רישוי עסקים

הוצאת רישיון לאירוע המוני / חד-פעמי

אירוע המוני חד פעמי הוא אירוע רב משתתפים של "עינוג ציבורי" הנערך במקום פתוח או סגור שלא יועד לכך ברישיון עסק תקף (למשל, אירועים בפארקים, בטיילת, ברחובות העיר, בכיכרות העיר, באולמות ובמקומות סגורים אחרים שלא יועדו לזאת).
אירוע חד פעמי חייב ברישיון עסק, אך הליך טיפול בקבלת הרישיון שונה מהרגיל, שכן ההכנות לאירוע נעשות בזמן קצר ובקצב פעילות מוגדר.


שימו לב: בקשה לאישור אירוע המוני יש להגיש באגף רישוי עסקים בחדר קבלת קהל אצל מתאם הרישוי האחראית לרישוי אירועים עד 30 יום לפני האירוע.


 

לבקשה יש לצרף:

 • תכנית עסק לאירוע המוני הכוללת בתכנית בטיחות, ונספח בטיחות ערוכים וחתומים בידי בעל מקצוע מוסמך ומהנדס בטיחות.
  נספח הבטיחות שיצורף לתכנית יפרט את כל בעיות הבטיחות האפשריות באירוע ופתרונותיהן בסידורי בטיחות באתר. המהנדס יידרש להכין דו"ח בסיום הביקורת שלו באתר, שיוגש בחתימת ידו, ובו ידווח לאחר בדיקתו כי בוצעו כל סידורי הבטיחות ותוקנו הליקויים שצוינו בנספח, בסמוך לתחילת האירוע.
 • בטרם הגשת התכניות לעירייה מתכנן האירוע חייב להמציא אישור ממורשה נגישות להסדרת דרישות נגישות באירועים המוניים.
  התכניות ייבדקו בידי מהנדס תברואה תכנון הנדסי, ורק לאחר שהמהנדס יאשר את התכניות בחתימתו, יהיה ניתן להגיש את הבקשה.
 • שימו לב! אם האירוע נערך בשטח ציבורי, נדרש אישור סמנכ"ל תפעול בעיריית תל-אביב-יפו, מר רובי זלוף. לקבלת האישור יש לפנות בפקס (בפרטי הקשר המופיעים מטה).
 • יוגש צילום מסמך שבעל העסק הסדיר ביטוח צד ג'.
  הנחיות להגשת בקשה לאירוע המוני - חד פעמי

מיד עם הגשת הבקשה, יקבל מבקש הרישיון הפניות לנותני האישור, כדי שיוכל לתאם את מועדי הביקור שלהם באתר ואת הדרישות המקצועיות שיידרש למלא.

רישיון העסק, שיוצא לאחר קבלת כל האישורים הדרושים, יישלח למשטרה, והמשטרה תיתן אותו למפיק האירוע, אם הכול יימצא תקין באתר.

שימו לב: אם האירוע נערך בשטח ציבורי, נדרש אישור סמנכ"ל תפעול ומשנה למנכ"ל העירייה. לקבלת האישור יש לפנות באמצעות פנייה מקוונת.

רשימת אירועים שאינם חייבים ברישיון

יש לתאם אירועים אלו עם המשטרה לגבי האבטחה והתנועה במקום האירוע.

 

 • טקס דתי בבית כנסת המשלב הגשת מזון לאורחים, בכלל זה: בר מצווה, ברית מילה, חתונה, עלייה לתורה, שבת חתן, הכנסת ספר תורה בתנאי שלא כולל חגיגה מחוץ לבית הכנסת וכד'.
  כמו כן ניתן להגיש לאורחי הטקס הדתי, מזון מחברת קייטרינג בעלת רישיון יצרן לרישיון עסק, בתוך תחומי בית הכנסת ובלבד שלבית הכנסת יוקצה חדר מיוחד לסידור האוכל להגשה. תתאפשר מוזיקת רקע שלא תשמע כלל מחוץ לכותלי בית הכנסת ובתוך בית הכנסת בעוצמה שלא תעלה על 85 דציבלים באזור ישיבת האורחים. לא תתאפשר הופעת להקה או זמר או מופע כלשהו שאינם חלק מהטקס הדתי. לא יתאפשרו ריקודים, למעט ריקוד המהווה חלק מהטקס הדתי (ריקוד עם ספר תורה). חל איסור על פעילות בישול מזון או טיפול במזון לרבות איסור הקמת "מנגלים" מחוץ לכותלי בית הכנסת. חובה שבית הכנסת יקבל אישור לפעילותו השוטפת ממהנדס הבטיחות ושיינתן אישור כיבוי אש למבנה.
 • אירוע המוני המאורגן ע"י הצבא או המדינה ומוסדותיה.
 • תערוכה בתוך מיבנה של קבע.
 • פעילות הנערכת בתוך בית הספר לתלמידי בית הספר שלא בתשלום, ושנערכת על ידי צוות בית הספר או המתנ"ס.
 • פעילות ספורט לצפייה שאינה כרוכה בהקמת במה או טריבונות לקהל.
 • דוכני החתמה אינם טעוני רישיון, הם טעוני אישור להצבת דוכן ברחוב.
 • עצרת מחאה או זיכרון שכוללת נאומים לרבות זמר אחד או כמה שאינם מהווים את עיקר האירוע.
 • מצעד מחאה או הפגנה או כל מטרה אחרת שאינה מקהילה קהל רב מוזמן.
 • הכנסת ספר תורה שאינה כרוכה בהקמת אתר שימחה מחוץ לבית הכנסת.
 • תהלוכות שאינם נגמרות באתר שמחה פתוח.

נושא טיפול בבקשות לאירועים המוניים באחריותה של אחראית לאירועים המוניים במרכז שירות לקוחות.

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
חיפוש חופשי
או חיפוש לפי קטגוריה:
 • {{ filter.Name }}

  מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד