חינוך

מעברים ייחודיים בחינוך העל יסודי

מעבר מבתי הספר התשע-שנתיים

אם מסיבות שונות אתם מבקשים לעבור ללמוד בשנת הלימודים תשפ"ג בבית ספר על יסודי במרחב החינוך בו אתם מתגוררים, או בבית ספר אחר, תוכלו להגיש בקשת העברה.

את טופס בקשת ההעברה עליכם למלא ולהגיש במזכירות בית הספר שבו לומד ילדכם החל ב-1 בפברואר ולא יאוחר מ- 15 בפברואר 2022. בית הספר יעביר במרוכז את כל הבקשות למרכז שירות חינוך בעירייה.
שימו לב: בעת מילוי הבקשה תתבקשו לחתום על כתב ויתור על מקומכם בבית הספר הייחודי.

אם התחרטתם, האפשרות לחזור לבית הספר הייחודי תהייה על בסיס מקום פנוי בלבד.

בקשת ההעברה לבית הספר שאליו ביקשתם לעבור תתבצע על בסיס מקום פנוי.

התשובות לבקשות יופיעו במערכת הרישום והשיבוץ באתר העירייה בתאריכים 11-1 מאי 2022.

אם בקשתכם נדחתה, באפשרותכם להגיש ערעור במערכת הרישום והשיבוץ באתר העירייה בתאריכים 11-1 מאי 2022 ולהוסיף מסמכים תומכים לבקשה.

התשובות לערעורים יופיעו במערכת הרישום והשיבוץ החל מ-12 ביוני 2022.

על החלטת ועדת הערעורים ניתן לערער רק למנהלת המחוז במשרד החינוך.


בוגרי ובוגרות כיתות ט' מבתי הספר התשע שנתיים יבחרו את בית הספר העל יסודי בו הם מבקשים ללמוד בשנת הלימודים תשפ"ג. יש לדרג שני בתי ספר על פי העדפתכם לרישום.
הבחירה תיעשה במערכת הרישום והשיבוץ בתאריכים 24 בפברואר - 3 במרץ 2022.
 
ככל שיהיה ביקוש גבוה לבית ספר על יסודי כלשהו, תתקיים הגרלה במחלקה לבתי ספר באגף לחינוך העל יסודי בשיתוף הייעוץ המשפטי.

תשובות יפורסמו במערכת השיבוץ בתאריכים 27 במרץ - 10 באפריל 2022.
תלמידים שלא תיענה בקשת השיבוץ שלהם לאחד משני בתי הספר שבחרו (כי לא עלו בהגרלה או בשל היעדר מקום), ישובצו בבית הספר העל יסודי הסמוך למקום מגוריהם במידת האפשר ועל בסיס מקום פנוי.
תלמידים שבקשתם נדחתה יוכלו להגיש ערעור במייל Al_yesodi@mail.tel-aviv.gov.il למחלקה לחינוך על יסודי בתאריכים 27 במרץ - 10 באפריל 2022.
בקשת הערעור תאושר על בסיס מקום פנוי בלבד.

תשובות לערעורים תתפרסם במערכת הרישום והשיבוץ באתר העירייה ב-12 במאי 2022.


להלן מועדי ערבים פתוחים:


עירוני א' (למגמות אומנות בלבד):
יום חמישי 27/01/2022
פרטים באתר בית הספר: https://www.alepharts.org

תיכון חדש
יום ראשון 20/02/2022 בשעה 18:45

הגימנסיה העברית הרצליה
יום שלישי 22/02/2022 בשעה 18:00

עירוני ד'
יום רביעי 23/02/2022 בשעה 19:00

בתי ספר על אזוריים ומגמות על אזוריות

תלמידים המבקשים להירשם לכיתת מופת בתיכון עירוני ה' למגמות האמנות בתיכון עירוני א', לכיתה האולימפית בתיכון שמיר, לכיתה האולימפית הימית בתיכון עמוס עוז או לבית הספר הפתוח-הדמוקרטי, יתקבלו רק לאחר תצפיות או ראיון אישי - בתיאום עם בית הספר.
הבחירה פתוחה בפני כל תלמידי העיר, מכל מרחבי החינוך.


עירוני ה' -  ערב פתוח ייערך בבית הספר ב-22 בדצמבר 2021. תיאום ראיון אישי ייעשה במזכירות בית הספר, בטלפון: 073-3845350.

 

עירוני א' - ערב פתוח להכרת המגמות ייערך בבית הספר ב-9 בדצמבר 2021. הרישום יתבצע באתר בית–הספר בתאריכים 12-6 בדצמבר 2021.

כיתה אולימפית, תיכון שמיר - ערב פתוח להכרת המגמה ייערך ב-13 בדצמבר 2021. פרטים נוספים יפורסמו באתר בית הספר.

כיתה אולימפית ימית, תיכון עמוס עוז - ערב פתוח להכרת המגמה ייערך ב- 19 בדצמבר 2021 בשעה 19:00 במרכז לחינוך ימי בכתובת שדרות רוקח 2 מרכז דניאל לחתירה. פרטים נוספים במזכירות ביה"ס.

הפתוח הדמוקרטי -  ​​ימים פתוחים ייערכו ב-​17 בדצמבר 2021 וב- 7 בינואר 2022. פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון 03-6812568​ או באתר בית הספר.


מגמת אמנות - גימנסיה הרצליה- מגמת האמנות בגימנסיה העברית הרצליה שמה לה למטרה לאפשר לכל תלמיד ותלמידה לבטא עצמם דרך האמנות, להביע דעה וביקורת פתוחה וכנה, ליצור אמנות, תרבות ושיחה סביב סוגיות אקטואליות, תרבותיות וסביבתיות ולהוביל מאבקים למען שוויון בין בני האדם בישראל ובעולם.
אנו מעוניינים לעבוד עם אמניות ואמנים צעירים בעלי תודעה ודעה ציבורית ואזרחית מפותחת, ועושים הכל על מנת לתת לתלמידות ולתלמידים את הכלים להביע עצמם.
כחלק מהשינוי שאנו רוצים לראות בעולם, אנו פועלים בתוך ומחוץ לבית הספר, ומעודדים את תלמידינו לעשות כך גם הם.
ימי ראיונות יערכו ב- 23 וב- 30 בדצמבר. קישור לרישום לראיונות ניתן למצוא באתר בית הספר.
בוקר פתוח יערך ביום שישי, 7 בינואר בין השעות 8:30-11:00 .
לשאלות ופרטים נוספים בעניין מגמת האמנות ניתן לפנות לדוא"ל: atargev160@gih.tad.org.il​תלמידות ותלמידים המבקשים להתמיין ליותר ממגמה ייחודית/כיתת ספורט אחת, ישלחו מייל עם דירוג עדיפויותיהם לממונה על תחום המעברים בחינוך העל יסודי לדוא"ל: al_yesodi@mail.tel-aviv.gov.il. את המייל יש לשלוח לא יאוחר מ-15 בפברואר. לאחר מועד זה הרשות תחליט על השיבוץ עבורם.

הגשת מועמדות לבתי ספר ייחודיים (טבע, אמנויות)

 • הגשת מועמדות תתאפשר בתקופת הרישום בלבד, בתאריכים 3- 24 בינואר 2022, ולתלמידים המתגוררים בעיר בלבד.
 • הקבלה לבתי הספר הייחודיים והעל אזוריים היא בהגרלה בלבד, בכפוף לתנאים נוספים המפורטים בדף תהליכי רישום ייחודיים בחינוך היסודי.
 • מקרים פרטניים של אי עמידה בתנאים יידונו על ידי הייעוץ המשפטי.
 • הורים שילדיהם עולים לכיתת ביניים יגישו בקשת העברה בבית הספר האזורי שלהם, בתקופת הרישום בלבד, וייכנסו להגרלה בהתאם לדרישות בית הספר בו הם מעוניינים.
 • .תשובות לבקשות ההעברה יפורסמו באתר העירייה ב-16 ביוני 2022
 • מסלולי לימוד ייחודיים לעתים כרוכים בתשלומים נוספים.

למידע ופרטים נוספים >>

הגשת מועמדות לכיתות הספורט

כיתות הספורט מיועדות לתלמידים בעלי כישורי ספורט מתאימים. השיבוץ מתבצע על פי ענף הספורט הנבחר, אשר זמין במרחב החינוך של התלמיד או התלמידה.
המיונים לכיתות הספורט בתוך המרחב ומחוצה לו נערכים בבתי הספר העל יסודיים במהלך חודש דצמבר, בתיאום עם יועצות בתי הספר היסודיים.

ניתן להתמיין לכיתות ספורט מחוץ למרחב החינוך בענף הכדורעף בלבד בבתי הספר: אורט סינגלובסקי, גימנסיה הרצליה, עירוני ד' וליידי דיוויס.
בנוסף, ניתן להתמיין לאקדמיה לכדורסל בתיכון חדש ולאקדמיה לכדורגל בעירוני ט':

 • האקדמיה לכדורסל בתיכון חדש - פרטים אודות המיונים יפורסמו באתר ובמזכירות בית הספר.
 • האקדמיה לכדורגל בעירוני ט' - פרטים אודות המיונים יפורסמו באתר ובמזכירות בית הספר.


התלמידים יתקבלו רק לאחר מבדקי התאמה, בתיאום עם בית הספר ורשות הספורט, וישובצו בהתאם על ידי העירייה.
השיבוץ לבית הספר המבוקש יבטל את השיבוץ המקורי במרחב החינוך.
תשובות יעודכנו במערכת הרישום והשיבוץ בדף זה בתאריכים 10-6 במרץ 2022.


פירוט ענפי הספורט על פי מרחבי החינוך מופיע בעלון הרישום

כיתות מחוננים

מעבר לכיתת מחוננים (כיתה ו')
בשנת הלימודים תשפ"ג ייפתחו שלוש כיתות מחוננים: שתי כיתות בבית ספר עירוני ד' וכיתה אחת בבית ספר יצחק שמיר.
החל מהשנה, כל תלמיד שמעוניין ללמוד בכיתת מחוננים בבית ספר על יסודי, כולל תלמידים שלמדו בכיתת מחוננים בבתי הספר גרץ ורוקח ובמרכז העשרה, צריכים לעבור מבחן.
 • יש להירשם למבחן עד 31 בדצמבר 2021.
 • פרטים נוספים בפורטל הורים של משרד החינוך - כאן.
 • תלמידים שיעברו את מבחן איתור המחוננים, ישובצו בכיתת המחוננים בית ספר עירוני ד' או בבית ספר יצחק שמיר, בהתאם למקום מגוריהם.


מעבר לכיתת מחוננים (כיתה ז' ומעלה)

תלמידי כיתות ז' ומעלה, המעוניינים לעבור מכיתה רגילה לכיתת מחוננים בבית ספר על יסודי, צריכים לפנות לאגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים במשרד החינוך לצורך קבלת פרטים לרישום למבחני האיתור מטעם מכון קרני.
כיתת המחוננים הינה בבית הספר עירוני ד'. לאחר קבלת תוצאות הבחינה, ניתן לפנות בדוא"ל לגברת עופרה לשם, רכזת מסלול המחוננים, בתיכון עירוני ד': leshem.of@gmail.com

.'התלמידים יוזמנו לראיונות אישיים עם הצוות החינוכי של תיכון עירוני ד

במקביל, יש להגיש בקשת העברה כמפורט בדף העברה לבית ספר אחר.

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד