שקיפות ושיתוף ציבור

ועדת התקשרויות

ועדת התקשרויות פטורי מכרז לפי תקנה 3(2)(ד), תקנה 3(8), תקנה 3(15), ולפי תקנה 3(17) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח - 1987.​

 

 

 

 

פרוטוקול הועדה למסירת עבודות למתכננים מספר 132https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול הועדה למסירת עבודות למתכננים מספר 132.pdfפרוטוקול הועדה למסירת עבודות למתכננים מספר 1328/13/2023 9:00:00 PM
פרוטוקול הועדה למסירת עבודות למתכננים מספר 131https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול הועדה למסירת עבודות למתכננים מספר 131.pdfפרוטוקול הועדה למסירת עבודות למתכננים מספר 1317/30/2023 9:00:00 PM
פרוטוקול הועדה למסירת עבודות למתכננים מספר 130https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול הועדה למסירת עבודות למתכננים מספר 130.pdfפרוטוקול הועדה למסירת עבודות למתכננים מספר 1307/16/2023 9:00:00 PM
פרוטוקול הועדה למסירת עבודות למתכננים מספר 129https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול הועדה למסירת עבודות למתכננים מספר 129.pdfפרוטוקול הועדה למסירת עבודות למתכננים מספר 1296/27/2023 9:00:00 PM
פרוטוקול ועדת מתכננים מספר 128https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת מתכננים מספר 128.pdfפרוטוקול ועדת מתכננים מספר 1286/4/2023 9:00:00 PM
פרוטוקול ועדת מתכננים מספר 127https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת מתכננים מספר 127.pdfפרוטוקול ועדת מתכננים מספר 1275/21/2023 9:00:00 PM
פרוטוקול ועדת מתכננים מספר 126https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת מתכננים מספר 126.pdfפרוטוקול ועדת מתכננים מספר 1265/7/2023 9:00:00 PM
פרוטוקול הוועדה למסירת עבודות למתכננים מספר 125https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול הוועדה למסירת עבודות למתכננים מספר 125.pdfפרוטוקול הוועדה למסירת עבודות למתכננים מספר 1254/23/2023 9:00:00 PM
פרוטוקול הוועדה למסירת עבודות למתכננים מספר 124https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול הוועדה למסירת עבודות למתכננים מספר 124.pdfפרוטוקול הוועדה למסירת עבודות למתכננים מספר 1243/15/2023 10:00:00 PM
פרוטוקול ועדת מתכננים מספר 123 מיום 27.2.2023https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת מתכננים מספר 123 מיום 27.2.2023.pdfפרוטוקול ועדת מתכננים מספר 123 מיום 27.2.20232/26/2023 10:00:00 PM
פרוטוקול ועדת מתכננים מספר 122https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת מתכננים מספר 122.pdfפרוטוקול ועדת מתכננים מספר 1222/12/2023 10:00:00 PM
פרוטוקול הועדה למסירת עבודות למתכננים מספר 121https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול הועדה למסירת עבודות למתכננים מספר 121.pdfפרוטוקול הועדה למסירת עבודות למתכננים מספר 1211/29/2023 10:00:00 PM
פרוטוקול ועדת מתכננים מספר 54https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת מתכננים מספר 54.pdfפרוטוקול ועדת מתכננים מספר 541/29/2023 10:00:00 PM
פרוטוקול ועדת מתכננים מספר 120https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת מתכננים מספר 120.pdfפרוטוקול ועדת מתכננים מספר 1201/15/2023 10:00:00 PM
פרוטוקול הוועדה למסירת עבודות למתכננים מספר 119https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול הוועדה למסירת עבודות למתכננים מספר 119.pdfפרוטוקול הוועדה למסירת עבודות למתכננים מספר 1191/3/2023 10:00:00 PM

שימו לב: חלקם של הפרוטוקולים מעלה נמצאים בתהליך הנגשה לאנשים עם מוגבלויות. לפניות בנוגע להנגשת המסמכים עד לסיום הליך ההנגשה, ניתן לפנות אלינו באמצעות כתובת הדוא''ל: pniyotnihulyeda@mail.tel-aviv.gov
חזרה לתחילת העמוד