שקיפות ושיתוף ציבור

מליאת הוועדה המקומית (תב"ע)

 

 

סדר יום למליאת ועדה מקומית 23-0001 לתאריך 16-1-23https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סדר יום מליאת ועדה מקומית 23-001 לתאריך 16-1-23.pdfסדר יום למליאת ועדה מקומית 23-0001 לתאריך 16-1-2315/01/2023 22:00:00
פרוטוקול מליאת ועדה מקומית 22-0003 לתאריך 21.11.22https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול מליאת ועדה מקומית 22-0003 לתאריך 21-11-22.pdfפרוטוקול מליאת ועדה מקומית 22-0003 לתאריך 21.11.2220/11/2022 22:00:00
סדר יום מליאת ועדה מקומית 22-0003 לתאריך 21.11.22https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סדר יום מליאת ועדה מקומית 22-0003 לתאריך 21-11-22.pdfסדר יום מליאת ועדה מקומית 22-0003 לתאריך 21.11.2220/11/2022 22:00:00
פרוטוקול מלא 22-0002 לתאריך 13.7.22 עדכון תכנית המתארhttps://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול מליאת ועדה מקומית 22-0002 לתאריך 13-7-22.pdfפרוטוקול מלא 22-0002 לתאריך 13.7.22 עדכון תכנית המתאר12/07/2022 21:00:00
פרוטוקול החלטות 22-0002 מתאריך 13.7.22 תכנית המתארhttps://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול החלטות מליאת ועדה מקומית 22-0002 מתאריך 13-07-22.pdfפרוטוקול החלטות 22-0002 מתאריך 13.7.22 תכנית המתאר12/07/2022 21:00:00
סדר יום מליאת ועדה מקומית 22-0002 לתאריך 13-07-22https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סדר יום מליאת ועדה מקומית 22-0002 לתאריך 13-07-22.pdfסדר יום מליאת ועדה מקומית 22-0002 לתאריך 13-07-2212/07/2022 21:00:00
פרוטוקול המליאה 22-0001 מ28-2-22.pdfhttps://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול המליאה 22-0001 מ28-2-22.pdfפרוטוקול המליאה 22-0001 מ28-2-22.pdf27/02/2022 22:00:00
פרוטוקול מליאת ועדה מקומית 20-0004 לתאריך 28.12.20https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול מליאת ועדה מקומית 20-0004 מתאריך 28.12.20.pdfפרוטוקול מליאת ועדה מקומית 20-0004 לתאריך 28.12.2027/12/2020 22:00:00
מליאת ועה מקומית 20-0004 לתאריך 28.12.20https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סדר יום למליאת ועדה מקומית 20-0004 לתאריך 28.12.20.pdfמליאת ועה מקומית 20-0004 לתאריך 28.12.2027/12/2020 22:00:00
פרוטוקול מליאת ועדה מקומית 20-0003 מתאריך 26.10.20https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול מליאת ועדה מקומית 20-0003 מתאריך 26.10.20.pdfפרוטוקול מליאת ועדה מקומית 20-0003 מתאריך 26.10.2025/10/2020 22:00:00
סדר יום מליאת הועדה המקומית (תוכניות בניין עיר) מליאה מספר 2020-0003https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סדר יום מליאת הועדה המקומית (תוכניות בניין עיר) מליאה מספר 2020-0003.pdfסדר יום מליאת הועדה המקומית (תוכניות בניין עיר) מליאה מספר 2020-000325/10/2020 22:00:00
פרטוקול מליאת ועדת מקומית 17-0001 מ- 23.1.2017https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול מליאת ועדה מקומית 17-0001 מ- 23.1.2017.pdfפרטוקול מליאת ועדת מקומית 17-0001 מ- 23.1.201722/01/2017 22:00:00
פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 15-0003https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 15-0003.pdfפרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 15-000327/12/2015 22:00:00
פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 25.02.2009https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 25.02.2009.pdfפרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 25.02.200924/02/2009 22:00:00
פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 23.03.2009https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 23.03.2009.pdfפרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 23.03.200922/03/2009 22:00:00
פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 07.06.2009https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 07.06.2009.pdfפרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 07.06.200906/06/2009 21:00:00
פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 20.07.2009https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 20.07.2009.pdfפרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 20.07.200919/07/2009 21:00:00
פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 07.09.2009https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 07.09.2009.pdfפרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 07.09.200906/09/2009 21:00:00
פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 23.09.2009https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 23.09.2009.pdfפרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 23.09.200922/09/2009 21:00:00
פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 19.01.2010https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 19.01.2010.pdfפרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 19.01.201018/01/2010 22:00:00
פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 20.01.2010https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 20.01.2010.pdfפרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 20.01.201019/01/2010 22:00:00
פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 11.07.2010https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 11.07.2010.pdfפרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 11.07.201010/07/2010 21:00:00
פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 21.07.2010https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 21.07.2010.pdfפרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 21.07.201020/07/2010 21:00:00
פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 24.08.2010https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 24.08.2010.pdfפרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 24.08.201023/08/2010 21:00:00
פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 05.09.2010https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 05.09.2010.pdfפרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 05.09.201004/09/2010 21:00:00
פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 11.10.2010https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 11.10.2010.pdfפרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 11.10.201010/10/2010 22:00:00
פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 08.11.2010https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 08.11.2010.pdfפרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 08.11.201007/11/2010 22:00:00
פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 21.11.2010https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 21.11.2010.pdfפרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 21.11.201020/11/2010 22:00:00
פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 21.02.2011https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 21.02.2011.pdfפרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 21.02.201120/02/2011 22:00:00
פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 14.03.2011https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 14.03.2011.pdfפרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 14.03.201113/03/2011 22:00:00
פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 28.03.2011https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 28.03.2011.pdfפרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 28.03.201127/03/2011 22:00:00
פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 04.04.2011https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 04.04.2011.pdfפרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 04.04.201103/04/2011 21:00:00
פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 11-0004https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 11-0004.pdfפרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 11-000419/06/2011 21:00:00
פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 11-0005https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 11-0005.pdfפרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 11-000521/06/2011 21:00:00
פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 11-0006https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 11-0006.pdfפרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 11-000603/07/2011 21:00:00
פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - סטנוגרמהhttps://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - סטנוגרמה.pdfפרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - סטנוגרמה23/08/2011 21:00:00
פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 11-0007https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 11-0007.pdfפרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 11-000723/08/2011 21:00:00
פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 11-0008https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 11-0008.pdfפרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 11-000821/09/2011 21:00:00
פרוטוקול מליאת הועדה המקומית 11-0009(תוכנית בניין עיר) - סטנוגרמהhttps://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול מליאת הועדה המקומית 11-0009(תוכנית בניין עיר) - סטנוגרמה.pdfפרוטוקול מליאת הועדה המקומית 11-0009(תוכנית בניין עיר) - סטנוגרמה16/12/2011 22:00:00
פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 11-0009https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 11-0009.pdfפרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 11-000916/12/2011 22:00:00
פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 11-0010https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 11-0010.pdfפרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 11-001031/12/2011 22:00:00
פרוטוקול מליאת הועדה המקומית 12-0001 (תוכנית בניין עיר) - סטנוגרמהhttps://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול מליאת הועדה המקומית 12-0001 (תוכנית בניין עיר) - סטנוגרמה.pdfפרוטוקול מליאת הועדה המקומית 12-0001 (תוכנית בניין עיר) - סטנוגרמה25/03/2012 22:00:00
פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 12-0001https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 12-0001.pdfפרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 12-000125/03/2012 22:00:00
פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 12-0002https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 12-0002.pdfפרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 12-000224/06/2012 21:00:00
פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 12-0003https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 12-0003.pdfפרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 12-000305/08/2012 21:00:00
פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 12-0004https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 12-0004.pdfפרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 12-000428/10/2012 22:00:00
פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 13-0001https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 13-0001.pdfפרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 13-000105/05/2013 21:00:00
פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 14-0001https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 14-0001.pdfפרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 14-000126/01/2014 22:00:00
פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 14-0002https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 14-0002.pdfפרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 14-000208/07/2014 21:00:00
פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 14-00013https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 14-00013.pdfפרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 14-0001305/08/2014 21:00:00

{{ fli.linksClient.title }}

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד