שקיפות ושיתוף ציבור

ועדת בטחון

 

 

סיכום ועדת ביטחון 21.11.23https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סיכום ועדת ביטחון 21.11.23.pdfסיכום ועדת ביטחון 21.11.2311/22/2023 10:00:00 PM
ישיבת וועדת ביטחון 29.1.2023https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/ישיבת וועדת ביטחון 29.1.2023.pdfישיבת וועדת ביטחון 29.1.20231/28/2023 10:00:00 PM
סיכום ועדת ביטחון 15.8.22https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סיכום ועדת ביטחון 15.8.22.pdfסיכום ועדת ביטחון 15.8.228/14/2022 9:00:00 PM
סיכום ועדת ביטחון 19.6.22https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סיכום ועדת ביטחון 19.6.22.pdfסיכום ועדת ביטחון 19.6.226/18/2022 9:00:00 PM
ועדת ביטחון 22.2.22https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/ועדת ביטחון 22.2.22.pdfועדת ביטחון 22.2.222/21/2022 10:00:00 PM
וועדת ביטחון מיום 25.8.21https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/וועדת ביטחון מיום 25.8.21.pdfוועדת ביטחון מיום 25.8.218/24/2021 9:00:00 PM
ועדת בטחון 14.02.2021https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/ועדת בטחון 14.02.2021.pdfועדת בטחון 14.02.20212/13/2021 10:00:00 PM
וועדת בטחון מתאריך בטחון אישי ביפוhttps://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/וועדת בטחון מתאריך בטחון אישי ביפו.pdfוועדת בטחון מתאריך בטחון אישי ביפו1/10/2021 10:00:00 PM
פרוטוקול ועדת ביטחון 12.08.20https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת ביטחון 12.08.20.pdfפרוטוקול ועדת ביטחון 12.08.208/11/2020 9:00:00 PM
פרוטוקול ועדת ביטחון 08.08.19https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת ביטחון 08.08.19.pdfפרוטוקול ועדת ביטחון 08.08.198/7/2019 9:00:00 PM
פרוטוקול ועדת ביטחון 12.04.18https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת ביטחון 12.04.18.pdfפרוטוקול ועדת ביטחון 12.04.184/11/2018 9:00:00 PM
פרוטוקול ועדת בטחון 12.12.17https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת בטחון 12.12.17.pdfפרוטוקול ועדת בטחון 12.12.1712/11/2017 10:00:00 PM
פרוטוקול ועדת בטחון 31.10.17https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת בטחון 31.10.17.pdfפרוטוקול ועדת בטחון 31.10.1710/30/2017 10:00:00 PM
פרוטוקול ועדת בטחון - 23.08.16https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת בטחון - 23.08.16.pdfפרוטוקול ועדת בטחון - 23.08.1610/30/2016 10:00:00 PM
פרוטוקול ועדת בטחון - 16.5.16https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת בטחון - 16.5.16.pdfפרוטוקול ועדת בטחון - 16.5.165/15/2016 9:00:00 PM
פרוטוקול ועדת בטחון- סיכום בנושא בטחון אישי 8.11.15https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת בטחון- סיכום בנושא בטחון אישי 8.11.15.pdfפרוטוקול ועדת בטחון- סיכום בנושא בטחון אישי 8.11.1511/7/2015 10:00:00 PM
פרוטוקול ועדת בטחון - 11.3.2014https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת בטחון - 11.3.2014.pdfפרוטוקול ועדת בטחון - 11.3.20143/10/2014 10:00:00 PM
פרוטוקול ועדת בטחון - 21.5.2014https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת בטחון - 21.5.2014.pdfפרוטוקול ועדת בטחון - 21.5.20145/20/2014 9:00:00 PM
פרוטוקול ועדת בטחון - 14.8.2014https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת בטחון - 14.8.2014.pdfפרוטוקול ועדת בטחון - 14.8.20148/13/2014 9:00:00 PM
פרוטוקול ועדת בטחון - 27.11.2014https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת בטחון - 27.11.2014.pdfפרוטוקול ועדת בטחון - 27.11.201411/26/2014 10:00:00 PM
פרוטוקול ועדת בטחון - אגף סלע - סיכום רבעון א 2015https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת בטחון - אגף סלע - סיכום רבעון א 2015.pdfפרוטוקול ועדת בטחון - אגף סלע - סיכום רבעון א 20155/9/2015 9:00:00 PM

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ pb.getName(item); }}

{{ item.imgalt }}
alternative text

{{item.Adjective.Value}} {{item.LinkTitle.Value}}

{{item.position.Value}}

{{item.phone1.Caption}}:

{{item.phone1.Value}}

{{item.Phone2.Caption}}:

{{ item.Phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.fax.Caption}}:

{{item.fax.Value}}

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.addresscomments.Value}}

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.postAddress.Value}}

{{item.email.Caption}}:

{{item.AdditionalInfo.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד