פיקוח בנייה

מחלקת הפיקוח על הבנייה מונה 6 צוותים מקצועיים: 4 לפי אזור גיאוגרפי ו-2 לפי תחומי עיסוק (צוות שימושים חורגים ומדור מבנים מסוכנים). בנוסף, צוות מרכזי מידע פיקוח אחראים על מתן שירות ועל הקשר מול קהל.

הצוותים מורכבים ממפקחים מקצועיים (מהנדסים, אדריכלים או הנדסאים), בעלי סמכות לבצע בדיקה במקרקעין פרטיים, בהתאם לחוק התכנון והבנייה וחוק עזר "מבנים מסוכנים".

אם ברצונכם להתריע בדחיפות על מבנה מסוכן או על מפגע בטיחותי - ניתן להתקשר למוקד 106 פלוס.

פניות למחלקה נעשות דרך מרכזי מידע פיקוח אשר עוסקים בנושאים הבאים:

  • {{ item['summary'].Value != "" && fp.displayDescription == 'True' ? fp.commonFunc.TruncateString(item['Title'].Value, 20) : item['Title'].Value}}

    {{ fp.commonFunc.TruncateString(item['summary'].Value, 35) }}

    פרטים נוספים
{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: