חינוך

מעברים ייחודיים בחינוך העל יסודי

אם אתם מעוניינים להגיש מועמדות לאחד מבתי הספר התשע שנתיים (אמנויות, טבע, א.ד. גורדון) - עליכם להגיש בקשת העברה במזכירות בית הספר שלכם, בתקופת הרישום לבתי הספר היסודיים, בתאריכים 23 בינואר- 12 בפברואר 2023. פרטים נוספים תוכלו למצוא בדף תהליכי רישום ייחודיים בבתי הספר היסודיים.

מעבר מבתי הספר התשע-שנתיים

אם מסיבות שונות אתם מבקשים לעבור ללמוד בשנת הלימודים תשפ"ד בבית ספר על יסודי במרחב החינוך בו אתם מתגוררים, או בבית ספר אחר, תוכלו להגיש בקשת העברה.

את טופס בקשת ההעברה עליכם למלא ולהגיש במזכירות בית הספר שבו לומד ילדכם החל ב-1 בפברואר ולא יאוחר מ- 9 בפברואר 2023. בית הספר יעביר במרוכז את כל הבקשות למרכז שירות חינוך בעירייה.
שימו לב: בעת מילוי הבקשה תתבקשו לחתום על כתב ויתור על מקומכם בבית הספר הייחודי.

אם התחרטתם, האפשרות לחזור לבית הספר הייחודי תהייה על בסיס מקום פנוי בלבד.

בקשת ההעברה לבית הספר שאליו ביקשתם לעבור תתבצע על בסיס מקום פנוי.

התשובות לבקשות יופיעו במערכת הרישום והשיבוץ באתר העירייה בתאריך 30 במרץ 2023.

אם בקשתכם נדחתה, באפשרותכם להגיש ערעור במערכת הרישום והשיבוץ באתר העירייה בתאריכים 16- 24 באפריל 2023 ולהוסיף מסמכים תומכים לבקשה.

התשובות לערעורים יופיעו במערכת הרישום והשיבוץ מ-28 במאי 2023.

על החלטת ועדת הערעורים ניתן לערער רק למנהלת המחוז במשרד החינוך.


בוגרי ובוגרות כיתות ט' מבתי הספר התשע שנתיים יבחרו את בית הספר העל יסודי בו הם מבקשים ללמוד בשנת הלימודים תשפ"ד. יש לדרג שני בתי ספר על פי העדפתכם לרישום.
הבחירה תיעשה במערכת הרישום והשיבוץ בתאריכים 8- 12 בינואר 2023.
 
ככל שיהיה ביקוש גבוה לבית ספר על יסודי כלשהו, תתקיים הגרלה במחלקה לבתי ספר באגף לחינוך העל יסודי בשיתוף הייעוץ המשפטי.

תשובות יפורסמו במערכת השיבוץ בתאריכים 19 -23 בפברואר 2023.
תלמידים שלא תיענה בקשת השיבוץ שלהם לאחד משני בתי הספר שבחרו (כי לא עלו בהגרלה או בשל היעדר מקום), ישובצו בבית הספר העל יסודי הסמוך למקום מגוריהם במידת האפשר ועל בסיס מקום פנוי.
תלמידים שבקשתם נדחתה יוכלו להגיש ערעור במייל Al_yesodi@mail.tel-aviv.gov.il למחלקה לחינוך על יסודי בתאריכים 19- 23 בפברואר 2023.
בקשת הערעור תאושר על בסיס מקום פנוי בלבד.

תשובות לערעורים תתפרסם במערכת הרישום והשיבוץ באתר העירייה ב-1 במאי 2023.


להלן מועדי ערבים פתוחים:


עירוני א' (למגמות אומנות בלבד):
יום שני 28/11/2022 בשעה 19:00
פרטים באתר בית הספר: https://www.alepharts.org

תיכון חדש
יום חמישי 29/12/2022 בשעה 18:45

הגימנסיה העברית הרצליה
יום שני 2/1/2023 בשעה 18:00

עירוני ד'
יום רביעי 28/12/2022 פרטים נוספים באתר בית הספר

צמרות
יום חמישי 8/12/2022 בשעה 19:30

בתי ספר על אזוריים

בתי ספר תשע שנתיים

אומנויות, טבע,  א.ד. גורדון

• אם אתם מעוניינים להגיש מועמדות לאחד מבתי–הספר הללו, אנא הגישו בקשה במזכירות בית הספר שלכם, בתקופת הרישום לבתי הספר הייחודיים, ב- 23 בינואר עד 12 בפברואר 2023.

 

בית הספר הדמוקרטי הפתוח [12 שנתי]

החינוך הדמוקרטי הוא גישה חינוכית ייחודית המדגישה תפיסת חירות וסובלנות כערכי יסוד. בית הספר מושתת על זכאותם של בני האדם, מבוגרים וילדים, לקבל התייחסות שווה, להכרה,  שלכל פרט אישיות שונה ואוטונומית. לתפיסות אלו ביטויים שונים, כאשר המרכזיות שבהן הן בחירת המערכת האישית, לקיחת אחריות על תהליך הלמידה והשפעה על כלל המסגרת בוועדות בית-ספריות.

ערב פתוח יתקיים ב- 9 בדצמבר 2022 , ב- 6 בינואר 2023, ב- 17 במרץ 2023 וב- 5 במאי 2023. פרטים נוספים באתר ביה"ס openschool.org.il


מגמות על-אזוריות

• תלמידי העיר מכל מרחבי החינוך רשאים לבחור את בתי–הספר העל–אזוריים והמגמות העל–אזוריות. תינתן עדיפות לקבלה לתלמידים שלא קיימות המגמות המבוקשות במרחב החינוך שלהם.

• התלמידים יתקבלו רק לאחר מבדקי התאמה וראיון אישי בתיאום עם בית–הספר.

 

לתשומת ליבכם, העירייה תשבץ את התלמידים שיעברו את המיונים לבית הספר המבוקש בהתאם. ניתן יהיה לצפות בשיבוץ ב-  23-19בפברואר  2023. השיבוץ לבית הספר המבוקש יבטל את השיבוץ המקורי במרחב החינוך והגשת בקשה לחזרה למרחב החינוכי או בקשת העברה לבית ספר אחר, תתאפשר על בסיס מקום פנוי ורק ב- 23-19 בפברואר 2023.

 

כיתת מופת - עירוני ה'

בכיתת מופת מופעלת תכנית ייחודית למצוינות לימודית רב תחומית עם דגש על מתמטיקה ועל מדעים, מצוינות אישית וחברתית ותרומה לקהילה.

התכנית מיועדת לתלמידים בעלי מוטיבציה גבוהה, התנהגות למופת וזיקה למתמטיקה ולמדעים ולא רק למצטיינים ולמחוננים.

ערב פתוח ייערך בביתהספר ב – 15  בדצמבר 2022. תיאום ראיון אישי במזכירות ביתהספר לאחר הערב הפתוח בטלפון 03-6040039 .

 

הכיתה האקולוגית - מסלול מדעי הסביבה וקיימות-  קריית חינוך יפו עירוני ז'

כיתת מדעי הסביבה וקיימות בקריית חינוך יפו הינה מסלול ייחודי מדעי - התנסותי - מחקרי. התלמידים מפתחים מודעות סביבתית, אחריות אישית וחברתית ורוכשים כלים לשינוי והובלה חברתיים. באמצעות למידה התנסותית, למידה חוץ בית ספרית וחקר התלמידים מעמיקים ומרחיבים את הבנתם בסוגיות בוערות הנוגעות באקולוגיה ומשבר האקלים, רוכשים כלים מעולם הפרמקלצ'ר (חקלאות ברת קיימא) והתכנון הסביבתי. מסלול הלימודים הינו חוויתי, התנסותי ומעמיק ודורש סקרנות, למידה עצמאית, תקשורת בין אישית ועבודת צוות. המסלול בשיתוף תכנית בינלאומית וגופי שדה ומחקר מקומיים)

ערב פתוח להכרת המגמה יערך בבית הספר ב-13 בדצמבר 2022. תיאום ראיון אישי במזכירות ביה"ס לאחר הערב הפתוח. פרטים נוספים יפורסמו באתר בית הספר ובמזכירות.

 

מגמות אומנות - עירוני א'

מוסיקה, מחול, תיאטרון, קולנוע, אמנות פלסטית

הקבלה למגמות האמנות בעירוני א' תתאפשר רק לאחר מיון שייעשה בבית–הספר על פי תצפיות של הצוות המקצועי בהתאם לתחום ההתמחות הרלוונטי.

ערב פתוח להכרת המגמות ייערך בבית הספר ב- 12 בדצמבר 2022. מידע ורישום באתר בית הספר.

 

מגמת אמנות פלסטית- גימנסיה הרצליה

מגמת האמנות הפלסטית בגימנסיה העברית הרצליה שמה לה למטרה לאפשר לכל תלמיד ותלמידה לבטא עצמם דרך האמנות, להביע דעה וביקורת פתוחה וכנה, ליצור אמנות, תרבות ושיחה סביב סוגיות אקטואליות, תרבותיות וסביבתיות ולהוביל מאבקים למען שוויון בין בני האדם בישראל ובעולם.

אנו מעוניינים לעבוד עם אמניות ואמנים צעירים בעלי תודעה ודעה ציבורית ואזרחית מפותחת, ועושים הכל על מנת לתת לתלמידות ולתלמידים את הכלים להביע עצמם.

כחלק מהשינוי שאנו רוצים לראות בעולם, אנו פועלים בתוך בית הספר ומחוצה לו, ומעודדים את תלמידינו לעשות כך גם הם.

לשאלות ופרטים נוספים בעניין מגמת האמנות ניתן לפנות לדוא"ל: atargev160@gih.tad.org.il ולאתר בית הספר.

 

כיתה אולימפית - תיכון שמיר

הכיתה האולימפית בתיכון שמיר היא מסגרת חינוכית ראשונה מסוגה בישראל, הפועלת בתמיכה ובליווי של הוועד האולימפי הישראלי.

היא מאפשרת לספורטאיות ולספורטאים מצטיינים בענפים אתלטיקה, ג'ודו, אופניים והתעמלות מכשירים לשאוף למצוינות בספורט ההישגי תוך אימון וליווי צמוד של המאמנים המובילים בישראל, באווירה תומכת ובמסגרת לימודית מעשירה, תוך התאמת מערכת השעות לצרכי התלמידות והתלמידים.

ערב פתוח להכרת המגמה יערך בבית הספר ב – 5  בדצמבר 2022. פרטים נוספים יפורסמו באתר בית הספר.

 

כיתה אולימפית ימית - תיכון עמוס עוז

הכיתה הימית האולימפית בתיכון עמוס עוז הינה כיתה ראשונה מסוגה בעיר תל–אביב-יפו. בכתה ישנם שני מסלולים עיקריים:

1.     מסלול החינוך הימי- מסלול בשיתוף עם בית הספר לחינוך וספורט ימי. המסלול מקדם   ענפים אולימפיים בתחום הימי ומאפשר לספורטאיות ולספורטאים בתחום לשאוף ולהגיע למצוינות הן בתחום הספורט הימי והן בלימודים בבית הספר.

     התלמידים והתלמידות עוסקים בשלושה ענפים עיקריים: גלישת רוח, שיט מפרשיות וחתירה אקדמית ובוחרים את תחום ההתמקצעות.

2.     מסלול השחייה – מסלול חינוכי ראשון מסוגו בישראל, הפועל בליווי ובתמיכה של שחיין העבר מיקי חליקה. המגמה מאפשרת לשחיינים מצטיינים לשאוף למצוינות הן בענף השחייה והן בלימודים בבית הספר. האימונים מתקיימים בבריכה הלימודית רמת אביב והם כוללים שני אימוני בוקר (מהם יוצאים התלמידות.ים לביה"ס, בהסעה של מספר דקות) לצד אימוני אחה"צ באגודות השחיה.

ערב פתוח להכרת המגמה ייערך בבית הספר ב- 11 בדצמבר 2022. פרטים נוספים במזכירות בית הספר.

 

תלמידות ותלמידים המבקשים להתמיין ליותר ממגמה ייחודית/כיתת ספורט אחת, ישלחו מייל עם דירוג עדיפויותיהם לממונה על תחום המעברים בחינוך העל יסודי לדוא"ל: al_yesodi@mail.tel-aviv.gov.il.  את המייל יש לשלוח לא יאוחר מ-31 בינואר. לאחר מועד זה הרשות תחליט על השיבוץ עבורם.

הגשת מועמדות לבתי ספר ייחודיים (טבע, אמנויות)

 • הגשת מועמדות תתאפשר בתקופת הרישום בלבד, בתאריכים 23 בינואר- 12 בפברואר 2023, ולתלמידים המתגוררים בעיר בלבד
 • הקבלה לבתי הספר הייחודיים והעל אזוריים היא בהגרלה בלבד, בכפוף לתנאים נוספים המפורטים בדף תהליכי רישום ייחודיים בחינוך היסודי
 • מקרים פרטניים של אי עמידה בתנאים יידונו על ידי הייעוץ המשפטי
 • הורים שילדיהם עולים לכיתת ביניים יגישו בקשת העברה בבית הספר האזורי שלהם, בתקופת הרישום בלבד, וייכנסו להגרלה בהתאם לדרישות בית הספר בו הם מעוניינים
 • .תשובות לבקשות ההעברה יפורסמו באתר העירייה ב-15 ביוני 2023
 • מסלולי לימוד ייחודיים לעתים כרוכים בתשלומים נוספים

למידע ופרטים נוספים >>

הגשת מועמדות לכיתות הספורט

כיתות הספורט מיועדות לתלמידים בעלי כישורי ספורט מתאימים. השיבוץ מתבצע על פי ענף הספורט הנבחר, אשר זמין במרחב החינוך של התלמיד או התלמידה.
המיונים לכיתות הספורט בתוך המרחב ומחוצה לו נערכים בבתי הספר העל יסודיים במהלך החודשים דצמבר- ינואר, בתיאום עם יועצות בתי הספר היסודיים.

ניתן להתמיין לכיתות ספורט מחוץ למרחב החינוך בענף הכדורעף בלבד בבתי הספר: אורט סינגלובסקי, גימנסיה הרצליה, עירוני ד' וליידי דיוויס.
בנוסף, ניתן להתמיין לאקדמיה לכדורסל בתיכון חדש ולאקדמיה לכדורגל בעירוני ט':
 • האקדמיה לכדורסל - תיכון חדש
 • נבחרת הכדורסל של בית הספר הגיעה מזה 4 שנים ברציפות לגמר ליגת העל בכדורסל, זכתה ב-2 אליפויות מדינה ובאליפות העולם.
 • המגמה מיועדת לתלמידים ותלמידות במרחב המזין של תיכון חדש ולאלו שאינם במרחב המזין, אך משחקים כדורסל באגודה מקצועית.
 • האקדמיה לכדורגל – עירוני ט'
 • קידום שחקני כדורגל בהיבט הערכי, המקצועי והלימודי תוך מתן אפשרות לתלמיד בית ספר שמשחק באגודה מקצוענית להכפיל את מספר יחידות האימון השבועיות. הדבר מתאפשר בעזרת תוכנית עבודה שתהיה בהלימה ובשיתוף פעולה עם אגודות הספורט ותיתן תשובה פרטנית בתחום המקצועי, הגופני והמנטלי תוך הקנייה וחיזוק מיומנויות בתחום הפדגוגי והובלת התלמידים לתעודת בגרות מלאה ואיכותית.
התלמידים יתקבלו רק לאחר מבדקי התאמה, בתיאום עם בית הספר ורשות הספורט, וישובצו בהתאם על ידי העירייה.
השיבוץ לבית הספר המבוקש יבטל את השיבוץ המקורי במרחב החינוך.
תשובות יעודכנו במערכת הרישום והשיבוץ בתאריכים 19- 23 בפברואר 2023.

פירוט ענפי הספורט על פי מרחבי החינוך מופיע בעלון הרישום.

כיתות מחוננים

מעבר לכיתת מחוננים (כיתה ו')
 • בשנת הלימודים תשפ"ד ייפתחו שלוש כיתות מחוננים: שתי כיתות בבית ספר עירוני ד' וכיתה אחת בבית ספר יצחק שמיר.
 • כל תלמיד שמעוניין ללמוד בכיתת מחוננים בבית ספר על יסודי, כולל תלמידים שלמדו בכיתת מחוננים בבתי הספר גרץ ורוקח ובמרכז העשרה, צריכים לעבור מבחן.
 • לפרטים נוספים לרבות מועד מבחן, יש להתעדכן בפורטל הורים של משרד החינוך.
 • תלמידים שיעברו את מבחן איתור המחוננים, ישובצו בכיתת המחוננים בבית ספר עירוני ד' או בבית ספר יצחק שמיר, בהתאם למקום מגוריהם ועל בסיס מקום פנוי.


מעבר לכיתת מחוננים (כיתה ז' ומעלה)

תלמידי כיתות ז' ומעלה, המעוניינים לעבור מכיתה רגילה לכיתת מחוננים בבית ספר על יסודי, צריכים לפנות לאגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים במשרד החינוך לצורך קבלת פרטים לרישום למבחני האיתור מטעם מכון קרני.
כיתת המחוננים הינה בבית הספר עירוני ד'. לאחר קבלת תוצאות הבחינה, ניתן לפנות בדוא"ל לגברת עופרה לשם, רכזת מסלול המחוננים, בתיכון עירוני ד': leshem.of@gmail.com

.'התלמידים יוזמנו לראיונות אישיים עם הצוות החינוכי של תיכון עירוני ד

במקביל, יש להגיש בקשת העברה כמפורט בדף העברה לבית ספר אחר.

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד