בא בזמן - מענק לאמנים עצמאיים

 
 

עיריית תל אביב-יפו, בשיתוף קרן יהושע רבינוביץ לאמנויות, מזמינה אמנים להגיש בקשות למענק עבור פרויקטים בתחומים הבאים: אמנות חזותית, מיצגים, וידאו ארט, מחול, מוזיקה, ופרויקטים בין-תחומיים.

הוועדה שומרת לעצמה את הזכות לבחור את הפרויקטים שיקבלו את המענק, בכפוף לנהלים העירוניים.

הוועדה תדון אך ורק בבקשות שיצורפו אליהן הטפסים, לאחר שמולאו כנדרש.

הוועדה תדון אך ורק בבקשות העומדות בקריטריונים.

אישור על קבלת הבקשה יישלח בדוא"ל לפונים. 

תאריך אחרון להגשת בקשות: 11 באוקטובר 2020.

רשאים להגיש בקשה רק אמנים יחידים העומדים בכל תנאי הסף הבאים:

 • אמן המתגורר בתל אביב-יפו או בעל סטודיו בעיר.
 • הפרויקט מתקיים בעיר תל אביב-יפו.
 • הפרויקט מתקיים בחלל ציבורי שאינו למטרות רווח, או בחלל אלטרנטיבי שהפעילות התרבותית בו פתוחה לקהל בחינם.
 • הפרויקט יוצא לפועל באותה שנה קלנדרית בה מוגשת הבקשה. 
 • ידוע המועד המדויק והמקום בו ייצא הפרויקט לפועל.
 • קיים תקציב מפורט המעיד על עלותו הכספית של הפרויקט.
 • אין כפל תמיכות עירוניות.

יש לצרף את המסמכים הבאים:

 1. טופס עם פרטי המגיש והבקשה בנספח א', המצורף בדף זה.
 2. תקציב מפורט של הפרויקט (יש להציג הכנסות אל מול הוצאות).
 3. מכתב אישור מחלל התצוגה.
 4. צילום של אחד המסמכים הבאים, על פיו ניתן לוודא שהמגיש מתגורר או מחזיק סטודיו בתל אבי-יפו: תעודת זהות עדכנית כולל ספח, או חשבון ארנונה אחרון, או חוזה שכירות תקף של דירה או סטודיו בעיר על שם מגיש הבקשה בלבד.
 5. קורות חיים (בעמוד אחד בלבד).
 6. תיק עבודות בפורמט pdf.
 7. דימויים של הפרויקט המוגש לסיוע.
 8. סקירות וביקורות עיתונות (במידה שיש).
{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: