שקיפות ושיתוף ציבור

מליאת הוועדה המקומית (תב"ע)

 

 

פרוטוקול מליאת ועדה מקומית 23-0002 לתאריך 25.7.23https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול מליאת ועדה מקומית 23-0002 לתאריך 25.7.23.pdfפרוטוקול מליאת ועדה מקומית 23-0002 לתאריך 25.7.237/24/2023 9:00:00 PM
סדר יום מליאת ועדה מקומית 23-0002 לתאריך 25-07-23https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סדר יום מליאת ועדה מקומית 23-0002 לתאריך 25-07-23.pdfסדר יום מליאת ועדה מקומית 23-0002 לתאריך 25-07-237/24/2023 9:00:00 PM
פרוטוקול מליאת ועדה מקומית 23-0001 לתאריך 16.1.23https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול מליאת ועדה מקומית 23-0001 לתאריך 16-1-23.pdfפרוטוקול מליאת ועדה מקומית 23-0001 לתאריך 16.1.231/15/2023 10:00:00 PM
פרוטוקול מליאת ועדה מקומית 22-0003 לתאריך 21.11.22https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול מליאת ועדה מקומית 22-0003 לתאריך 21-11-22.pdfפרוטוקול מליאת ועדה מקומית 22-0003 לתאריך 21.11.2211/20/2022 10:00:00 PM
סדר יום מליאת ועדה מקומית 22-0003 לתאריך 21.11.22https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סדר יום מליאת ועדה מקומית 22-0003 לתאריך 21-11-22.pdfסדר יום מליאת ועדה מקומית 22-0003 לתאריך 21.11.2211/20/2022 10:00:00 PM
פרוטוקול מלא 22-0002 לתאריך 13.7.22 עדכון תכנית המתארhttps://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול מליאת ועדה מקומית 22-0002 לתאריך 13-7-22.pdfפרוטוקול מלא 22-0002 לתאריך 13.7.22 עדכון תכנית המתאר7/12/2022 9:00:00 PM
פרוטוקול החלטות 22-0002 מתאריך 13.7.22 תכנית המתארhttps://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול החלטות מליאת ועדה מקומית 22-0002 מתאריך 13-07-22.pdfפרוטוקול החלטות 22-0002 מתאריך 13.7.22 תכנית המתאר7/12/2022 9:00:00 PM
סדר יום מליאת ועדה מקומית 22-0002 לתאריך 13-07-22https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סדר יום מליאת ועדה מקומית 22-0002 לתאריך 13-07-22.pdfסדר יום מליאת ועדה מקומית 22-0002 לתאריך 13-07-227/12/2022 9:00:00 PM
פרוטוקול המליאה 22-0001 מ28-2-22.pdfhttps://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול המליאה 22-0001 מ28-2-22.pdfפרוטוקול המליאה 22-0001 מ28-2-22.pdf2/27/2022 10:00:00 PM
פרוטוקול מליאת ועדה מקומית 20-0004 לתאריך 28.12.20https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול מליאת ועדה מקומית 20-0004 מתאריך 28.12.20.pdfפרוטוקול מליאת ועדה מקומית 20-0004 לתאריך 28.12.2012/27/2020 10:00:00 PM
מליאת ועה מקומית 20-0004 לתאריך 28.12.20https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סדר יום למליאת ועדה מקומית 20-0004 לתאריך 28.12.20.pdfמליאת ועה מקומית 20-0004 לתאריך 28.12.2012/27/2020 10:00:00 PM
פרוטוקול מליאת ועדה מקומית 20-0003 מתאריך 26.10.20https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול מליאת ועדה מקומית 20-0003 מתאריך 26.10.20.pdfפרוטוקול מליאת ועדה מקומית 20-0003 מתאריך 26.10.2010/25/2020 10:00:00 PM
סדר יום מליאת הועדה המקומית (תוכניות בניין עיר) מליאה מספר 2020-0003https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סדר יום מליאת הועדה המקומית (תוכניות בניין עיר) מליאה מספר 2020-0003.pdfסדר יום מליאת הועדה המקומית (תוכניות בניין עיר) מליאה מספר 2020-000310/25/2020 10:00:00 PM
פרטוקול מליאת ועדת מקומית 17-0001 מ- 23.1.2017https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול מליאת ועדה מקומית 17-0001 מ- 23.1.2017.pdfפרטוקול מליאת ועדת מקומית 17-0001 מ- 23.1.20171/22/2017 10:00:00 PM
פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 15-0003https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 15-0003.pdfפרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 15-000312/27/2015 10:00:00 PM
פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 25.02.2009https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 25.02.2009.pdfפרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 25.02.20092/24/2009 10:00:00 PM
פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 23.03.2009https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 23.03.2009.pdfפרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 23.03.20093/22/2009 10:00:00 PM
פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 07.06.2009https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 07.06.2009.pdfפרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 07.06.20096/6/2009 9:00:00 PM
פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 20.07.2009https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 20.07.2009.pdfפרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 20.07.20097/19/2009 9:00:00 PM
פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 07.09.2009https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 07.09.2009.pdfפרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 07.09.20099/6/2009 9:00:00 PM
פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 23.09.2009https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 23.09.2009.pdfפרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 23.09.20099/22/2009 9:00:00 PM
פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 19.01.2010https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 19.01.2010.pdfפרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 19.01.20101/18/2010 10:00:00 PM
פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 20.01.2010https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 20.01.2010.pdfפרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 20.01.20101/19/2010 10:00:00 PM
פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 11.07.2010https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 11.07.2010.pdfפרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 11.07.20107/10/2010 9:00:00 PM
פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 21.07.2010https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 21.07.2010.pdfפרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 21.07.20107/20/2010 9:00:00 PM
פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 24.08.2010https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 24.08.2010.pdfפרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 24.08.20108/23/2010 9:00:00 PM
פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 05.09.2010https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 05.09.2010.pdfפרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 05.09.20109/4/2010 9:00:00 PM
פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 11-0007https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 11-0007.pdfפרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 11-00078/23/2011 9:00:00 PM
פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 11-0004https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 11-0004.pdfפרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 11-00046/19/2011 9:00:00 PM
פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 21.11.2010https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 21.11.2010.pdfפרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 21.11.201011/20/2010 10:00:00 PM
פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 21.02.2011https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 21.02.2011.pdfפרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 21.02.20112/20/2011 10:00:00 PM
פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 14.03.2011https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 14.03.2011.pdfפרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 14.03.20113/13/2011 10:00:00 PM
פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 28.03.2011https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 28.03.2011.pdfפרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 28.03.20113/27/2011 10:00:00 PM
פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 11-0010https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 11-0010.pdfפרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 11-001012/31/2011 10:00:00 PM
פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 12-0001https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 12-0001.pdfפרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 12-00013/25/2012 10:00:00 PM
פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 11-0005https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 11-0005.pdfפרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 11-00056/21/2011 9:00:00 PM
פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 11-0006https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 11-0006.pdfפרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 11-00067/3/2011 9:00:00 PM
פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - סטנוגרמהhttps://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - סטנוגרמה.pdfפרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - סטנוגרמה8/23/2011 9:00:00 PM
פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 04.04.2011https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 04.04.2011.pdfפרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 04.04.20114/3/2011 9:00:00 PM
פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 11-0008https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 11-0008.pdfפרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 11-00089/21/2011 9:00:00 PM
פרוטוקול מליאת הועדה המקומית 11-0009(תוכנית בניין עיר) - סטנוגרמהhttps://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול מליאת הועדה המקומית 11-0009(תוכנית בניין עיר) - סטנוגרמה.pdfפרוטוקול מליאת הועדה המקומית 11-0009(תוכנית בניין עיר) - סטנוגרמה12/16/2011 10:00:00 PM
פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 11-0009https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 11-0009.pdfפרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 11-000912/16/2011 10:00:00 PM
פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 08.11.2010https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 08.11.2010.pdfפרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 08.11.201011/7/2010 10:00:00 PM
פרוטוקול מליאת הועדה המקומית 12-0001 (תוכנית בניין עיר) - סטנוגרמהhttps://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול מליאת הועדה המקומית 12-0001 (תוכנית בניין עיר) - סטנוגרמה.pdfפרוטוקול מליאת הועדה המקומית 12-0001 (תוכנית בניין עיר) - סטנוגרמה3/25/2012 10:00:00 PM
פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 11.10.2010https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 11.10.2010.pdfפרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - 11.10.201010/10/2010 10:00:00 PM
פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 12-0002https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 12-0002.pdfפרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 12-00026/24/2012 9:00:00 PM
פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 12-0003https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 12-0003.pdfפרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 12-00038/5/2012 9:00:00 PM
פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 12-0004https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 12-0004.pdfפרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 12-000410/28/2012 10:00:00 PM
פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 13-0001https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 13-0001.pdfפרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 13-00015/5/2013 9:00:00 PM
פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 14-0001https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 14-0001.pdfפרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 14-00011/26/2014 10:00:00 PM
פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 14-0002https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 14-0002.pdfפרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 14-00027/8/2014 9:00:00 PM
פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 14-00013https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 14-00013.pdfפרוטוקול מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר) - מליאה מספר 14-000138/5/2014 9:00:00 PM

{{ fli.linksClient.title }}

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד