שקיפות ושיתוף ציבור

ועדת שימור

 

 

פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 2203https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 2203.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 220323/04/2022 21:00:00
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 2202https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 2202.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 220205/02/2022 22:00:00
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 2201https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 2201.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 220101/01/2022 22:00:00
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 2105https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 2105.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 210511/12/2021 22:00:00
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 2102https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 2102.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 210212/06/2021 21:00:00
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 2104https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 2104.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 210428/08/2021 21:00:00
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 2103https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 2103.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 210320/07/2021 21:00:00
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 2101https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 2101.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 210106/03/2021 22:00:00
פרוטוקול וועדת שימור - ישיבה מספר 2004https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול וועדת שימור - ישיבה מספר 2004.pdfפרוטוקול וועדת שימור - ישיבה מספר 200405/12/2020 22:00:00
פרוטוקול וועדת שימור - ישיבה מספר 2003https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול וועדת שימור - ישיבה מספר 2003.pdfפרוטוקול וועדת שימור - ישיבה מספר 200319/08/2020 21:00:00
פרוטוקול וועדת שימור - ישיבה מספר 2002https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול וועדת שימור - ישיבה מספר 2002.pdfפרוטוקול וועדת שימור - ישיבה מספר 200206/06/2020 21:00:00
פרוטוקול וועדת שימור - ישיבה מספר 2001https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול וועדת שימור - ישיבה מספר 2001.pdfפרוטוקול וועדת שימור - ישיבה מספר 200115/03/2020 22:00:00
פרוטוקול וועדת שימור - ישיבה מספר 1904https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול וועדת שימור - ישיבה מספר 1904.pdfפרוטוקול וועדת שימור - ישיבה מספר 190422/12/2019 22:00:00
פרוטוקול וועדת שימור - ישיבה מספר 1901https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול וועדת שימור - ישיבה מספר 1901.pdfפרוטוקול וועדת שימור - ישיבה מספר 190125/05/2019 21:00:00
פרוטוקול וועדת שימור- ישיבה מספר 1903https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול וועדת שימור- ישיבה מספר 1903.pdfפרוטוקול וועדת שימור- ישיבה מספר 190307/09/2019 21:00:00
פרוטוקול וועדת שימור 1902 מתאריך 15.7.19https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול וועדת שימור- ישיבה מספר 1902.pdfפרוטוקול וועדת שימור 1902 מתאריך 15.7.1914/07/2019 21:00:00
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1803https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1803.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 180327/06/2018 21:00:00
פרוטוקול ועדת שימור- ישיבה מספר 1804 https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור- ישיבה מספר 1804.pdfפרוטוקול ועדת שימור- ישיבה מספר 1804 26/08/2018 21:00:00
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1802https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1802.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 180206/05/2018 21:00:00
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1801https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1801.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 180114/04/2018 21:00:00
פרוטוקול ועדת שימורhttps://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1703.docפרוטוקול ועדת שימור03/09/2017 21:00:00
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1071 https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1071.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1071 18/03/2017 22:00:00
פרוטוקול ועדת שימור- ישיבה מספר 1001https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור- ישיבה מספר 1001.pdfפרוטוקול ועדת שימור- ישיבה מספר 100127/01/2010 22:00:00
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1702https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1702.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 170210/06/2017 21:00:00
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1604https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1604.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 160411/12/2016 22:00:00
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1603https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1603.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 160327/11/2016 22:00:00
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1601https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1601.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 160129/05/2016 21:00:00
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1602https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1602.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 160219/06/2016 21:00:00
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1503https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1503.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 150330/12/2015 22:00:00
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1502https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1501.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 150203/05/2015 21:00:00
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1502https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1502.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 150215/09/2015 21:00:00
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 0201https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 0201.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 020107/05/2002 22:00:00
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 0202https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 0202.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 020213/08/2002 22:00:00
רשימת נושאים שנידונו בוועדות שימור משנת 2002https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/רשימת נושאים שנידונו בוועדות שימור משנת 2002.pdfרשימת נושאים שנידונו בוועדות שימור משנת 200230/12/2002 22:00:00
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 0301https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 0301.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 030101/01/2003 22:00:00
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 0302https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 0302.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 030205/03/2003 22:00:00
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 0303https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 0303.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 030323/07/2003 22:00:00
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 0304https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 0304.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 030408/10/2003 22:00:00
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 0401https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 0401.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 040113/11/2004 22:00:00
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 0402https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 0402.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 040221/11/2004 22:00:00
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 0601https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 0601.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 060115/01/2006 22:00:00
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 0602https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 0602.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 060221/03/2006 22:00:00
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 0603https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 0603.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 060330/07/2006 22:00:00
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 0604https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 0604.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 060405/11/2006 22:00:00
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 0701https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 0701.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 070123/05/2007 22:00:00
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 0702https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 0702.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 070230/07/2007 22:00:00
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 0703https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 0703.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 070312/12/2007 22:00:00
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 0801https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 0801.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 080110/09/2008 22:00:00
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 0901https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 0901.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 090128/10/2009 22:00:00
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1002https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1002.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 100225/07/2010 21:00:00
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1003https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1003.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 100328/11/2010 22:00:00
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1101https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1101.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 110102/01/2011 22:00:00
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1102https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1102.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 110226/10/2011 22:00:00
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1201https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1201.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 120117/03/2012 22:00:00
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1202https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1202.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 120213/06/2012 21:00:00
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1301https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1301.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 130120/01/2013 22:00:00
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1302https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1302.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 130213/04/2013 21:00:00
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1303https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1303.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 130322/06/2013 21:00:00
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1304https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1304.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 130414/07/2013 21:00:00
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1401https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1401.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 140126/04/2014 21:00:00
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1402https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1402.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 140206/07/2014 21:00:00
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1404https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1404.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 140428/12/2014 22:00:00
פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1403https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1403.pdfפרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 140328/12/2014 22:00:00

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד