שקיפות ושיתוף ציבור

ועדת תחבורה ובטיחות

 

 

ועדת תחבורה ובטיחות בדרכים 14.4.23https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/ועדת תחבורה ובטיחות בדרכים 14.4.23.pdfועדת תחבורה ובטיחות בדרכים 14.4.234/13/2023 9:00:00 PM
ועדת תחבורה ובטיחות בדרכים 8.12.22https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/ועדת תחבורה ובטיחות בדרכים 8.12.22.pdfועדת תחבורה ובטיחות בדרכים 8.12.2212/7/2022 10:00:00 PM
סיכום דיון ועדת בטיחות בדרכים 19.7.2022https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סיכום דיון ועדת בטיחות בדרכים 19.7.2022.pdfסיכום דיון ועדת בטיחות בדרכים 19.7.20227/18/2022 9:00:00 PM
ועדת תחבורה ובטיחות בדרכים 5.7.22https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/ועדת תחבורה ובטיחות בדרכים 5.7.22.pdfועדת תחבורה ובטיחות בדרכים 5.7.227/4/2022 9:00:00 PM
ועדת תחבורה ובטיחות בדרכים 2.5.22https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/ועדת תחבורה ובטיחות בדרכים 2.5.22.pdfועדת תחבורה ובטיחות בדרכים 2.5.225/1/2022 9:00:00 PM
פרוטוקול ועדת תחבורה 29.9.2021 - תקציר מנהליםhttps://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת תחבורה 29.9.2021 - תקציר מנהלים.pdfפרוטוקול ועדת תחבורה 29.9.2021 - תקציר מנהלים9/28/2021 9:00:00 PM
פרוטוקול ועדת תחבורה 13.7.2021https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת תחבורה 13.7.2021.pdfפרוטוקול ועדת תחבורה 13.7.20217/12/2021 9:00:00 PM
פרוטקול ועדת תחבורה - 6.4.21https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטקול ועדת תחבורה - 6.4.21.pdfפרוטקול ועדת תחבורה - 6.4.214/5/2021 9:00:00 PM
פרוטוקול ועדת תחבורה 23.9.2020https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת תחבורה 23.9.2020.pdfפרוטוקול ועדת תחבורה 23.9.20209/22/2020 9:00:00 PM
פרוטוקול ועדת בטיחות 7.7.2020https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת בטיחות 7.7.2020.pdfפרוטוקול ועדת בטיחות 7.7.20207/6/2020 9:00:00 PM
פרוטוקול ועדת תחבורה - 2.6.2020https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת תחבורה - 2.6.2020.pdfפרוטוקול ועדת תחבורה - 2.6.20206/1/2020 9:00:00 PM
פרוטוקול ועדת תחבורה 9.6.2020https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת תחבורה 9.6.2020.pdfפרוטוקול ועדת תחבורה 9.6.20206/8/2020 9:00:00 PM
פרוטוקול ועדת בטיחות בדרכים 19.04https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת בטיחות בדרכים 19.04.pdfפרוטוקול ועדת בטיחות בדרכים 19.044/18/2020 9:00:00 PM
פרוטוקול ועדת בטיחות בדרכים 10.12.19https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת בטיחות בדרכים 10.12.19.pdfפרוטוקול ועדת בטיחות בדרכים 10.12.1912/9/2019 10:00:00 PM
פרוטוקול ועדת תחבורה 06.08.2019https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת תחבורה 06.08.2019.pdfפרוטוקול ועדת תחבורה 06.08.20198/5/2019 9:00:00 PM
פרוטוקול ועדת תחבורה 24.07.2019https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת תחבורה 24.07.2019.pdfפרוטוקול ועדת תחבורה 24.07.20197/23/2019 9:00:00 PM
פרוטוקול ועדת תחבורה 16.5.2019https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת תחבורה 16.5.2019.pdfפרוטוקול ועדת תחבורה 16.5.20195/15/2019 9:00:00 PM
ועדת תחבורה בינוי ותשתית - 1.8.2018https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/ועדת תחבורה בינוי ותשתית - 1.8.2018.pdfועדת תחבורה בינוי ותשתית - 1.8.20187/31/2018 9:00:00 PM
סיכום ועדת תחבורה - הרשות המקומית ותפקידה בקידום תחבורה חשמליתhttps://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סיכום ועדת תחבורה - הרשות המקומית ותפקידה בקידום תחבורה חשמלית.pdfסיכום ועדת תחבורה - הרשות המקומית ותפקידה בקידום תחבורה חשמלית6/17/2018 9:00:00 PM
פרוטוקול ועדת תחבורה, בינוי ותשתיות- נגישותhttps://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת תחבורה, בינוי ותשתיות- נגישות.pdfפרוטוקול ועדת תחבורה, בינוי ותשתיות- נגישות1/14/2017 10:00:00 PM
פרוטוקול ועדת תחבורה, בינוי ותשתית - קידום מערכת תחבורה עירונית וניידות בת קיימאhttps://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת תחבורה, בינוי ותשתית - קידום מערכת תחבורה עירונית וניידות בת קיימא.pdfפרוטוקול ועדת תחבורה, בינוי ותשתית - קידום מערכת תחבורה עירונית וניידות בת קיימא11/18/2017 10:00:00 PM
פרוטוקול ועדת תחבורה - מרכז בקרת הרמזורים של עיריית תל אביבhttps://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת תחבורה - מרכז בקרת הרמזורים של עיריית תל אביב.pdfפרוטוקול ועדת תחבורה - מרכז בקרת הרמזורים של עיריית תל אביב11/18/2017 10:00:00 PM
סיכום ישיבת ועדת תחבורה, בינוי ותשתית - תחבורה ומגדרhttps://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סיכום ישיבת ועדת תחבורה, בינוי ותשתית - תחבורה ומגדר.pdfסיכום ישיבת ועדת תחבורה, בינוי ותשתית - תחבורה ומגדר7/19/2016 9:00:00 PM
סיכום ישיבת ועדת תחבורה, בינוי ותשתית- להציל את אלנביhttps://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סיכום ישיבת ועדת תחבורה, בינוי ותשתית- להציל את אלנבי.pdfסיכום ישיבת ועדת תחבורה, בינוי ותשתית- להציל את אלנבי5/3/2016 9:00:00 PM
סיכום ישיבת ועדת תחבורה, בינוי ותשתית- תחבורה ציבורית ברבעים ושכונותhttps://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סיכום ישיבת ועדת תחבורה, בינוי ותשתית- תחבורה ציבורית ברבעים ושכונות.pdfסיכום ישיבת ועדת תחבורה, בינוי ותשתית- תחבורה ציבורית ברבעים ושכונות9/17/2016 9:00:00 PM
סיכום ישיבת ועדת תחבורה, בינוי ותשתית - מוניות שירותhttps://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סיכום ישיבת ועדת תחבורה, בינוי ותשתית - מוניות שירות.pdfסיכום ישיבת ועדת תחבורה, בינוי ותשתית - מוניות שירות9/13/2016 9:00:00 PM
סיכום ישיבת ועדת תחבורה, בינוי ותשתית - תחבורה ציבורית ביפוhttps://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סיכום ישיבת ועדת תחבורה, בינוי ותשתית - תחבורה ציבורית ביפו.pdfסיכום ישיבת ועדת תחבורה, בינוי ותשתית - תחבורה ציבורית ביפו12/6/2017 10:00:00 PM
סיכום ישיבת ועדת תחבורה, בינוי ותשתיתhttps://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סיכום ישיבת ועדת תחבורה, בינוי ותשתית.pdfסיכום ישיבת ועדת תחבורה, בינוי ותשתית11/22/2016 10:00:00 PM
ועדת תחבורה, בינוי ותשתיות, עיריית תל אביב-יפו - 6.7.2014https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/ועדת תחבורה, בינוי ותשתיות, עיריית תל אביב-יפו - 6.7.2014.pdfועדת תחבורה, בינוי ותשתיות, עיריית תל אביב-יפו - 6.7.20147/5/2014 9:00:00 PM
ועדת תחבורה, בינוי ותשתיות, עיריית תל אביב-יפו - 23.7.2014https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/ועדת תחבורה, בינוי ותשתיות, עיריית תל אביב-יפו - 23.7.2014.pdfועדת תחבורה, בינוי ותשתיות, עיריית תל אביב-יפו - 23.7.20147/22/2014 9:00:00 PM
פרוטוקול ועדת תחבורה, בינוי ותשתיות בנושא בטיחות הולכי רגלhttps://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת תחבורה, בינוי ותשתיות בנושא בטיחות הולכי רגל.pdfפרוטוקול ועדת תחבורה, בינוי ותשתיות בנושא בטיחות הולכי רגל12/13/2014 10:00:00 PM
סיכום ועדת תחבורה, בינוי ותשתיות, עיריית תל אביב-יפו - 05.02.15https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סיכום ועדת תחבורה, בינוי ותשתיות, עיריית תל אביב-יפו - 05.02.15.pdfסיכום ועדת תחבורה, בינוי ותשתיות, עיריית תל אביב-יפו - 05.02.152/4/2015 10:00:00 PM
ועדת תחבורה, בינוי ותשתיות, עיריית תל אביב-יפו - 6.5.2015https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/ועדת תחבורה, בינוי ותשתיות, עיריית תל אביב-יפו - 6.5.2015.pdfועדת תחבורה, בינוי ותשתיות, עיריית תל אביב-יפו - 6.5.20155/5/2015 9:00:00 PM
ועדת תחבורה, בינוי ותשתיות, עיריית תל אביב-יפו, הרכבת הקלה - 14.05.15https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/ועדת תחבורה, בינוי ותשתיות, עיריית תל אביב-יפו, הרכבת הקלה - 14.05.15.pdfועדת תחבורה, בינוי ותשתיות, עיריית תל אביב-יפו, הרכבת הקלה - 14.05.155/13/2015 9:00:00 PM

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ pb.getName(item); }}

{{ item.imgalt }}
alternative text

{{item.Adjective.Value}} {{item.LinkTitle.Value}}

{{item.position.Value}}

{{item.phone1.Caption}}:

{{item.phone1.Value}}

{{item.Phone2.Caption}}:

{{ item.Phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.fax.Caption}}:

{{item.fax.Value}}

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.addresscomments.Value}}

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.postAddress.Value}}

{{item.email.Caption}}:

{{item.AdditionalInfo.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד