שילוב במסגרת חינוך רגיל (ועדת שילוב)

זכאותם של ילדים בעלי צרכים מיוחדים לקבלת סיוע בשילוב במסגרת רגילה נקבעת ע"י ועדת השילוב. כשמדובר בתלמיד חינוך יסודי ועל-יסודי, הוועדה מתקיימת בראשותו של מנהל המסגרת החינוכית וכאשר מדובר בתלמיד גן, הוועדה מתכנסת בראשות המפקחת על גני הילדים מטעם משרד החינוך.
הסיוע כולל תמיכה פרטנית של סייעת ו/או שעות תגבור על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך והמלצת הוועדה.

אופן הפניה לוועדת שילוב

הפנייה לוועדת השילוב יכולה להתבצע על ידי אחד מהגורמים: 

  • הצוות החינוכי-מקצועי 
  • ההורים 
  • גורמי רווחה

 

את הפניה, בצירוף המסמכים הנדרשים, יש להעביר ליו"ר ועדת השילוב (המפקחת על גני הילדים / מנהל בית הספר או מי מטעמם). 

אבחונים

את כל האבחונים והבדיקות ניתן לערוך במכונים להתפתחות הילד מגיל לידה ועד גיל 7.
אבחונים פסיכו-דידקטיים ניתן לערוך בשירות הפסיכולוגי-החינוכי שבעירייה (מרכז נטעים), ולחילופין במכונים פרטיים.

יישום המלצת ועדת השילוב

alt="" 
 
אם הוחלט כי הילד זכאי לקבל תמיכה מתוקף תכנית השילוב, מתכנס צוות רב מקצועי של בית הספר, בשיתוף ההורים והילד, לצורך בניית תכנית לימודים יחידנית (תח"י), שתתאים לצרכיו וליכולתו של הילד.
היקף התמיכה בתלמיד המשולב (למעט סייעת), נקבע בדיוני הצוות הרב-מקצועי, הכולל אנשי מקצוע מתחום החינוך, הטיפול, הייעוץ והאבחון.

ערר

הורים המבקשים לערער על החלטת ועדת השילוב יכולים להגיש ערר למחלקה לחינוך מיוחד, שתזמן ועדת השמה שתתכנס כוועדת ערר.

 

אופן הפנייה:
יש להעביר למחלקה לחינוך מיוחד את כל הטפסים שהוגשו לוועדת השילוב, בצירוף:
• מכתב המנמק את הסיבות להגשת הערר
• מסמכים קבילים נוספים לפי הצורך 

המחלקה לחינוך מיוחד תזמן את ההורים לוועדת הערר שתדון ותחליט בעניין.


תלמיד אשר קיבל זכאות על פי ועדת השילוב הנהלת בית הספר תכנס ועדת שילוב אחת לשנה בעניינו, בנוכחות הוריו ואנשי צוות רלוונטיים, שתדון בהמשך מתן הסיוע על פי צרכיו העדכניים.

{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ pb.getName(item); }}

  • {{ pb.phoneBookClient.titleTab1 }}
{{ item.imgalt }}
alternative text

{{item.Adjective.Value}} {{item.LinkTitle.Value}}

{{item.position.Value}}

{{item.email.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{item.phone1.Value}}

{{item.fax.Caption}}:

{{item.fax.Value}}

כתובת:

{{ item.address1.Value }}

{{ item.building.Value }}

קומה {{ item.floor.Value }}

חדר {{ item.room.Value }}

{{item.longURL.Caption}}: