הגשת מסמכים לאישור - תחילת עבודות וגמר בנייה

שירות חדש לבעלי היתרים הנמצאים בשלב ביצוע הבנייה (לאחר קבלת היתר בנייה), המאפשר להגיש מסמכים באופן מקוון - לצורך קבלת אישורים לתחילת עבודות, תעודות אכלוס ואישורי גמר בנייה.

השירות פותח כדי להבטיח לעוסקים בבנייה בעיר המשך רציף ותקין של פעילותם לנוכח מגפת הקורונה, ובמטרה לסייע לענף הבנייה להתמודד עם האתגרים שמזמנת תקופה מורכבת זו.

בהמשך, יורחב השירות ויאפשר הגשת מסמכים באופן מקוון גם בשאר שלבי הבנייה.

איך זה עובד?

לאחר מסירת היתר הבנייה, יישלחו לבעל ההיתר דרישות עבור שלבי הביצוע השונים (תחילת עבודות, סימון יסודות, גמר שלד, גמר בנייה). השלמת הדרישות תיעשה על ידי בעל ההיתר או מיופה כוחו, באמצעות טעינת מסמכים בממשק המקוון לטעינת מסמכים לשלב ביצוע.

אפשר לטעון את המסמכים בבת אחת, או לפי קצב ההתקדמות, אך הם יועברו לבדיקה רק לאחר השלמת כל דרישות השלב (תחילת עבודות, גמר בנייה), טעינת כל המסמכים בממשק המקוון - וסימון וי בתיבת הסימון "סיום טעינת מסמכים".


המסמכים ייבדקו ביחידות העירייה תוך חמישה ימי עבודה.

אם יימצא בבדיקה שהמסמכים תקינים - יופק אישור מתאים (תחילת עבודות, אכלוס, תעודת גמר), והוא יישלח במייל לבעל ההיתר.
אם יימצא בבדיקה שהמסמכים לקויים או חסרים - תישלח במייל הודעת עדכון לבעל ההיתר.


לשאלות ולבירורים, אפשר לפנות למוקד הטלפוני ההנדסי על פי פרטי הקשר המופיעים מטה.

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: