רישוי עסקים

בקשה למידע מוקדם

באפשרותכם לפנות לאגף רישוי עסקים כדי לקבל מידע:
• מידע מוקדם - מידע ראשוני, בטרם פתיחת העסק בנוגע לצורך ברישיון עסק, בתכנית עסק ומידע ספציפי נוסף לכתובת ולסוג העסק.

להגשת בקשה למידע מוקדם באופן מקוון >>


• מידע מקדמי - מידע מוסמך ומלא בכתב, הניתן על פי חוק רישוי עסקים, על דרישותיהן של העירייה ונותני אישור שונים מהעסק המבוקש. מידע זה ניתן תוך 30 יום מיום הבקשה וקבלתו בתשלום אגרה.

מידע מוקדם

 

הגשת בקשה למידע מוקדם

 

 ניתן לקבל מידע מוקדם באחת משתי הדרכים הבאות:

 

 1. מערכת מקוונת - בקשה למידע מוקדם לרישיון. במערכת תוכלו לקבל בקליק את כל המידע הראשוני הנדרש לצורך קבלת הרישיון.
  עליכם להקליד כתובת ספציפית וסוג העסק המבוקש, והמערכת תציג מידע מפורט ומקיף אודות המגבלות, תהליך הרישוי, גורמי הרישוי ודרישותיהם, השטח הנדרש, היתרים מיוחדים ועוד.
  המידע יישלח לכתובת המייל שהקלדת בבקשה. המידע ניתן ללא תשלום.
 2. תוכל להגיע למרכז שירות לקוחות לרישוי עסקים. מתאם מידע רישוי עסקים יבדוק עבורך את המידע הנדרש.
  המידע המוקדם יימסר בכתב, מיד בגמר הפגישה, ללא תשלום.

 

נושאים נוספים לבדיקה עצמאית על ידי בעל העסק

הבדיקה באמצעות המערכת המקוונת או מרכז השירות תיתן לכם מידע ראשוני. לאחר קבלתו, יש מספר נושאים אותם עליכם לברר, באמצעות אתר האינטרנט של העירייה או פנייה ישירה לגורמי הרישוי המתאימים, כמפורט להלן.

 

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
חיפוש חופשי
או חיפוש לפי קטגוריה:
 • {{ filter.Name }}

  מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע

מידע מקדמי

על פי חוק רישוי עסקים, באפשרותך לקבל בכתב מידע מוסמך ומלא על דרישותיהן של הרשויות השונות מהעסק המבוקש.
המידע שניתן כולל חוקים ותקנות רלוונטיים, הסבר מפורט על תהליך הרישוי, חו"ד לעניין שימושים מותרים עפ"י תב"ע ועפ"י היתר בנייה, מצב משפטי מפורט (נוכחי והיסטורי) של מיקום העסק.
לתשומת ליבך. לצורך קבלת מידע מקדמי מגורמי רישוי שאינם עירוניים (משטרה, משרדי ממשלה וכיו"ב), עליך לפנות ישירות לגורמים אלו.

לצורך קבלת מידע מקדמי עליך להגיש טופס בקשה למידע מקדמי ותוכניות עסק לרשות הרישוי, במרכז שירות לקוחות לעסקים, או לגורם הרישוי שממנו מבוקש המידע (למשל, בקשת מידע מקדמי למפעל מזון תוגש למשרד הבריאות).
הנחיות נוספות:

 • הבקשה למידע מקדמי כרוכה בתשלום אגרה, בעת הגשת הבקשה.
 • יש לצרף לבקשה תכניות הנדסיות מלאות כפי שנקבע בחוק לבקשה לרישיון עסק.
 • המידע המקדמי יוגש לך בכתב ע"י מתאם המידע באגף רישוי עסקים תוך מקסימום 30 יום מיום הגשת הבקשה ותכניות העסק כמפורט לעיל.

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד