תעודה לרשם המקרקעין (טאבו) להעברת זכויות בנכס

 
 

על פי סעיף 324 לפקודת העיריות, העברת הזכויות בנכס מותנית בהצגת תעודה מהעירייה המופנית לרשם המקרקעין, ולפיה שולמו במלואם כל החובות המגיעים לעירייה מאת בעל הנכס ביחס לנכס. תעודה זו מהווה תנאי להסדרת הליך רישום הבעלים ברשם המקרקעין (טאבו).
על מנת שנוכל להנפיק תעודה זו, עליכם להגיש מסמכים כמפורט מטה ולשלם את אגרת התעודה. לאחר מכן נבדוק כי כל התשלומים בגין הנכס ובכללם: ארנונה, אגרות והיטלים לרבות היטלי השבחה, וכן מים וביוב (עד 31/12/2009), סולקו במלואם.
במסגרת הטיפול בבקשה לקבלת תעודה לרשם המקרקעין (לטאבו) ייתכן שתבוצע ביקורת בנכס לצורכי ארנונה.
תוקף התעודה
- עד שנה מיום תשלום אגרת טאבו, בתנאי ששולמו מלוא התשלומים המגיעים לעירייה מאת בעל הנכס, כהגדרתו בפקודות העיריות, בגין הנכס לתקופה זו.

הגשת הבקשה ואופן קבלת התעודה

תהליך הנפקת התעודה לרשם המקרקעין (טאבו) נעשה באגף הגבייה - מוקד טאבו והחזרים, בהגשת בקשה בפנייה מקוונת, דואר אלקטרוני או פקס (ראו פרטי קשר המופיעים בהמשך).  

  • קבלת התעודה לרשם המקרקעין כרוכה בתשלום אגרה בסכום של 111.40 ש"ח (נכון לינואר 2021).
  • לאחר בדיקת המסמכים שהגשתם, יישלח אליכם מסרון לתשלום האגרה או להשלמת מסמכים בהתאם לצורך.
  • הטיפול בבקשה אורך כ-10 ימי עבודה מיום תשלום האגרה.
  • בסיום הטיפול, התעודה תישלח באמצעות דואר אלקטרוני או דואר ישראל, בהתאם לבקשתכם, וניתן יהיה להמשיך את תהליך העברת הזכויות אצל רשם המקרקעין.

שימו לב: לאחר בדיקת הבקשה והמסמכים הנדרשים, מגיש הבקשה עשוי להתבקש להשלים מסמכים נוספים על ידי נציג טאבו, בהתאם לצורך.

אופן הגשת הבקשה

יש למלא טופס בקשה לקבלת תעודה לרשם המקרקעין, להעברת זכויות בנכס, ולרשום את מספר חשבון הלקוח (ארנונה) ואת התאריך של מסירת הנכס (החזקה).
חשוב למלא את טופס הבקשה בקפידה, לציין שם מלא, כתובת מדויקת למשלוח התעודה (דואר אלקטרוני/דואר), מספר טלפון נייד ליצירת קשר ומספר חשבון לקוח (ארנונה).

{{ que.questionsClient.title }}

קבלת מידע בדבר חובות לעירייה (איתור חובות)

 
 

בעל נכס המעוניין לדעת אם קיימים חובות ביחס לנכס, יכול לפנות בבקשה לאיתור חובות עבור הנכס מבלי לבקש תעודה לרשם המקרקעין. מסמך זה אינו מהווה תעודה לרשם המקרקעין ואינו מאפשר העברה של זכויות בנכס ברשם המקרקעין (טאבו).

קבלת מידע בדבר חובות אינה כרוכה בתשלום. 

אפשר להגיש בקשה באמצעות פנייה מקוונת, פקס או דואר אלקטרוני  (ראו פרטי קשר המופיעים בהמשך).

בתום הבדיקה העירייה תפיק מכתב המרכז את החובות שנותרו לבעל הנכס ביחס לנכס בגין: ארנונה, היטל השבחה, אגרות והיטלי פיתוח וכד', וכן מים וביוב [עד 31/12/2009].

אופן הגשת בקשה לאיתור חובות:

יש למלא טופס בקשה לקבלת תעודה לרשם המקרקעין להעברת הזכויות בנכס - לרשום על הטופס ''לצורך איתור חובות", וכן את מספר חשבון הלקוח (ארנונה).
כמו כן, יש לצרף את המסמכים הבאים:

  • צילום נסח רישום עדכני מלשכת המקרקעין (טאבו) - אם הנכס אינו רשום בטאבו, יש להציג אישור זכויות עדכני מהחברה המשכנת.
  • צילום תעודה מזהה של שני הצדדים - תעודת זהות כולל ספח. מי שאינו אזרח ישראלי יצרף צילום של דרכון בתוקף/ צילום תעודת התאגדות (חברה/ עמותה/ שותפות).
  • במקרה של מיופה כוח - ייפוי כוח מבעל הנכס וצילום תעודה מזהה (תעודת זהות/ רישיון נהיגה/ דרכון ישראלי) של מיופה הכוח.

אופן תשלום החובות בגין הנכס

כדי לקבל תעודה לרישום בטאבו יש לשלם את כל החובות על פי הפירוט שנמסר לכם. פירוט החובות מתקבל ביחידות השונות, והסדרת החוב נעשית אצלן.
• אם התקבלו שוברים מצורפים למכתב, יש לשלמם מיד.
 אם לא התקבל שובר או נדרש בירור נוסף, יש לפנות ליחידה המטפלת להמשך טיפול (ראו פרטי קשר של היחידות בטבלה מטה).

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
  • מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.

    {{ filter.Name }}:

חיפוש
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  

לתשומת לבכם: לקבלת תעודה לרישום בטאבו, לא ניתן לעשות הסדר חובות בפריסת תשלומים.

הארכת תעודה לרשם המקרקעין (טאבו)

במקרים בהם התעודה ניתנה לתקופה קצרה משנה, אפשר להאריך את תוקף התעודה עד שנה ממועד אישור הבקשה.
להארכת תוקף התעודה יש למלא טופס בקשה חדש ולציין את מספר הבקשה המקורי. התעודה המחודשת תימסר רק לאחר סילוק כל חובות הארנונה עד תאריך תוקף התעודה המחודשת.

הארכת תוקף התעודה כרוכה בתשלום אגרה של 50.7 ש''ח (נכון לינואר 2021).

{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: