רישוי ופיקוח בנייה

ממשק לשלבי ביצוע הבנייה

שירות חדש לבעלי היתרים הנמצאים בשלב ביצוע הבנייה (לאחר קבלת היתר בנייה), המאפשר להגיש מסמכים באופן מקוון - לצורך קבלת אישורים לתחילת עבודות, תעודות אכלוס ואישורי גמר בנייה.

השירות פותח כדי להבטיח לעוסקים בבנייה בעיר באופן מקוון לצורך קבלת המשך רציף ותקין של פעילותם לנוכח מגפת הקורונה, ובמטרה לסייע לענף הבנייה להתמודד עם האתגרים שמזמנת תקופה מורכבת זו.

בהמשך, יורחב השירות ויאפשר הגשת מסמכים באופן מקוון גם בשאר שלבי הבנייה.

הממשק מאפשר לבעל ההיתר ולאחראי לביקורת על הביצוע לנהל את תהליכי ביצוע עבודות הבנייה ולקבל שירותים מגוונים במהלכם:
·        אישורי תחילת עבודות
·        אישורי אכלוס ותעודות גמר
·        צפייה בסטטוס תיק מעקב הבנייה
·        הגשת מסמכים בשלבי הביצוע השונים
תקשורת עם גורמי עירייה (פיקוח על הבנייה, מכון הרישוי).

איך זה עובד?

לאחר מסירת היתר הבנייה, יישלחו לבעל ההיתר דרישות עבור שלבי הביצוע השונים (תחילת עבודות, סימון יסודות, גמר שלד, גמר בנייה ותעודת גמר).

על בעל ההיתר למלא את הדרישות ולטעון את המסמכים המתאימים באמצעות הממשק המקוון. אפשר לטעון את המסמכים בבת אחת או לפי קצב ההתקדמות, אולם בדיקת המסמכים תיעשה רק לאחר סיום טעינת כל המסמכים.


אם יימצא בבדיקה שהמסמכים תקינים - יופק אישור מתאים (תחילת עבודות, אכלוס, תעודת גמר), והוא יישלח במייל לבעל ההיתר ולנציגו בדואר אלקטרוני.
אם יימצא בבדיקה שהמסמכים לקויים או חסרים - בעל ההיתר ונציגו יעודכנו על כך בדואר אלקטרוני, כדי שיוכלו להשלים את הדרישות לקבלת האישור.


קישור מעבר ל: ממשק לשלבי ביצוע הבנייה.


לשאלות ולבירורים, אפשר לפנות למוקד הטלפוני ההנדסי על פי פרטי הקשר המופיעים מטה.

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

חזרה לתחילת העמוד