ועדת התקשרויות

ועדת התקשרויות פטורי מכרז לפי תקנה 3(8) ותקנה 3(15) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח - 1987

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
  • מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.

    {{ filter.Name }}:

{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}