בא בזמן - מענק לאמנים עצמאיים

 
 

עיריית תל אביב-יפו, בשיתוף קרן יהושע רבינוביץ לאמנויות, מזמינה אמניות ואמנים להגיש בקשות למענק עבור פרויקטים בתחומים הבאים: אמנות חזותית, מיצגים, וידאו ארט, מחול, מוזיקה, ופרויקטים בין-תחומיים.

הוועדה שומרת לעצמה את הזכות לבחור את הפרויקטים שיקבלו את המענק, בכפוף לנהלים העירוניים.

הוועדה תדון אך ורק בבקשות שיצורפו אליהן הטפסים, לאחר שמולאו כנדרש.

הוועדה תדון אך ורק בבקשות העומדות בקריטריונים.

תאריך אחרון להגשת בקשות: 1.11.23 בשעה 16:00.


קריטריונים להגשת הבקשה

 1. אמן או אמנית שמתגוררים בתל אביב-יפו או מחזיקים סטודיו בעיר.
 2. הפרויקט מתקיים בעיר תל אביב-יפו.
 3. הפרויקט מתקיים בחלל מקצועי לאמנות שהוא ציבורי או שמנוהל על ידי מלכ"ר או עמותה.
 4. הפרויקט יוצא לפועל באותה שנה קלנדרית שבה מוגשת הבקשה.
 5. ידוע המועד המדויק והמקום בו ייצא הפרויקט לפועל.
 6. יש תקציב מפורט המעיד על עלותו הכספית של הפרויקט.
 7. אין כפל תמיכות עירוניות.

הנחיות להגשת הבקשה

 1. טופס ההגשה והמסמכים הנלווים יוגשו בדוא"ל בלבד לכתובת: loveart10@gmail.com
 2. יש למלא ולשמור את הטופס כקובץ word בלבד. לא יתקבלו חומרים בכתב יד.
 3. יש לקבל אישור בדוא"ל על קבלת החומרים.
 4. חומרים שלא יוגשו על פי ההנחיות לא יועלו לדיון הוועדה.
 5. בדף התקציב, יש לתת פירוט מדויק של כל העלויות לגבי כל מרכיב בפרויקט, באופן שימחיש את עלותו הכוללת (בתחומי אמנויות הבמה יש לפרט הכנסות אל מות הוצאות). בנוסף לכך, יש לציין גופים נוספים אליהם נעשתה פנייה ולציין את הסכום שאושר לתמיכה (גופים ציבוריים, פרטיים וכו').

לשאלות ולבירורים נוספים: ניתן לפנות לדוא"ל loveart10@gmail.com או לטלפון: 03-7240871.הנחיות מיוחדות להגשה בתחומים: בינתחומי, מוזיקה, מחול

 1. יש לצרף על גבי טופס ההגשה לינקים לווידאו של המופע או לחלקים מהתהליך.
 2. יש להגיש תקציב שכולל את הוצאות מופע ההרצה בלבד (ניתן להשתמש בשבלונת התקציב המצורפת​).
 3. יש לציין בתקציב הכנסות ממכירת כרטיסים: מחיר לכרטיס X מס' מקומות באולם.
 4. שכר האולם אשר מצוין בתקציב ייבדק מול האולם עצמו במעמד בדיקת החומרים המוגשים לדיון הועדה.
 5. ​לא ניתן להגיש פרויקט אשר מתקיים במסגרת פסטיבל שנתמך על ידי עיריית תל-אביב – יפו 

מסמכים נלווים לבקשה

 1. טופס בקשה בא בזמן אשר נמצא בתחתית העמוד - יש למלא ולשמור בקובץ וורד בלבד.
 2. תקציב מפורט של הפרויקט (כולל הכנסות אל מול הוצאות בתחומי אמנויות הבמה).
 3. מכתב אישור מחלל התצוגה.
 4. צילום של אחד המסמכים שלהלן על פיו אפשר לוודא שהמגיש מתגורר או מחזיק סטודיו בתל אביב-יפו: ת.ז עדכנית כולל ספח או חשבון ארנונה אחרון, או חוזה שכירות תקף של דירה או של סטודיו בעיר על שם מגיש הבקשה בלבד.
 5. קורות חיים (בעמוד אחד בלבד).
 6. תיק עבודות בפורמט pdf או קישורים לעבודות (מוזיקה, מחול, וידאו וכדומה).
 7. דימויים של הפרויקט המוגש לסיוע.
 8. סקירות וביקורות עיתונות (אם יש).

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד