שקיפות ושיתוף ציבור

ועדת שימור

 

 

פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 2301https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 2301.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 23017/12/2023 9:00:00 PM
פרוטוקול ועדת שימור ומורשת שכונות מתאריך 21.5.23https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור ומורשת שכונות מתאריך 21.5.23.pdfפרוטוקול ועדת שימור ומורשת שכונות מתאריך 21.5.235/20/2023 9:00:00 PM
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 2204https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 2204.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 22046/20/2022 9:00:00 PM
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 2205https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 2205.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 220512/18/2022 10:00:00 PM
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 2203https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 2203.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 22034/23/2022 9:00:00 PM
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 2202https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 2202.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 22022/5/2022 10:00:00 PM
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 2201https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 2201.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 22011/1/2022 10:00:00 PM
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 2105https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 2105.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 210512/11/2021 10:00:00 PM
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 2102https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 2102.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 21026/12/2021 9:00:00 PM
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 2104https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 2104.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 21048/28/2021 9:00:00 PM
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 2103https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 2103.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 21037/20/2021 9:00:00 PM
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 2101https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 2101.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 21013/6/2021 10:00:00 PM
פרוטוקול וועדת שימור - ישיבה מספר 2004https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול וועדת שימור - ישיבה מספר 2004.pdfפרוטוקול וועדת שימור - ישיבה מספר 200412/5/2020 10:00:00 PM
פרוטוקול וועדת שימור - ישיבה מספר 2003https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול וועדת שימור - ישיבה מספר 2003.pdfפרוטוקול וועדת שימור - ישיבה מספר 20038/19/2020 9:00:00 PM
פרוטוקול וועדת שימור - ישיבה מספר 2002https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול וועדת שימור - ישיבה מספר 2002.pdfפרוטוקול וועדת שימור - ישיבה מספר 20026/6/2020 9:00:00 PM
פרוטוקול וועדת שימור - ישיבה מספר 2001https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול וועדת שימור - ישיבה מספר 2001.pdfפרוטוקול וועדת שימור - ישיבה מספר 20013/15/2020 10:00:00 PM
פרוטוקול וועדת שימור - ישיבה מספר 1904https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול וועדת שימור - ישיבה מספר 1904.pdfפרוטוקול וועדת שימור - ישיבה מספר 190412/22/2019 10:00:00 PM
פרוטוקול וועדת שימור - ישיבה מספר 1901https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול וועדת שימור - ישיבה מספר 1901.pdfפרוטוקול וועדת שימור - ישיבה מספר 19015/25/2019 9:00:00 PM
פרוטוקול וועדת שימור- ישיבה מספר 1903https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול וועדת שימור- ישיבה מספר 1903.pdfפרוטוקול וועדת שימור- ישיבה מספר 19039/7/2019 9:00:00 PM
פרוטוקול וועדת שימור 1902 מתאריך 15.7.19https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול וועדת שימור- ישיבה מספר 1902.pdfפרוטוקול וועדת שימור 1902 מתאריך 15.7.197/14/2019 9:00:00 PM
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1803https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1803.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 18036/27/2018 9:00:00 PM
פרוטוקול ועדת שימור- ישיבה מספר 1804 https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור- ישיבה מספר 1804.pdfפרוטוקול ועדת שימור- ישיבה מספר 1804 8/26/2018 9:00:00 PM
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1802https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1802.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 18025/6/2018 9:00:00 PM
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1801https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1801.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 18014/14/2018 9:00:00 PM
פרוטוקול ועדת שימורhttps://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1703.docפרוטוקול ועדת שימור9/3/2017 9:00:00 PM
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1071 https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1071.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1071 3/18/2017 10:00:00 PM
פרוטוקול ועדת שימור- ישיבה מספר 1001https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור- ישיבה מספר 1001.pdfפרוטוקול ועדת שימור- ישיבה מספר 10011/27/2010 10:00:00 PM
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1702https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1702.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 17026/10/2017 9:00:00 PM
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1604https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1604.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 160412/11/2016 10:00:00 PM
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1603https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1603.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 160311/27/2016 10:00:00 PM
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1601https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1601.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 16015/29/2016 9:00:00 PM
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1602https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1602.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 16026/19/2016 9:00:00 PM
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1503https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1503.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 150312/30/2015 10:00:00 PM
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1502https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1501.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 15025/3/2015 9:00:00 PM
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1502https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1502.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 15029/15/2015 9:00:00 PM
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 0201https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 0201.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 02015/7/2002 10:00:00 PM
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 0202https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 0202.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 02028/13/2002 10:00:00 PM
רשימת נושאים שנידונו בוועדות שימור משנת 2002https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/רשימת נושאים שנידונו בוועדות שימור משנת 2002.pdfרשימת נושאים שנידונו בוועדות שימור משנת 200212/30/2002 10:00:00 PM
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 0301https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 0301.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 03011/1/2003 10:00:00 PM
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 0302https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 0302.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 03023/5/2003 10:00:00 PM
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 0303https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 0303.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 03037/23/2003 10:00:00 PM
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 0304https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 0304.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 030410/8/2003 10:00:00 PM
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 0401https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 0401.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 040111/13/2004 10:00:00 PM
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 0402https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 0402.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 040211/21/2004 10:00:00 PM
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 0601https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 0601.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 06011/15/2006 10:00:00 PM
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 0602https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 0602.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 06023/21/2006 10:00:00 PM
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 0603https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 0603.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 06037/30/2006 10:00:00 PM
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 0604https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 0604.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 060411/5/2006 10:00:00 PM
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 0701https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 0701.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 07015/23/2007 10:00:00 PM
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 0702https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 0702.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 07027/30/2007 10:00:00 PM
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 0703https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 0703.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 070312/12/2007 10:00:00 PM
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 0801https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 0801.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 08019/10/2008 10:00:00 PM
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 0901https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 0901.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 090110/28/2009 10:00:00 PM
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1002https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1002.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 10027/25/2010 9:00:00 PM
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1003https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1003.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 100311/28/2010 10:00:00 PM
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1101https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1101.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 11011/2/2011 10:00:00 PM
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1102https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1102.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 110210/26/2011 10:00:00 PM
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1201https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1201.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 12013/17/2012 10:00:00 PM
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1202https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1202.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 12026/13/2012 9:00:00 PM
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1301https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1301.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 13011/20/2013 10:00:00 PM
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1302https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1302.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 13024/13/2013 9:00:00 PM
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1303https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1303.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 13036/22/2013 9:00:00 PM
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1304https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1304.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 13047/14/2013 9:00:00 PM
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1401https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1401.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 14014/26/2014 9:00:00 PM
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1402https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1402.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 14027/6/2014 9:00:00 PM
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1404https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1404.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 140412/28/2014 10:00:00 PM
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1403https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1403.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 140312/28/2014 10:00:00 PM

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד