שקיפות ושיתוף ציבור

רשות רישוי (תכנון עיר)

לפניכם מובאים פרוטוקולי ועדת רשות הרישוי העוסקים בעניין בקשות לבניה בקיר משותף רובע 3-4 בלבד

 

 

פרוטוקול רשות רישוי התנגדויות מספר 1-20-0076https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול רשות רישוי התנגדויות מספר 1-20-0076.pdfפרוטוקול רשות רישוי התנגדויות מספר 1-20-007610/21/2020 9:00:00 PM
פרוטוקול רשות רישוי מס 20-0003https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול רשות רישוי מס 20-0003.pdfפרוטוקול רשות רישוי מס 20-00033/10/2020 10:00:00 PM
פרוטוקול רשות רישוי מס 20-0002https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול רשות רישוי מס 20-0002.pdfפרוטוקול רשות רישוי מס 20-00022/11/2020 10:00:00 PM
פרוטוקול רשות רישוי מס 20-0001https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול רשות רישוי מס 20-0001.pdfפרוטוקול רשות רישוי מס 20-00011/14/2020 10:00:00 PM
פרוטוקול רשות רישוי מס 19-0009https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול רשות רישוי מס 19-0009.pdfפרוטוקול רשות רישוי מס 19-000912/31/2019 10:00:00 PM
פרוטוקול רשות רישוי מס 19-0008https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול רשות רישוי מס 19-0008.pdfפרוטוקול רשות רישוי מס 19-000812/17/2019 10:00:00 PM
פרוטוקול רשות רישוי מס 19-0006https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול רשות רישוי מס 19-0006.pdfפרוטוקול רשות רישוי מס 19-00069/10/2019 9:00:00 PM
פרוטוקול רשות רישוי מס 19-0005https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול רשות רישוי מס 19-0005.pdfפרוטוקול רשות רישוי מס 19-00058/27/2019 9:00:00 PM
פרוטוקול רשות רישוי מס 19-0004https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול רשות רישוי מס 19-0004.pdfפרוטוקול רשות רישוי מס 19-00048/6/2019 9:00:00 PM
פרוטוקול רשות רישוי מס 19-0002https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול רשות רישוי מס 19-0002.pdfפרוטוקול רשות רישוי מס 19-00025/14/2019 9:00:00 PM
פרוטוקול רשות רישוי מס 19-0001https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול רשות רישוי מס 19-0001.pdfפרוטוקול רשות רישוי מס 19-00014/16/2019 9:00:00 PM
פרוטוקול רשות רישוי מס 19-0003https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול רשות רישוי מס 19-0003.pdfפרוטוקול רשות רישוי מס 19-00035/28/2019 9:00:00 PM
פרוטוקול לרשות רישוי מספר 19-007https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול לרשות רישוי מספר 19-007.pdfפרוטוקול לרשות רישוי מספר 19-00711/12/2019 10:00:00 PM
פרוטוקול לרשות רישוי מספר 19-0004https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול לרשות רישוי מספר 19-0004.pdfפרוטוקול לרשות רישוי מספר 19-00048/6/2019 9:00:00 PM

חזרה לתחילת העמוד