שקיפות ושיתוף ציבור

ועדת התקשרויות

ועדת התקשרויות פטורי מכרז לפי תקנה 3(8), תקנה 3(15) ולפי תקנה 3(17) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח - 1987.

 

 

פרוטוקול ועדת התקשרויות פטורי מכרז לפי תקנה 3(8) ו-3(15), מספר 2023. 1 מיום 10.01.2023https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת התקשרויות פטורי מכרז לפי תקנה 3(8) ו-3(15), מספר 2023. 1 מיום 10.01.2023.pdfפרוטוקול ועדת התקשרויות פטורי מכרז לפי תקנה 3(8) ו-3(15), מספר 2023. 1 מיום 10.01.202309/01/2023 22:00:00
פרוטוקול וועדת התקשרויות פטורי מכרז לפי תקנה 3(8) מספר 22 ליום 20.12.22https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול וועדת התקשרויות פטורי מכרז לפי תקנה 3(8) מספר 22 ליום 20.12.22.pdfפרוטוקול וועדת התקשרויות פטורי מכרז לפי תקנה 3(8) מספר 22 ליום 20.12.2219/12/2022 22:00:00
פרוטוקול וועדת התקשרויות פטורי מכרז לפי תקנה 3(8) מספר 21 ליום 22.11.22https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול וועדת התקשרויות פטורי מכרז לפי תקנה 3(8) מספר 21 ליום 22.11.22.pdfפרוטוקול וועדת התקשרויות פטורי מכרז לפי תקנה 3(8) מספר 21 ליום 22.11.2221/11/2022 22:00:00
פרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה מס 20 פטורי מכרז לפי תקנה 3(8.15) ליום 8.11.22https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה מס 20 פטורי מכרז לפי תקנה 3(8.15) ליום 8.11.22.pdfפרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה מס 20 פטורי מכרז לפי תקנה 3(8.15) ליום 8.11.2207/11/2022 22:00:00
פרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה מס 19 פטורי מכרז לפי תקנה 3(8.15) ליום 25.10.2022https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה מס 19 פטורי מכרז לפי תקנה 3(8.15) ליום 25.10.2022.pdfפרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה מס 19 פטורי מכרז לפי תקנה 3(8.15) ליום 25.10.202224/10/2022 21:00:00
פרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה פטורי מכרז לפי תקנה 3(8.15) מס 18 ליום 21.9.2022https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה פטורי מכרז לפי תקנה 3(8.15) מס 18 ליום 21.9.2022.pdfפרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה פטורי מכרז לפי תקנה 3(8.15) מס 18 ליום 21.9.202220/09/2022 21:00:00
פרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה פטורי מכרז לפי תקנה 3(8.15) מס 17 ליום 16.8.2022https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה פטורי מכרז לפי תקנה 3(8.15) מס 17 ליום 16.8.2022.pdfפרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה פטורי מכרז לפי תקנה 3(8.15) מס 17 ליום 16.8.202215/08/2022 21:00:00
פרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה פטורי מכרז לפי תקנה 3(8.15) מס 16 ליום 2.8.2022https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה פטורי מכרז לפי תקנה 3(8.15) מס 16 ליום 2.8.2022.pdfפרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה פטורי מכרז לפי תקנה 3(8.15) מס 16 ליום 2.8.202201/08/2022 21:00:00
פרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה פטורי מכרז לפי תקנה 3(8.15) מס 14 ליום 05.07.2022https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה פטורי מכרז לפי תקנה 3(8.15) מס 14 ליום 05.07.2022.pdfפרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה פטורי מכרז לפי תקנה 3(8.15) מס 14 ליום 05.07.202204/07/2022 21:00:00
פרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה פטורי מכרז לפי תקנה 3(8,15) מס 13 מיום 22.6.2022https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה פטורי מכרז לפי תקנה 3(8,15) מס 13 מיום 22.6.2022.pdfפרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה פטורי מכרז לפי תקנה 3(8,15) מס 13 מיום 22.6.202221/06/2022 21:00:00
פרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה פטורי מכרז לפי תקנה 3(8,15) מס 12 מיום 7.6.2022https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה פטורי מכרז לפי תקנה 3(8,15) מס 12 מיום 7.6.2022.pdfפרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה פטורי מכרז לפי תקנה 3(8,15) מס 12 מיום 7.6.202206/06/2022 21:00:00
פרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה פטורי מכרז לפי תקנה 3(8,15) מס 11 ליום 24.05.2022https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה פטורי מכרז לפי תקנה 3(8,15) מס 11 ליום 24.05.2022.pdfפרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה פטורי מכרז לפי תקנה 3(8,15) מס 11 ליום 24.05.202223/05/2022 21:00:00
פרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה פטורי מכרז לפי תקנה 3(8,15) מס 10 ליום 10.05.2022https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה פטורי מכרז לפי תקנה 3(8,15) מס 10 ליום 10.05.2022.pdfפרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה פטורי מכרז לפי תקנה 3(8,15) מס 10 ליום 10.05.202209/05/2022 21:00:00
פרוטוקול ועדת התקשרויות פטורי מכרז לפי תקנה 3(8) מספר 9 מיום 27.4.22https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת התקשרויות פטורי מכרז לפי תקנה 3(8) מספר 9 מיום 27.4.22.pdfפרוטוקול ועדת התקשרויות פטורי מכרז לפי תקנה 3(8) מספר 9 מיום 27.4.2226/04/2022 21:00:00
פרוטוקול ועדת התקשרויות פטורי מכרז לפי תקנה 3(8) מספר 8 מיום 12.4.22https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת התקשרויות פטורי מכרז לפי תקנה 3(8) מספר 8 מיום 12.4.22.pdfפרוטוקול ועדת התקשרויות פטורי מכרז לפי תקנה 3(8) מספר 8 מיום 12.4.2211/04/2022 21:00:00

 

 

פרוטוקול ועדת מתכננים מספר 120https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת מתכננים מספר 120.pdfפרוטוקול ועדת מתכננים מספר 12015/01/2023 22:00:00
פרוטוקול הוועדה למסירת עבודות למתכננים מספר 119https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול הוועדה למסירת עבודות למתכננים מספר 119.pdfפרוטוקול הוועדה למסירת עבודות למתכננים מספר 11903/01/2023 22:00:00
פרוטוקול ועדת מתכננים מספר 118 מתאריך 19.12.2022https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת מתכננים מספר 118 מתאריך 19.12.2022.pdfפרוטוקול ועדת מתכננים מספר 118 מתאריך 19.12.202218/12/2022 22:00:00
פרוטוקול ועדת מתכננים מספר 117https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת מתכננים מספר 117.pdfפרוטוקול ועדת מתכננים מספר 11728/11/2022 22:00:00
פרוטוקול ועדת מתכננים מספר 116https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת מתכננים מספר 116.pdfפרוטוקול ועדת מתכננים מספר 11606/11/2022 22:00:00
פרוטוקול ועדת מתכננים מספר 115https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת מתכננים מספר 115.pdfפרוטוקול ועדת מתכננים מספר 11525/10/2022 21:00:00
פרוטוקול ועדת מתכננים מספר 112https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת מתכננים מספר 112.pdfפרוטוקול ועדת מתכננים מספר 11231/07/2022 21:00:00
פרוטוקול ועדת מתכננים פטורי מכרז לפי תקנה (3)8 מספר 49https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת מתכננים פטורי מכרז לפי תקנה (3)8 מספר 49.pdfפרוטוקול ועדת מתכננים פטורי מכרז לפי תקנה (3)8 מספר 4931/07/2022 21:00:00
פרוטוקול ועדת מתכננים מספר 111https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת מתכננים מספר 111.pdfפרוטוקול ועדת מתכננים מספר 11117/07/2022 21:00:00
פרוטוקול ועדת מתכננים פטורי מכרז לפי תקנה (3)8 מספר 48https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת מתכננים פטורי מכרז לפי תקנה (3)8 מספר 48.pdfפרוטוקול ועדת מתכננים פטורי מכרז לפי תקנה (3)8 מספר 4817/07/2022 21:00:00
פרוטוקול ועדת מתכננים מספר 110https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת מתכננים מספר 110.pdfפרוטוקול ועדת מתכננים מספר 11004/07/2022 21:00:00
פרוטוקול ועדת מתכננים מספר 109https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת מתכננים מספר 109.pdfפרוטוקול ועדת מתכננים מספר 10920/06/2022 21:00:00
פרוטוקול ועדת מתכננים פטורי מכרז לפי תקנה (3)8 מספר 47https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת מתכננים פטורי מכרז לפי תקנה (3)8 מספר 47.pdfפרוטוקול ועדת מתכננים פטורי מכרז לפי תקנה (3)8 מספר 4720/06/2022 21:00:00
פרוטוקול ועדת מתכננים מספר 107https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת מתכננים מספר 107.pdfפרוטוקול ועדת מתכננים מספר 10728/05/2022 21:00:00
פרוטוקול ועדת מתכננים מספר 108https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת מתכננים מספר 108.pdfפרוטוקול ועדת מתכננים מספר 10828/05/2022 21:00:00

שימו לב: חלקם של הפרוטוקולים מעלה נמצאים בתהליך הנגשה לאנשים עם מוגבלויות. לפניות בנוגע להנגשת המסמכים עד לסיום הליך ההנגשה, ניתן לפנות אלינו באמצעות כתובת הדוא''ל: pniyotnihulyeda@mail.tel-aviv.gov
חזרה לתחילת העמוד