חינוך

תוכניות פרט, העשרה, תל"ן וסל תרבות​

תל"ן וסל תרבות:

  
 

הלמידה בגן מתרחשת בדרך חווייתית, באמצעות משחק ויצירה. הגנים מטפחים ומקדמים את יכולותיהם הקוגניטיביות, הרגשיות, החברתיות והמוטוריות של הילדים, מקנים ערכים, ידע ומטען תרבותי ומעצבים עמדות בהתאם לאוכלוסיית הגן. תכנית הלימודים היא של משרד החינוך ולצדה מופעלות תכניות העשרה עירוניות ותכניות לימוד נוספות (תל"ן וסל תרבות) במימון ההורים ועל פי בחירתם.

תכניות העשרה  

 

 

 

תל"ן  

 

 

תכניות פרט

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד