מעברים ייחודיים בחינוך העל יסודי

בדף זה:

מעבר מבתי הספר התשע-שנתיים ומבית הספר הפתוח-הדמוקרטי

מעבר תלמידי כיתות ו' מבתי הספר הללו ייעשה באמצעות טופס "בקשת העברה", אותו יקבלו במזכירות, חתום על ידי מנהל/ת בית הספר שבו הם לומדים.
תלמידי בתי הספר התשע-שנתיים והפתוח-הדמוקרטי יגישו את הבקשות למזכירות בית הספר בו הם לומדים עד 20 בפברואר 2020. תשובות יעודכנו במערכת הרישום והשיבוץ בדף זה בחודש מרץ 2020.

בתי ספר על אזוריים ומגמות על אזוריות

תלמידים המבקשים להירשם לכיתות מופת בעירוני ה' או למגמות האמנות בעירוני א', יתקבלו רק לאחר תצפיות וראיון אישי בתאום עם בית הספר.
הבחירה פתוחה בפני כל תלמידי העיר, מכל מרחבי החינוך.


עירוני ה' - ערב פתוח ייערך בבית הספר ב-9 בדצמבר 2019. תיאום ראיון אישי במזכירות בית הספר מ-11 בדצמבר 2019 בטלפון: 03-604003.

 

עירוני א' - ערב פתוח להכרת המגמות ייערך בבית הספר ב-5 בדצמבר 2019. הרישום באתר בית–הספר בתאריכים 12-6 בדצמבר 2019.

הגשת מועמדות לבתי ספר ייחודיים (טבע, אמנויות והפתוח-הדמוקרטי)

הגשת מועמדות תתאפשר בתקופת הרישום בלבד, בתאריכים 27 בינואר עד 17 בפברואר 2020, ולתלמידים המתגוררים בעיר בלבד.
הקבלה לבתי הספר הייחודיים והעל אזוריים היא בהגרלה בלבד, בכפוף לתנאים נוספים המפורטים בדף תהליכי רישום ייחודיים בחינוך היסודי.

מקרים פרטניים של אי עמידה בתנאים יידונו על ידי הייעוץ המשפטי.
הורים שילדיהם עולים לכיתת ביניים (מכיתה ב') יגישו בקשת העברה בבית הספר האזורי שלהם, בתקופת הרישום בלבד, וייכנסו להגרלה בהתאם לדרישות בית הספר בו הם מעוניינים.

תשובות לבקשות ההעברה יפורסמו באתר העירייה ב-18 ביוני 2020.

מסלולי לימוד ייחודיים לעתים כרוכים בתשלומים נוספים.

>> למידע ופרטים נוספים

הגשת מועמדות לכיתות הספורט

כיתות הספורט מיועדות לתלמידים בעלי כישורי ספורט מתאימים. השיבוץ מתבצע על פי ענף הספורט הנבחר אשר זמין במרחב החינוך של התלמיד או התלמידה.

המיונים לכיתות הספורט נערכים בבתי הספר העל יסודיים במהלך חודש דצמבר, בתיאום עם יועצות בתי הספר היסודיים.
כדי להתמיין לכיתת ספורט מחוץ למרחב החינוך, יש לשלוח בקשה עד סוף דצמבר, באמצעות טופס המופיע באתר העירייה, את הבקשה יש להעביר בדוא"ל: al_yesodi@tel-aviv.gov.il.

ניתן להתמיין לכיתת ספורט מחוץ למרחב החינוך בענף הכדורעף בלבד.
התלמידים יתקבלו רק לאחר מבדקי התאמה, בתיאום עם בית הספר ורשות הספורט, וישובצו בהתאם על ידי העירייה.

תשובות יעודכנו במערכת הרישום והשיבוץ בדף זה ב-20-16 בפברואר 2020.
פירוט ענפי הספורט על פי מרחבי החינוך - בעלון הרישום.

כיתות מחוננים

מעבר לכיתת מחוננים (כיתה ו')

תלמידי כיתות ו', המעוניינים לעבור מכיתה רגילה לכיתת מחוננים בבית ספר על יסודי, צריכים לפנות לאגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים במשרד החינוך לצורך קבלת פרטים לרישום למבחני האיתור מטעם מכון קרני.
כיתת המחוננים הינה בבית הספר עירוני ד'. לאחר קבלת תוצאות הבחינה ניתן לפנות בדוא"ל לגב' עופרה לשם, רכזת מסלול המחוננים, בתיכון עירוני ד' leshem.of@gmail.com.
התלמידים יוזמנו לראיונות אישיים עם הצוות החינוכי של תיכון עירוני ד'.

 

מעבר מכיתת מחוננים לכיתה רגילה (עולים לכיתה ז')

בוגרי כיתת המחוננים בבתי הספר גרץ ורוקח, שאינם מעוניינים בהמשך לימודים במסלול מסיבות שונות, מתבקשים להודיע על כך למחלקה לחינוך על יסודי בדוא"ל: al_yesodi@tel-aviv.gov.il,  עד סוף ינואר 2020.
תלמידים אלה ישובצו במרחב החינוך שלהם (תלמידי גרץ לגימנסיה הרצליה ותלמידי רוקח לעירוני ט').

 

מעבר לכיתת מחוננים (כיתה ז' ומעלה)

תלמידי כיתות ז' ומעלה, המעוניינים לעבור מכיתה רגילה לכיתת מחוננים בבית ספר על יסודי, צריכים לפנות לאגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים במשרד החינוך לצורך קבלת פרטים לרישום למבחני האיתור מטעם מכון קרני.
כיתת המחוננים הינה בבית הספר עירוני ד'. לאחר קבלת תוצאות הבחינה ניתן לפנות בדוא"ל לגב' עופרה לשם, רכזת מסלול המחוננים, בתיכון עירוני ד': leshem.of@gmail.com.
התלמידים יוזמנו לראיונות אישיים עם הצוות החינוכי של תיכון עירוני ד'.

במקביל, יש להגיש בקשת העברה כמפורט בדף העברה לבית ספר אחר.

{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: