SRV_ADD:[03] Version- [1.7.0.0] TlvLayoutInnerPage

ועדת פרויקטים לאמנים עצמאיים

 
 

המפעל לפרויקטים מיוחדים באמנויות של עיריית תל-אביב-יפו, בשיתוף קרן יהושע רבינוביץ לאמנויות, מזמין אמנים להגיש בקשות למענק עבור חשיפת פרויקטים בתחומי אמנות חזותית (אמנות פלסטית, מיצגים, וידאו ארט וכדומה), אמנויות הבמה (מחול ומוזיקה) ופרויקטים בין-תחומיים.
תאריך אחרון להגשת הבקשות: 8 במאי 2016

 

מפגש הנחיה להגשות, מילוי טפסים והכנת תקציב לועדה יתקיים ביום ד', 20 באפריל 2016, בשעה 10:00, בבית אריאלה, שדרות שאול המלך 21, בקומת המנהלה. אנא אשרו הגעה בדואל Loveart10@gmail.com או בטלפון המופיע מטה. ניתן לפנות גם לשאלות ובירורים.  

 

קריטריונים להגשת בקשות בתחומי אמנויות הבמה (מחול ומוזיקה)

 • המפעל מיועד לאמנים תושבי העיר או המחזיקים סטודיו בתל-אביב-יפו בלבד
 • הפרויקט יועלה בחלל ציבורי שאינו למטרות רווח בתל-אביב-יפו בלבד
 • ניתן להגיש בקשות רק בעבור הצגה של יצירות שיוצגו במהלך שנת 2016
 • להעלאת הפרויקט במועד ספציפי ניתן אישור בכתב מחלל התצוגה
 • קיים תקציב מפורט המעיד על עלותו הכספית של ערב החשיפה.
 • הפרויקט הועלה במסגרת אמנותית מוכרת.
 • אמן יכול להיתמך רק פעם בשנה
 • תינתן עדיפות לאמנים שעדיין לא קיבלו מענק מהמפעל לפרויקטים מיוחדים באמנויות בשנים קודמות.

קריטריונים להגשת בקשות בתחומי אמנות חזותית (אמנות פלסטית, מיצגים, וידאו ארט וכדומה)

 • המפעל מיועד לאמנים תושבי העיר או בעלי סטודיו בתל-אביב-יפו בלבד
 • הפרויקט יועלה בחלל ציבורי שאינו למטרות רווח בתל-אביב-יפו בלבד
 • ניתן להגיש בקשות רק עבור הצגה של יצירות שיוצגו במהלך שנת 2016
 • הפרויקט נמצא בשלב טרום מימוש וידוע המועד המדויק והמקום בו ייצא הפרויקט לפועל
 • להעלאת הפרויקט במועד ספציפי ניתן אישור בכתב מחלל התצוגה
 • קיים תקציב מפורט המעיד על עלותו הכספית של הפרויקט
 • אמן יכול להיתמך רק פעם בשנה
 • תינתן עדיפות לאמנים שעדיין לא קיבלו מענק מהמפעל לפרויקטים מיוחדים באמנויות בשנים קודמות

הוועדה תדון אך ורק בבקשות העומדות בקריטריונים

הנחיות להגשת הבקשה:

קול קורא להגשת בקשות יפורסם פעמיים בשנה. הטפסים להשתתפות יפורסמו באתר העירוני. לבירורים ושאלות אפשר לפנות למחלקה לאמנויות. את הטפסים יש להגיש במייל בצירוף המסמכים הבאים:

 • תקציב מפורט
 • קורות חיים (עמוד אחד בלבד)
 • צילום תעודת תושב תל-אביב-יפו ו / או צילום ת.ז עם ספח המעיד על כך שהאמן מתגורר בתל-אביב-יפו ו/או חשבון ארנונה ו/או הסכם שכירות תקף של דירה או סטודיו בתל אביב יפו
 • סקירות וביקורות עיתונות
 • הדמיות / סקיצות של העבודות שיוצגו בהופעה או בתערוכה
 • מכתב אישור מחלל התצוגה

יש להגיש את החומרים עד לתאריך שפורסם במודעה. תשובה תישלח בדואר עם החלטת הועדה. הוועדה שומרת לעצמה את הזכות לבחור את הפרויקטים שיקבלו את המענק בכפוף לנהלים העירוניים. הועדה תדון אך ורק בבקשות שיצורפו אליהם הטפסים לאחר שמולאו כנדרש. האמן יקבל את המענק שאושר לו לאחר שהתקיים הפרויקט. שימו לב - בקשה תיחשב שהתקבלה רק לאחר אישור במייל חוזר.

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: