מעברים ייחודיים בחינוך העל יסודי

בדף זה:

מעבר מבתי הספר התשע שנתיים ומבית הספר הפתוח- הדמוקרטי

מעבר תלמידי כיתות ו' מבתי הספר הללו ייעשה באמצעות טופס "בקשת העברה" חתום ע"י מנהל/ת ביה"ס בו הם לומדים, אשר אותו יקבלו במזכירות.
תלמידי בתי הספר התשע שנתיים והפתוח-הדמוקרטי יגישו את הבקשות למזכירות בית הספר בו לומדים עד סוף חודש ינואר. תשובות יעודכנו במערכת הרישום והשיבוץ באתר זה בחודש יוני 2019.

בתי ספר על אזוריים ומגמות על אזוריות

תלמידים המבקשים להירשם לכיתות מופת בעירוני ה', למגמות האמנות בעירוני א' או לבית הספר שבח-מופת יתקבלו רק לאחר מבדקי התאמה וראיון אישי בתאום עם בית הספר.
הבחירה פתוחה בפני כל תלמידי העיר מכל מרחבי החינוך.
פרטים על מועדי מפגשי הכרת מגמות, פתיחת רישום ותיאום עם בתי הספר – באתרי בתי הספר.

הגשת מועמדות לבתי ספר ייחודיים (טבע, אמנויות והפתוח-הדמוקרטי)

הגשת מועמדות תתאפשר בתקופת הרישום בלבד, בתאריכים 7 - 28 בינואר 2019, ולתלמידים המתגוררים בעיר בלבד.
הקבלה לבתי הספר הייחודיים והעל אזוריים היא בהגרלה בלבד, בכפוף לתנאים נוספים המפורטים בדף תהליכי רישום ייחודיים בחינוך היסודי.

מקרים פרטניים של אי עמידה בתנאים יידונו על ידי הייעוץ המשפטי.
הורים שילדיהם עולים לכיתת ביניים (מכיתה ב') יגישו בקשת העברה בבית הספר האזורי שלהם, בתקופת הרישום בלבד, וייכנסו להגרלה בהתאם לדרישות בית הספר בו הם מעוניינים.


תשובות לבקשות ההעברה יפורסמו באתר ב- 2 ביוני 2019.

הגשת מועמדות לכיתות הספורט

כיתות הספורט מיועדות לתלמידים בעלי כישורי ספורט מתאימים. השיבוץ מתבצע על פי ענף הספורט הנבחר אשר זמין במרחב החינוך של התלמיד או התלמידה.

המיונים לכיתות הספורט נערכים בבתי-הספר העל יסודיים במהלך חודש דצמבר, בתיאום עם יועצות בתי-הספר היסודיים.
כדי להתמיין לכיתת ספורט מחוץ למרחב החינוך, יש לשלוח בקשה עד סוף נובמבר, על גבי טופס המופיע באתר העירייה, את הבקשה יש להעביר בדוא"ל : al_yesodi@tel-aviv.gov.il .
התלמידים יתקבלו רק לאחר מבדקי התאמה, בתיאום עם בית הספר ורשות הספורט, וישובצו בהתאם על ידי העירייה.
פירוט ענפי הספורט על פי מרחבי החינוך בעלון הרישום.

כיתות מחוננים

מעבר לכיתת מחוננים (כיתה ו')

תלמידי כיתות ו', המעוניינים לעבור מכיתה רגילה לכיתת מחוננים בבית ספר על יסודי צריכים לפנות לאגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים במשרד החינוך לקבלת פרטים לרישום למבחני האיתור מטעם מכון קרני.
כיתת המחוננים הינה בבית הספר עירוני ד'. לאחר קבלת תוצאות הבחינה ניתן לפנות בדוא"ל לגב' עופרה לשם, רכזת מסלול המחוננים, בתיכון עירוני ד' leshem.of@gmail.com
התלמידים יוזמנו לראיונות אישיים עם הצוות החינוכי של תיכון עירוני ד'.

 

מעבר מכיתת מחוננים לכיתה רגילה (עולים לכיתה ז')

בוגרי כיתת המחוננים בבתי הספר גרץ ורוקח שאינם מעוניינים בהמשך לימודים במסלול מסיבות שונות, מתבקשים להודיע על כך למחלקה לחינוך על יסודי בדוא"ל al_yesodi@tel-aviv.gov.il​ עד סוף ינואר 2019.
תלמידים אלה ישובצו במרחב החינוך שלהם (תלמידי גרץ לגימנסיה הרצליה ותלמידי רוקח לעירוני ט').

 

מעבר לכיתת מחוננים (כיתה ז' ומעלה)

תלמידי כיתות ז' ומעלה המעוניינים לעבור מכיתה רגילה לכיתת מחוננים בבית ספר על יסודי צריכים לפנות לאגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים במשרד החינוך לקבלת פרטים לרישום למבחני האיתור מטעם מכון קרני.
כיתת המחוננים הינה בבית הספר עירוני ד'. לאחר קבלת תוצאות הבחינה ניתן לפנות בדוא"ל לגב' עופרה לשם, רכזת מסלול המחוננים, בתיכון עירוני ד' leshem.of@gmail.com
התלמידים יוזמנו לראיונות אישיים עם הצוות החינוכי של תיכון עירוני ד'.

במקביל, יש להגיש בקשת העברה כמפורט בדף העברה לבית ספר אחר.

{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: