רישוי ופיקוח בנייה

פיקוח בנייה

מחלקת הפיקוח על הבנייה מונה 7 צוותים מקצועיים: 4 לפי אזור גיאוגרפי ו-3 לפי תחומי עיסוק (צוות שימושים חורגים, צוות אתרי בנייה ויחידת מבנים מסוכנים). בנוסף, צוות מרכזי מידע פיקוח אחראי על מתן שירות ועל הקשר מול הקהל.

הצוותים מורכבים ממפקחים מקצועיים (מהנדסים, אדריכלים או הנדסאים), בעלי סמכות לבצע בדיקה במקרקעין פרטיים, בהתאם לחוק התכנון והבנייה וחוק עזר "מבנים מסוכנים".

אם ברצונכם להתריע בדחיפות על מבנה מסוכן או על מפגע בטיחותי - ניתן להתקשר למוקד 106 פלוס.

פניות למחלקה נעשות דרך מרכזי מידע פיקוח, אשר עוסקים בנושאים הבאים:

  • {{ item['summary'].Value != "" && fp.displayDescription == 'True' ? fp.commonFunc.TruncateString(item['Title'].Value, 20) : item['Title'].Value}}

    {{ fp.commonFunc.TruncateString(item['summary'].Value, 35) }}

    פרטים נוספים

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד