רווחה ובריאות

אזרחים ותיקים

תוחלת החיים בחברה המודרנית עולה בהתמדה. המושג "צעירים" משנה צורה ואופי, יותר אנשים חיים יותר שנים, ואת מקומה של ה"זיקנה" מחליפים "האזרחים הוותיקים", המקדישים זמן ניכר ומרץ רב לקיומו של אורח חיים פעיל ואיכותי.  
איכות החיים לאזרחים וותיקים מושפעת ממספר גורמים ובהם: תעסוקה ופנאי משמעותיים, קשרים חברתיים וניידות.
עיריית תל אביב-יפו פועלת לשיפור איכות חייהם של האזרחים הוותיקים הגרים בעיר ולבני משפחותיהם. מגוון רחב של תוכניות עוסקות בנושא זה בהיבטים מגוונים בכל שכונות העיר ובהקפדה על שירותים מקצועיים המונגשים לפרט, למשפחה ולקהילה, שירותים בהם הנעשים מהשותפות בין מגוון יחידות עירוניות, משרדי ממשלה, עמותות ועוד.

{{ fli.linksClient.title }}

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ pb.getName(item); }}

{{ item.imgalt }}
alternative text

{{item.Adjective.Value}} {{item.LinkTitle.Value}}

{{item.position.Value}}

{{item.phone1.Caption}}:

{{item.phone1.Value}}

{{item.Phone2.Caption}}:

{{ item.Phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.fax.Caption}}:

{{item.fax.Value}}

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.addresscomments.Value}}

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.postAddress.Value}}

{{item.email.Caption}}:

{{item.AdditionalInfo.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד