רישוי ופיקוח בנייה

ממשק לשלבי ביצוע הבנייה

הממשק לשלבי ביצוע הבנייה מאפשר לבעלי היתרים הנמצאים בשלב ביצוע הבנייה (לאחר קבלת היתר בנייה) להגיש מסמכים באופן מקוון ולקבל אישורים לתחילת עבודות, תעודות אכלוס ואישורי גמר בנייה. השירות נועד להבטיח לעוסקים בבנייה בעיר המשך רציף ותקין של פעילותם לנוכח מגפת הקורונה, ובזאת לסייע לענף הבנייה להתמודד עם האתגרים שמזמנת תקופה מורכבת זו.

 

באמצעות הממשק, בעלי ההיתר והאחראי לביקורת על הביצוע יכולים לנהל את תהליכי ביצוע עבודות הבנייה ולקבל שירותים מגוונים, ובהם:


  • אישורי תחילת עבודות
  • אישורי אכלוס ותעודות גמר
  • צפייה בסטטוס תיק מעקב הבנייה
  • הגשת מסמכים בשלבי הביצוע השונים
  • תקשורת עם המחלקה לפיקוח על הבנייה ועם מכון הרישוי העירוני

איך זה עובד?

לאחר מסירת היתר הבנייה, יישלחו לבעל ההיתר דרישות עבור שלבי הביצוע השונים (תחילת עבודות, סימון יסודות, גמר שלד, גמר בנייה ותעודת גמר).

על בעל ההיתר למלא את הדרישות ולטעון את המסמכים המתאימים באמצעות הממשק המקוון. אפשר לטעון את המסמכים בבת אחת או לפי קצב ההתקדמות, אולם בדיקת המסמכים תיעשה רק לאחר סיום טעינת כל המסמכים.


אם יימצא בבדיקה שהמסמכים תקינים - יופק אישור מתאים (תחילת עבודות, אכלוס, תעודת גמר), והוא יישלח לבעל ההיתר ולנציגו בדואר אלקטרוני.
אם יימצא בבדיקה שהמסמכים לקויים או חסרים - בעל ההיתר ונציגו יעודכנו על כך בדואר אלקטרוני, כדי שיוכלו להשלים את הדרישות לקבלת האישור.


קישור מעבר ל: ממשק לשלבי ביצוע הבנייה.


לשאלות ולבירורים, פנו למוקד הטלפוני, פרטי ההתקשרות מופיעים למטה.

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד