שקיפות ושיתוף ציבור

רשות רישוי (תכנון עיר)

לפניכם מובאים פרוטוקולי ועדת רשות הרישוי העוסקים בעניין בקשות לבניה בקיר משותף רובע 3-4 בלבד

 

 

פרוטוקול רשות רישוי התנגדויות מספר 1-20-0076https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול רשות רישוי התנגדויות מספר 1-20-0076.pdfפרוטוקול רשות רישוי התנגדויות מספר 1-20-007621/10/2020 21:00:00
פרוטוקול רשות רישוי מס 20-0003https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול רשות רישוי מס 20-0003.pdfפרוטוקול רשות רישוי מס 20-000310/03/2020 22:00:00
פרוטוקול רשות רישוי מס 20-0002https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול רשות רישוי מס 20-0002.pdfפרוטוקול רשות רישוי מס 20-000211/02/2020 22:00:00
פרוטוקול רשות רישוי מס 20-0001https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול רשות רישוי מס 20-0001.pdfפרוטוקול רשות רישוי מס 20-000114/01/2020 22:00:00
פרוטוקול רשות רישוי מס 19-0009https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול רשות רישוי מס 19-0009.pdfפרוטוקול רשות רישוי מס 19-000931/12/2019 22:00:00
פרוטוקול רשות רישוי מס 19-0008https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול רשות רישוי מס 19-0008.pdfפרוטוקול רשות רישוי מס 19-000817/12/2019 22:00:00
פרוטוקול רשות רישוי מס 19-0006https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול רשות רישוי מס 19-0006.pdfפרוטוקול רשות רישוי מס 19-000610/09/2019 21:00:00
פרוטוקול רשות רישוי מס 19-0005https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול רשות רישוי מס 19-0005.pdfפרוטוקול רשות רישוי מס 19-000527/08/2019 21:00:00
פרוטוקול רשות רישוי מס 19-0004https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול רשות רישוי מס 19-0004.pdfפרוטוקול רשות רישוי מס 19-000406/08/2019 21:00:00
פרוטוקול רשות רישוי מס 19-0002https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול רשות רישוי מס 19-0002.pdfפרוטוקול רשות רישוי מס 19-000214/05/2019 21:00:00
פרוטוקול רשות רישוי מס 19-0001https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול רשות רישוי מס 19-0001.pdfפרוטוקול רשות רישוי מס 19-000116/04/2019 21:00:00
פרוטוקול רשות רישוי מס 19-0003https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול רשות רישוי מס 19-0003.pdfפרוטוקול רשות רישוי מס 19-000328/05/2019 21:00:00
פרוטוקול לרשות רישוי מספר 19-007https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול לרשות רישוי מספר 19-007.pdfפרוטוקול לרשות רישוי מספר 19-00712/11/2019 22:00:00
פרוטוקול לרשות רישוי מספר 19-0004https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול לרשות רישוי מספר 19-0004.pdfפרוטוקול לרשות רישוי מספר 19-000406/08/2019 21:00:00

חזרה לתחילת העמוד