מידע עירוני

אזרחי הכבוד של תל אביב-יפו

בראשית פברואר 1923 הגיע לתל-אביב פרופ' אלברט איינשטיין בלוויית רעייתו כאורח העיר. ביקורו עורר גאווה והתרגשות בלב תושבי העיר, והוועד החליט להעניק לו תואר "אזרח כבוד" של העיר.
ביקור מפורסם זה קבע את תחילתה של מסורת הענקת תואר אזרח כבוד של העיר תל אביב-יפו, אחת לקדנציה, לארבעה אישים בולטים, שבזכות עשייתם תרמו לעיר או למדינה, ובכך מהווים נדבך משמעותי בעשייה הערכית הישראלית על כל תחומיה.
אות הכבוד מוענק לאנשים אשר תרומתם היא ממושכת וסגולית ואשר השפיעה בתחומים הבאים: פעילות ציבורית, תרבות, ספורט, אמנות, חינוך, פיתוח תשתיות, דת ומורשת ישראל.

 

 

אברהם מנחם אוסישקיןhttps://www.tel-aviv.gov.il/About/Lists/HonerCitizen/DispForm.aspx?ID=8אברהם מנחם אוסישקין
אברהם סוצקברhttps://www.tel-aviv.gov.il/About/Lists/HonerCitizen/DispForm.aspx?ID=58אברהם סוצקבר
אברהם שלונסקיhttps://www.tel-aviv.gov.il/About/Lists/HonerCitizen/DispForm.aspx?ID=49אברהם שלונסקי
או-נוhttps://www.tel-aviv.gov.il/About/Lists/HonerCitizen/DispForm.aspx?ID=35או-נו
אורי צבי גרינברגhttps://www.tel-aviv.gov.il/About/Lists/HonerCitizen/DispForm.aspx?ID=53אורי צבי גרינברג
אורנה פורתhttps://www.tel-aviv.gov.il/About/Lists/HonerCitizen/DispForm.aspx?ID=76אורנה פורת
אלברט איינשטייןhttps://www.tel-aviv.gov.il/About/Lists/HonerCitizen/DispForm.aspx?ID=1אלברט איינשטיין
אלי עמירhttps://www.tel-aviv.gov.il/About/Lists/HonerCitizen/DispForm.aspx?ID=81אלי עמיר
אליעזר-הרברט סמואלhttps://www.tel-aviv.gov.il/About/Lists/HonerCitizen/DispForm.aspx?ID=5אליעזר-הרברט סמואל

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד