פיקוח בנייה

מחלקת פיקוח בנייה מונה 6 צוותים מקצועיים: 4 לפי אזור גיאוגרפי ו-2 לפי תחומי עיסוק (צוות שימושים חורגים ומדור מבנים מסוכנים), ובנוסף צוות מרכזי מידע פיקוח האחראים על מתן שרות וקשר מול קהל.

הצוותים מורכבים ממפקחים מקצועיים (מהנדסים, אדריכלים או הנדסאים) להם סמכות המאפשרת לבצע בדיקה במקרקעין פרטיים, בהתאם לחוק התכנון והבנייה וחוק עזר "מבנים מסוכנים".

פניות למחלקה נעשות דרך מרכזי מידע פיקוח אשר עוסקים בנושאים הבאים:

עוד בנושא

  • {{ item['summary'].Value != "" && fp.displayDescription == 'True' ? fp.commonFunc.TruncateString(item['Title'].Value, 20) : item['Title'].Value}}

    {{ fp.commonFunc.TruncateString(item['summary'].Value, 35) }}

    פרטים נוספים
{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: