שקיפות ושיתוף ציבור

ועדת התקשרויות

ועדת התקשרויות פטורי מכרז לפי תקנה 3(2)(ד), תקנה 3(8), תקנה 3(15), ולפי תקנה 3(17) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח - 1987.​

 

 

 

 

שימו לב: חלקם של הפרוטוקולים מעלה נמצאים בתהליך הנגשה לאנשים עם מוגבלויות. לפניות בנוגע להנגשת המסמכים עד לסיום הליך ההנגשה, ניתן לפנות אלינו באמצעות כתובת הדוא''ל: pniyotnihulyeda@mail.tel-aviv.gov
חזרה לתחילת העמוד