחתימת שני הצדדים .
 • להעברה ללא תמורה- נדרש תצהיר של שני הצדדים חתום לפני עורך דין.  יש לציין אם יש צורך בשינוי שם המחזיק בנכס.
 • לחכירה / הארכת חכירה- נדרש תצלום חוזה חכירה או שטר חכירה.
 • להעברה מנאמן לנהנה- נדרש הודעת נאמנות ממס שבח או חוזה או תצהיר.
 • לפירוק חברה- נדרש צו פירוק ופרוטוקול פירוק בחתימת המפרק ותדפיס מרשות התאגידים.
 • לרישום / תיקון בית משותף- נדרש תצלום התקנון המוסכם. 

חשוב למלא את טופס הבקשה בקפידה, לציין שם מלא, כתובת מדויקת למשלוח, מספר טלפון נייד ליצירת קשר, ומספר חשבון לקוח (ארנונה).

שירות תעודה עד הבית!

ניתן להגיש בקשה לקבלת תעודה בצירוף המסמכים הנדרשים (באמצעות פקס או דואר) ולקבלה עד הבית לאחר אישור הפקת התעודה.

קבלת תשובה על מצב החובות בנכס והתשלום

 
 

לאחר הגשת הבקשה תיפתח פנייה לאיתור חובות ביחידות השונות.
לאחר כ-10 ימי עבודה מיום הגשת הבקשה בצירוף כל המסמכים ולאחר תשלום אגרה יימסר עדכון בטלפון על מצב החובות, וכן יישלח בדואר מכתב המפרט את החובות של הנכס.
 

 

כדי לקבל תעודה לרישום בטאבו יש לשלם את כל החובות על פי הפירוט שנמסר לך. פירוט החובות מתקבל ביחידות השונות, והסדרת החוב נעשית אצלן.

 • אם התקבלו שוברים מצורפים למכתב, יש לשלמם מייד.
 • אם לא התקבל שובר, אך נכתב שיש חוב, יש לפנות לממונה, כפי שצוין, להמשך טיפול או לקבלת שובר
 • אם נדרש בירור נוסף, יש לפנות לממונה, להמשך טיפול.
  חשוב לשמור את כל אישורי התשלום ולהעבירם במרוכז למוקד טאבו והחזרים (בפרטי הקשר המופיעים מטה).

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
 • מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.

  {{ filter.Name }}:

{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
פתיחת מידע נוסף

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
פתיחת מידע נוסף

{{ col.Caption }}:

{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
פתיחת מידע נוסף

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
פתיחת מידע נוסף

{{ col.Caption }}:

{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  

לתשומת לבך, לקבלת תעודה לרישום בטאבו אי אפשר לעשות הסדר חובות בפריסת תשלומים.

קבלת תעודה לרשם המקרקעין (טאבו) והארכת תוקפה

לאחר הצגת אישורי תשלום לכל החובות המגיעים לעירייה מאת בעל הנכס בגין הנכס, תינתן התעודה לרשם המקרקעין, וניתן יהיה להמשיך את תהליך העברת הזכויות אצל רשם המקרקעין.

תוקף התעודה - 6 חודשים ממועד הגשת הבקשה.

 • מי שרשאי לקבל תעודה עפ"י התנאים שצוינו לעיל, יכול לקבל העתק של התעודה לרשם המקרקעין בתשלום של 50 ₪ (לפי פברואר 2015).

 

 

כיצד מאריכים את תוקף התעודה?

אפשר להאריך בכל פעם מחדש את תוקף התעודה ב-6 חודשים נוספים ממועד סיום תוקף התעודה הקודמת.
להארכת תוקף התעודה יש למלא שוב טופס בקשה ולציין את מספר הבקשה המקורי. התעודה המחודשת תימסר רק לאחר סילוק כל החובות עד תאריך תוקף התעודה המחודשת. הארכת תוקף התעודה כרוכה בתשלום אגרה של 50 ₪ (לפי פברואר 2015).

 

נושאים נוספים שעשויים לעניין אותך

{{ pb.phoneBookClient.title }}
הסתר תוכן אודות

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: