שקיפות ושיתוף ציבור

ועדת בטחון

 

 

סיכום ועדת ביטחון 15.8.22https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סיכום ועדת ביטחון 15.8.22.pdfסיכום ועדת ביטחון 15.8.2214/08/2022 21:00:00
סיכום ועדת ביטחון 19.6.22https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סיכום ועדת ביטחון 19.6.22.pdfסיכום ועדת ביטחון 19.6.2218/06/2022 21:00:00
ועדת ביטחון 22.2.22https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/ועדת ביטחון 22.2.22.pdfועדת ביטחון 22.2.2221/02/2022 22:00:00
וועדת ביטחון מיום 25.8.21https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/וועדת ביטחון מיום 25.8.21.pdfוועדת ביטחון מיום 25.8.2124/08/2021 21:00:00
ועדת בטחון 14.02.2021https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/ועדת בטחון 14.02.2021.pdfועדת בטחון 14.02.202113/02/2021 22:00:00
וועדת בטחון מתאריך בטחון אישי ביפוhttps://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/וועדת בטחון מתאריך בטחון אישי ביפו.pdfוועדת בטחון מתאריך בטחון אישי ביפו10/01/2021 22:00:00
פרוטוקול ועדת ביטחון 12.08.20https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת ביטחון 12.08.20.pdfפרוטוקול ועדת ביטחון 12.08.2011/08/2020 21:00:00
פרוטוקול ועדת ביטחון 08.08.19https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת ביטחון 08.08.19.pdfפרוטוקול ועדת ביטחון 08.08.1907/08/2019 21:00:00
פרוטוקול ועדת ביטחון 12.04.18https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת ביטחון 12.04.18.pdfפרוטוקול ועדת ביטחון 12.04.1811/04/2018 21:00:00
פרוטוקול ועדת בטחון 12.12.17https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת בטחון 12.12.17.pdfפרוטוקול ועדת בטחון 12.12.1711/12/2017 22:00:00
פרוטוקול ועדת בטחון 31.10.17https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת בטחון 31.10.17.pdfפרוטוקול ועדת בטחון 31.10.1730/10/2017 22:00:00
פרוטוקול ועדת בטחון - 23.08.16https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת בטחון - 23.08.16.pdfפרוטוקול ועדת בטחון - 23.08.1630/10/2016 22:00:00
פרוטוקול ועדת בטחון - 16.5.16https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת בטחון - 16.5.16.pdfפרוטוקול ועדת בטחון - 16.5.1615/05/2016 21:00:00
פרוטוקול ועדת בטחון- סיכום בנושא בטחון אישי 8.11.15https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת בטחון- סיכום בנושא בטחון אישי 8.11.15.pdfפרוטוקול ועדת בטחון- סיכום בנושא בטחון אישי 8.11.1507/11/2015 22:00:00
פרוטוקול ועדת בטחון - 11.3.2014https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת בטחון - 11.3.2014.pdfפרוטוקול ועדת בטחון - 11.3.201410/03/2014 22:00:00
פרוטוקול ועדת בטחון - 21.5.2014https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת בטחון - 21.5.2014.pdfפרוטוקול ועדת בטחון - 21.5.201420/05/2014 21:00:00
פרוטוקול ועדת בטחון - 14.8.2014https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת בטחון - 14.8.2014.pdfפרוטוקול ועדת בטחון - 14.8.201413/08/2014 21:00:00
פרוטוקול ועדת בטחון - 27.11.2014https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת בטחון - 27.11.2014.pdfפרוטוקול ועדת בטחון - 27.11.201426/11/2014 22:00:00
פרוטוקול ועדת בטחון - אגף סלע - סיכום רבעון א 2015https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת בטחון - אגף סלע - סיכום רבעון א 2015.pdfפרוטוקול ועדת בטחון - אגף סלע - סיכום רבעון א 201509/05/2015 21:00:00

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ pb.getName(item); }}

{{ item.imgalt }}
alternative text

{{item.Adjective.Value}} {{item.LinkTitle.Value}}

{{item.position.Value}}

{{item.phone1.Caption}}:

{{item.phone1.Value}}

{{item.Phone2.Caption}}:

{{ item.Phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.fax.Caption}}:

{{item.fax.Value}}

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.addresscomments.Value}}

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.postAddress.Value}}

{{item.email.Caption}}:

{{item.AdditionalInfo.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד