תנועה וחניה

שירותי תחבורה משלימים

במקביל לקווי האוטובוסים הסדירים הפועלים בעיר, זמינים לציבור שירותי תחבורה ציבורית נוספים, הפועלים ברחבי העיר כאמצעי משלים לפריסה הקיימת:
 
 
 
 
חזרה לתחילת העמוד