היטל שמירה

הודעה על הפעלת שירותים מכוח חוק עזר לתל אביב-יפו (שמירה, אבטחה וסדר ציבורי), התשע"ה-2014:
בהמשך להחלטתה של מועצת עיריית תל אביב-יפו מיום 14.9.14 ובהתאם להוראת סעיף 2(ד) בחוק עזר לתל אביב-יפו (שמירה, אבטחה וסדר ציבורי), התשע"ה-2014 (להלן-חוק העזר), הריני להודיע על הפעלת שירותי שמירה, אבטחה וסדר ציבורי, במהות והיקף כמפורט להלן, החל מיום 15.11.2014: 
שירותי שמירה ואבטחה נייחת וניידת במרחב הציבורי ובמתקני הרשות המקומית לרבות לצורך מניעת פעילות חבלנית עוינת, סיוע למשטרת ישראל בפעולותיה לשמירת שלום הציבור והסדר הציבורי, לרבות באבטחת אירועים המוניים, מניעת פגיעה ברכוש הציבורי של הרשות המקומית וכו'. השירותים יפעלו לאורך כל שעות היום והלילה, שבעה ימים בשבוע ויכללו פעילות רגלית/רכובה של סיירים, מטה ושליטה ואמצעי עזר ברחבי העיר.
רון חולדאי
ראש עיריית תל-אביב-יפו

 

>> למידע נוסף אודות הסיירת לביטחון עירוני

{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: