מעברים ייחודיים בחינוך העל יסודי

מעבר מבתי הספר התשע-שנתיים

אם מסיבות שונות אתם מבקשים לעבור ללמוד בשנת הלימודים תשפ"ב בבית ספר על יסודי במרחב החינוך בו אתם מתגוררים, או בבית ספר אחר, תוכלו להגיש בקשת העברה.

את טופס בקשת ההעברה עליכם למלא ולהגיש במזכירות בית הספר שבו לומד ילדכם החל ב-1 בפברואר ולא יאוחר מ- 15 בפברואר 2021. בית הספר יעביר במרוכז את כל הבקשות למרכז שירות חינוך בעירייה.
שימו לב: בעת מילוי הבקשה תתבקשו לחתום על כתב ויתור על מקומכם בבית הספר הייחודי.

אם התחרטתם, האפשרות לחזור לבית הספר הייחודי תהייה על בסיס מקום פנוי בלבד.

בקשת ההעברה לבית הספר שאליו ביקשתם לעבור תתבצע על בסיס מקום פנוי.

התשובות לבקשות יופיעו במערכת הרישום והשיבוץ באתר העירייה בתאריכים 12-2 מאי 2021.

אם בקשתכם נדחתה, באפשרותכם להגיש ערעור במערכת הרישום והשיבוץ באתר העירייה בתאריכים 12-2 מאי 2021 ולהוסיף מסמכים תומכים לבקשה.

התשובות לערעורים יופיעו במערכת הרישום והשיבוץ החל ב-10 ביוני 2021.

על החלטת ועדת הערעורים ניתן לערער רק למנהלת המחוז במשרד החינוך.

 


בתי ספר על אזוריים ומגמות על אזוריות

תלמידים המבקשים להירשם לכיתת מופת בתיכון עירוני ה' למגמות האמנות בתיכון עירוני א', לכיתה האולימפית בתיכון יצחק שמיר או לבית הספר הפתוח-הדמוקרטי, יתקבלו רק לאחר תצפיות או ראיון אישי - בתיאום עם בית הספר.
הבחירה פתוחה בפני כל תלמידי העיר, מכל מרחבי החינוך.


עירוני ה' -  ערב פתוח ייערך בבית הספר ב-23 בדצמבר 2020. תיאום ראיון אישי ייעשה במזכירות בית הספר, בטלפון: 03-604003.

 

עירוני א' - ערב פתוח להכרת המגמות ייערך בבית הספר ב-10 בדצמבר 2020. הרישום יתבצע באתר בית–הספר בתאריכים 12-6 בדצמבר 2020.

כיתה אולימפית, יצחק שמיר - ערב פתוח להכרת המגמה ייערך ב-21 בדצמבר 2020. פרטים נוספים יפורסמו באתר בית הספר.

הפתוח הדמוקרטי - ​​יום פתוח ייערך ב-​18 ביוני 2021, בשעה 10:00. פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון 03-6812568​ או באתר בית הספר.

מגמת אמנות, גימנסיה הרצליה - המיונים יתקיימו במהלך ינואר 2021. לפרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות בית הספר או לאתר בית הספר.

תלמידות ותלמידים המבקשים להתמיין ליותר ממגמה ייחודית/כיתת ספורט אחת, ישלחו מייל עם דירוג עדיפויותיהם לממונה על תחום המעברים בחינוך העל יסודי לדוא"ל: al_yesodi@mail.tel-aviv.gov.il. את המייל יש לשלוח לא יאוחר מ-15 בפברואר. לאחר מועד זה הרשות תחליט על השיבוץ עבורם.

הגשת מועמדות לבתי ספר ייחודיים (טבע, אמנויות)

  • הגשת מועמדות תתאפשר בתקופת הרישום בלבד, בתאריכים 14 בינואר עד 27 בפברואר 2021, ולתלמידים המתגוררים בעיר בלבד.
  • הקבלה לבתי הספר הייחודיים והעל אזוריים היא בהגרלה בלבד, בכפוף לתנאים נוספים המפורטים בדף תהליכי רישום ייחודיים בחינוך היסודי.
  • מקרים פרטניים של אי עמידה בתנאים יידונו על ידי הייעוץ המשפטי.
  • הורים שילדיהם עולים לכיתת ביניים יגישו בקשת העברה בבית הספר האזורי שלהם, בתקופת הרישום בלבד, וייכנסו להגרלה בהתאם לדרישות בית הספר בו הם מעוניינים.
  • .תשובות לבקשות ההעברה יפורסמו באתר העירייה ב-17 ביוני 2021
  • מסלולי לימוד ייחודיים לעתים כרוכים בתשלומים נוספים.

למידע ופרטים נוספים >>

הגשת מועמדות לכיתות הספורט

כיתות הספורט מיועדות לתלמידים בעלי כישורי ספורט מתאימים. השיבוץ מתבצע על פי ענף הספורט הנבחר, אשר זמין במרחב החינוך של התלמיד או התלמידה.
המיונים לכיתות הספורט בתוך המרחב ומחוצה לו נערכים בבתי הספר העל יסודיים במהלך חודש דצמבר, בתיאום עם יועצות בתי הספר היסודיים.

ניתן להתמיין לכיתות ספורט מחוץ למרחב החינוך בענף הכדורעף בלבד בבתי הספר: אורט סינגלובסקי, גימנסיה הרצליה, עירוני ד' וליידי דיוויס.
בנוסף, ניתן להתמיין לאקדמיה לכדורסל בתיכון חדש ולאקדמיה לכדורגל בעירוני ט':

  • האקדמיה לכדורסל בתיכון חדש - ימי המיונים ייערכו ב-14 בינואר וב-17 בינואר 2021. פרטים נוספים יפורסמו באתר בית הספר.
  • האקדמיה לכדורגל בעירוני ט' - פרטים אודות המיונים יפורסמו באתר ובמזכירות בית הספר.


התלמידים יתקבלו רק לאחר מבדקי התאמה, בתיאום עם בית הספר ורשות הספורט, וישובצו בהתאם על ידי העירייה.
השיבוץ לבית הספר המבוקש יבטל את השיבוץ המקורי במרחב החינוך.
תשובות יעודכנו במערכת הרישום והשיבוץ בדף זה בתאריכים 11-7 במרץ 2021.


פירוט ענפי הספורט על פי מרחבי החינוך מופיע   בעלון הרישום

כיתות מחוננים

מעבר לכיתת מחוננים (כיתה ו')

בשנת הלימודים תשפ"ב ייפתחו שלוש כיתות מחוננים: שתי כיתות בבית הספר עירוני ד' וכיתה אחת בבית הספר יצחק שמיר. אופן חלוקת התלמידים בין הכיתות השונות יובא לידיעתכם במהלך חודש פברואר 2021.

תלמידים המעוניינים ללמוד בכיתת מחוננים בבית הספר העל יסודי, צריכים לפנות לאגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים של משרד החינוך, לקבלת פרטים לרישום למבחני האיתור מטעם מכון קרני.

בוגרי כיתות המחוננים בבתי הספר גרץ ורוקח אינם נדרשים לעבור בחינת איתור נוספת. התלמידים יוזמנו לראיונות אישיים עם הצוות החינוכי של בית הספר אליו ישובצו.

בוגרי כיתות המחוננים בבתי הספר הללו, שאינם מעוניינים בהמשך לימודים במסלול מסיבות שונות, מתבקשים להגיש בקשת העברה במועד, בתאריכים 11-7 במרץ 2021.  

מעבר לכיתת מחוננים (כיתה ז' ומעלה)

תלמידי כיתות ז' ומעלה, המעוניינים לעבור מכיתה רגילה לכיתת מחוננים בבית ספר על יסודי, צריכים לפנות לאגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים במשרד החינוך לצורך קבלת פרטים לרישום למבחני האיתור מטעם מכון קרני.
כיתת המחוננים הינה בבית הספר עירוני ד'. לאחר קבלת תוצאות הבחינה, ניתן לפנות בדוא"ל לגברת עופרה לשם, רכזת מסלול המחוננים, בתיכון עירוני ד': leshem.of@gmail.com

.'התלמידים יוזמנו לראיונות אישיים עם הצוות החינוכי של תיכון עירוני ד

במקביל, יש להגיש בקשת העברה כמפורט בדף העברה לבית ספר אחר.

 

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: