הנחיות להצבת שילוט

עיריית תל אביב-יפו גיבשה הנחיות להצבת שילוט בעיר כנגזרת מחוק עזר לתל-אביב-יפו (שילוט), התשנ"ג - 1992.

מטרת ההנחיות היא לקבוע עקרונות והוראות להצבת שילוט בעיר, אשר יבטיחו:

  • גישה שוויונית ואחידה בהצבת שילוט.
  • שמירה על האופי האדריכלי של חוצות העיר ובנייניה.
  • התאמה עיצובית לשילוט הקיים ולסביבה.
  • שמירה על כללי בטיחות למען שלום הציבור.
  • איזון בין צורכי המפרסמים לרווחת הציבור.

הצבת שלטים ברחובות העיר מחייבת קבלת רישיון.

 

חוברת ההנחיות להצבת שילוט, שפורסמה ב-27.2.2020, מכילה את ההנחיות העדכניות ביותר, והיא הקובעת

>>  חוברת הנחיות להצבת שילוט בתל אביב-יפו 2020

עוד בנושא

  • {{ item['summary'].Value != "" && fp.displayDescription == 'True' ? fp.commonFunc.TruncateString(item['Title'].Value, 20) : item['Title'].Value}}

    {{ fp.commonFunc.TruncateString(item['summary'].Value, 35) }}

    פרטים נוספים

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

חזרה לתחילת העמוד