רישוי עסקים

רישוי עסקים

האגף לרישוי עסקים מופקד על יישומו של חוק רישוי עסקים מתוקן תשע"ב-2018, בעיר תל אביב-יפו, ועל מתן היתרים על פי חוקי העזר העירוניים. האגף אמון על טיפול בבקשות לרישיון עסק.
בדפים אלו תוכלו למצוא את המידע הרלוונטי, טיפים חיוניים ל"רגע לפני", מושגים חשובים, שלבים בתהליך הרישוי ועוד.

{{ fli.linksClient.title }}

{{m.First.LinkTitle.Value}}

{{item.LinkTitle.Value}}

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד