תנועה וחניה

שירותי תחבורה משלימים

במקביל לקווי האוטובוסים הסדירים הפועלים בעיר, זמינים לציבור שירותי תחבורה ציבורית נוספים, הפועלים ברחבי העיר כאמצעי משלים לפריסה הקיימת:

 

 

 

 

חזרה לתחילת העמוד