ועדת פרויקטים לאמנים עצמאיים

 
 

המפעל לפרויקטים מיוחדים באמנויות של עיריית תל-אביב-יפו, בשיתוף קרן יהושע רבינוביץ לאמנויות, מזמין אמנים להגיש בקשות לסיוע בחשיפת פרויקטים בתחומים הבאים: אמנות חזותית, מיצגים, וידאו ארט, מחול, מוזיקה, ופרויקטים בין-תחומיים.

הועדה שומרת לעצמה את הזכות לבחור את הפרויקטים שיקבלו את המענק וזאת בכפוף לנהלים העירוניים. הועדה תדון אך ורק בבקשות שיצורפו אליהם הטפסים לאחר שמולאו כנדרש. אישור על קבלת הבקשה יישלח בדוא"ל לפונים.

תאריך אחרון להגשת בקשות: 31 במרץ 2019

הוועדה תדון אך ורק בבקשות העומדות בקריטריונים.

 

קריטריונים להגשת בקשות בתחומי אמנות חזותית: אמנות פלסטית, מיצגים, וידאו ארט וכדומה

 • אמנים תושבי העיר או בעלי סטודיו בתל-אביב-יפו בלבד
 • הפרויקט יועלה בחלל ציבורי שאינו למטרות רווח בתל-אביב-יפו בלבד
 • יצירות שיוצגו במהלך אותה שנה קלנדרית.
 • הפרויקט נמצא בשלב טרום מימוש וידוע המועד המדויק והמקום בו ייצא הפרויקט לפועל
 • להעלאת הפרויקט במועד ספציפי ניתן אישור בכתב מחלל התצוגה
 • קיים תקציב מפורט המעיד על עלותו הכספית של הפרויקט
 • אמן יכול להיתמך רק פעם בשנה
 • תינתן עדיפות לאמנים שעדיין לא קיבלו מענק מהמפעל לפרויקטים מיוחדים באמנויות בשנים קודמות

יש לצרף את המסמכים הבאים:

 •  תקציב מפורט
 • קורות חיים (עמוד אחד בלבד)
 • צילום ת.ז. עם ספח המעיד על כך שהאמן מתגורר בתל-אביב-יפו או צילום תעודת תושב או חשבון ארנונה או הסכם שכירות תקף של דירה או סטודיו בתל אביב יפו
 • סקירות וביקורות עיתונות
 • הדמיות / סקיצות של העבודות שיוצגו בתערוכה
 • מכתב אישור מחלל התצוגה

 

קריטריונים להגשת בקשות בתחומי המחול והמוזיקה

 

 • אמנים תושבי העיר או בעלי סטודיו בתל-אביב-יפו בלבד
 • הפרויקט יועלה בחלל ציבורי שאינו למטרות רווח בתל-אביב-יפו בלבד
 • יצירות שיוצגו במהלך אותה שנה קלנדרית.
 • להעלאת הפרויקט במועד ספציפי ניתן אישור בכתב מחלל התצוגה
 • קיים תקציב מפורט המעיד על עלותו הכספית של ערב החשיפה.
 • הפרויקט הועלה במסגרת אמנותית מוכרת.
 • אמן יכול להיתמך רק פעם בשנה
 • תינתן עדיפות לאמנים שעדיין לא קיבלו מענק מהמפעל לפרויקטים מיוחדים באמנויות בשנים קודמות.

יש לצרף את המסמכים הבאים:

 • תקציב מפורט של ערב החשיפה. יש להציג בתקציב הכנסות אל מול הוצאות (הוצאות: עלות השכרת אולם, עלות הגברה ותאורה. הכנסות: עלות כרטיס X מספר מקומות באולם)
 • קורות חיים (עמוד אחד בלבד)
 • צילום ת.ז. עם ספח המעיד על כך שהאמן מתגורר בתל-אביב-יפו או צילום תעודת תושב או חשבון ארנונה או הסכם שכירות תקף של דירה או סטודיו בתל אביב יפו
 • סקירות וביקורות עיתונות
 • הדמיות / סקיצות של העבודות שיוצגו בהופעה
 • מכתב אישור מחלל התצוגה
{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: