שקיפות ושיתוף ציבור

ועדת התקשרויות

ועדת התקשרויות פטורי מכרז לפי תקנה 3(8), תקנה 3(15) ולפי תקנה 3(17) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח - 1987.

 

 

פרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה פטורי מכרז לפי תקנה 3(8.15) מס 17 ליום 16.8.2022https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה פטורי מכרז לפי תקנה 3(8.15) מס 17 ליום 16.8.2022.pdfפרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה פטורי מכרז לפי תקנה 3(8.15) מס 17 ליום 16.8.202215/08/2022 21:00:00
פרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה פטורי מכרז לפי תקנה 3(8.15) מס 16 ליום 2.8.2022https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה פטורי מכרז לפי תקנה 3(8.15) מס 16 ליום 2.8.2022.pdfפרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה פטורי מכרז לפי תקנה 3(8.15) מס 16 ליום 2.8.202201/08/2022 21:00:00
פרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה פטורי מכרז לפי תקנה 3(8.15) מס 14 ליום 05.07.2022https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה פטורי מכרז לפי תקנה 3(8.15) מס 14 ליום 05.07.2022.pdfפרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה פטורי מכרז לפי תקנה 3(8.15) מס 14 ליום 05.07.202204/07/2022 21:00:00
פרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה פטורי מכרז לפי תקנה 3(8,15) מס 13 מיום 22.6.2022https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה פטורי מכרז לפי תקנה 3(8,15) מס 13 מיום 22.6.2022.pdfפרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה פטורי מכרז לפי תקנה 3(8,15) מס 13 מיום 22.6.202221/06/2022 21:00:00
פרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה פטורי מכרז לפי תקנה 3(8,15) מס 12 מיום 7.6.2022https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה פטורי מכרז לפי תקנה 3(8,15) מס 12 מיום 7.6.2022.pdfפרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה פטורי מכרז לפי תקנה 3(8,15) מס 12 מיום 7.6.202206/06/2022 21:00:00
פרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה פטורי מכרז לפי תקנה 3(8,15) מס 11 ליום 24.05.2022https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה פטורי מכרז לפי תקנה 3(8,15) מס 11 ליום 24.05.2022.pdfפרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה פטורי מכרז לפי תקנה 3(8,15) מס 11 ליום 24.05.202223/05/2022 21:00:00
פרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה פטורי מכרז לפי תקנה 3(8,15) מס 10 ליום 10.05.2022https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה פטורי מכרז לפי תקנה 3(8,15) מס 10 ליום 10.05.2022.pdfפרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה פטורי מכרז לפי תקנה 3(8,15) מס 10 ליום 10.05.202209/05/2022 21:00:00
פרוטוקול ועדת התקשרויות פטורי מכרז לפי תקנה 3(8) מספר 9 מיום 27.4.22https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת התקשרויות פטורי מכרז לפי תקנה 3(8) מספר 9 מיום 27.4.22.pdfפרוטוקול ועדת התקשרויות פטורי מכרז לפי תקנה 3(8) מספר 9 מיום 27.4.2226/04/2022 21:00:00
פרוטוקול ועדת התקשרויות פטורי מכרז לפי תקנה 3(8) מספר 8 מיום 12.4.22https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת התקשרויות פטורי מכרז לפי תקנה 3(8) מספר 8 מיום 12.4.22.pdfפרוטוקול ועדת התקשרויות פטורי מכרז לפי תקנה 3(8) מספר 8 מיום 12.4.2211/04/2022 21:00:00
פרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה פטורי מכרז לפי תקנה 3(8,15) מס 7 ליום 29.3.2022https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה פטורי מכרז לפי תקנה 3(8,15) מס 7 ליום 29.3.2022.pdfפרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה פטורי מכרז לפי תקנה 3(8,15) מס 7 ליום 29.3.202228/03/2022 21:00:00
פרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה פטורי מכרז לפי תקנה 3(8,15) מס 6 ליום 15.3.2022https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה פטורי מכרז לפי תקנה 3(8,15) מס 6 ליום 15.3.2022.pdfפרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה פטורי מכרז לפי תקנה 3(8,15) מס 6 ליום 15.3.202214/03/2022 22:00:00
פרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה פטורי מכרז לפי תקנה 3(8,15) מס 5 ליום 1.3.2022https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה פטורי מכרז לפי תקנה 3(8,15) מס 5 ליום 1.3.2022.pdfפרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה פטורי מכרז לפי תקנה 3(8,15) מס 5 ליום 1.3.202228/02/2022 22:00:00
פרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה פטורי מכרז לפי תקנה 3(8,15) מספר 4 ליום 15.2.2022https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה פטורי מכרז לפי תקנה 3(8,15) מספר 4 ליום 15.2.2022.pdfפרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה פטורי מכרז לפי תקנה 3(8,15) מספר 4 ליום 15.2.202214/02/2022 22:00:00
פרוטוקול וועדת התקשרויות פטורי מכרז לפי תקנה 3(8, 15) מספר 3-22https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול וועדת התקשרויות פטורי מכרז לפי תקנה 3(8, 15) מספר 3-22.pdfפרוטוקול וועדת התקשרויות פטורי מכרז לפי תקנה 3(8, 15) מספר 3-2231/01/2022 22:00:00
פרוטוקול וועדת התקשרויות פטורי מכרז לפי תקנה 3(8) מספר 22https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול וועדת התקשרויות פטורי מכרז לפי תקנה 3(8) מספר 22.pdfפרוטוקול וועדת התקשרויות פטורי מכרז לפי תקנה 3(8) מספר 2217/01/2022 22:00:00

 

 

פרוטוקול ועדת מתכננים מספר 112https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת מתכננים מספר 112.pdfפרוטוקול ועדת מתכננים מספר 11231/07/2022 21:00:00
פרוטוקול ועדת מתכננים פטורי מכרז לפי תקנה (3)8 מספר 49https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת מתכננים פטורי מכרז לפי תקנה (3)8 מספר 49.pdfפרוטוקול ועדת מתכננים פטורי מכרז לפי תקנה (3)8 מספר 4931/07/2022 21:00:00
פרוטוקול ועדת מתכננים מספר 111https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת מתכננים מספר 111.pdfפרוטוקול ועדת מתכננים מספר 11117/07/2022 21:00:00
פרוטוקול ועדת מתכננים פטורי מכרז לפי תקנה (3)8 מספר 48https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת מתכננים פטורי מכרז לפי תקנה (3)8 מספר 48.pdfפרוטוקול ועדת מתכננים פטורי מכרז לפי תקנה (3)8 מספר 4817/07/2022 21:00:00
פרוטוקול ועדת מתכננים מספר 110https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת מתכננים מספר 110.pdfפרוטוקול ועדת מתכננים מספר 11004/07/2022 21:00:00
פרוטוקול ועדת מתכננים מספר 109https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת מתכננים מספר 109.pdfפרוטוקול ועדת מתכננים מספר 10920/06/2022 21:00:00
פרוטוקול ועדת מתכננים פטורי מכרז לפי תקנה (3)8 מספר 47https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת מתכננים פטורי מכרז לפי תקנה (3)8 מספר 47.pdfפרוטוקול ועדת מתכננים פטורי מכרז לפי תקנה (3)8 מספר 4720/06/2022 21:00:00
פרוטוקול ועדת מתכננים מספר 107https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת מתכננים מספר 107.pdfפרוטוקול ועדת מתכננים מספר 10728/05/2022 21:00:00
פרוטוקול ועדת מתכננים מספר 108https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת מתכננים מספר 108.pdfפרוטוקול ועדת מתכננים מספר 10828/05/2022 21:00:00
פרוטוקול ועדת מתכננים פטורי מכרז לפי תקנה (3)8 מספר 46https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת מתכננים פטורי מכרז לפי תקנה (3)8 מספר 46.pdfפרוטוקול ועדת מתכננים פטורי מכרז לפי תקנה (3)8 מספר 4628/05/2022 21:00:00
פרוטוקול ועדת מתכננים פטורי מכרז לפי תקנה (3)8 מספר 45https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת מתכננים פטורי מכרז לפי תקנה (3)8 מספר 45.pdfפרוטוקול ועדת מתכננים פטורי מכרז לפי תקנה (3)8 מספר 4510/05/2022 21:00:00
פרוטוקול ועדת מתכננים מספר 106https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת מתכננים מספר 106.pdfפרוטוקול ועדת מתכננים מספר 10610/04/2022 21:00:00
פרוטוקול ועדת מתכננים פטורי מכרז לפי תקנה (3)8 מספר 44https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת מתכננים פטורי מכרז לפי תקנה (3)8 מספר 44.pdfפרוטוקול ועדת מתכננים פטורי מכרז לפי תקנה (3)8 מספר 4410/04/2022 21:00:00
פרוטוקול ועדת מתכננים פטורי מכרז לפי תקנה (3)8 מספר 43https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת מתכננים פטורי מכרז לפי תקנה (3)8 מספר 43.pdfפרוטוקול ועדת מתכננים פטורי מכרז לפי תקנה (3)8 מספר 4327/03/2022 21:00:00
פרוטוקול ועדת מתכננים מספר 105https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת מתכננים מספר 105.pdfפרוטוקול ועדת מתכננים מספר 10527/03/2022 21:00:00

שימו לב: חלקם של הפרוטוקולים מעלה נמצאים בתהליך הנגשה לאנשים עם מוגבלויות. לפניות בנוגע להנגשת המסמכים עד לסיום הליך ההנגשה, ניתן לפנות אלינו באמצעות כתובת הדוא''ל: pniyotnihulyeda@mail.tel-aviv.gov
חזרה לתחילת העמוד