היטל שמירה

הודעה על הפעלת שירותים מכוח חוק עזר לתל-אביב-יפו (שמירה, אבטחה וסדר ציבורי), התשע"ה-2014:
בהמשך להחלטת מועצת עיריית תל-אביב-יפו מיום 14.9.14 ובהתאם להוראת סעיף 2(ד) בחוק עזר לתל-אביב-יפו (שמירה, אבטחה וסדר ציבורי), התשע"ה-2014 (להלן-חוק העזר), הריני להודיע על הפעלת שירותי שמירה, אבטחה וסדר ציבורי, במהות והיקף כמפורט להלן, החל מיום 15.11.2014:
 
שירותי שמירה ואבטחה נייחת וניידת במרחב הציבורי ובמתקני הרשות המקומית לרבות לצורך מניעת פעילות חבלנית עוינת, סיוע למשטרת ישראל בפעולותיה לשמירת שלום הציבור והסדר הציבורי, לרבות באבטחת אירועים המוניים, מניעת פגיעה ברכוש הציבורי של הרשות המקומית וכו'. השירותים יפעלו לאורך כל שעות היום והלילה, שבעה ימים בשבוע ויכללו פעילות רגלית/רכובה של סיירים, מטה ושליטה ואמצעי עזר ברחבי העיר.
 
רון חולדאי
ראש עיריית תל-אביב-יפו

 

למידע נוסף אודות הסיירת לביטחון עירוני

היטל שמירה

פעילות הסיירת ממומנת על ידי היטל שמירה מכוח חוק העזר לתל-אביב-יפו (שמירה, אבטחה וסדר ציבורי), התשע"ד -2014.
חוק העזר קובע כי כל מחזיק בנכס, בין שהוא משמש למגורים ובין שהוא משמש כעסק, ישלם היטל בשיעור של 2 ₪ לשנה לכל מ"ר בנוי של שטח הנכס, למעט שטח שאינו בנוי ושאינו אדמה חקלאית, שמשתמשים בו ומחזיקים אותו שלא יחד עם הבניין, עליו ישולם היטל בשיעור של 0.22 ₪ לשנה לכל מ"ר (התעריפים המצוינים נכונים לינואר 2019).

היטל השמירה הוא תשלום חובה ופיגור בתשלומו עלול לגרור הליכי גביה לפי פקודת המסים (גבייה). 

 

מועד תחילת החיוב בהיטל השמירה הוא ב- 15.11.14 מכח הוראת שעה שהיתה תקפה עד 31.12.15.
בתאריך 31.12.2015 הוארך תוקפה של ההוראה עד לתאריך 31.12.2017. 
בתאריך 27.12.2017 הוארך תוקפה של ההוראה עד לתאריך 31.12.2019

 

אמצעי התשלום

ניתן לשלם את היטל השמירה באמצעים הבאים:

 

  • תשלום בכרטיס אשראי, באתר האינטרנט העירוני או במוקד הטלפוני: 03-5218666
  • תשלום השובר בסניפי בנק הדואר (לאיתור הסניפים)
  • הוראת קבע בבנק - אפשר להצטרף לתשלום ארנונה כללית והיטל שמירה.
  • הוראת קבע בכרטיס אשראי - אפשר להצטרף לתשלום ארנונה כללית והיטל שמירה באמצעות המוקד הטלפוני וללא צורך במילוי טופס (ראו פרטי קשר בתחתית הדף).

הזכאים להנחה

מחזיק, שניתנה לו הנחה מארנונה בשנה מסוימת לפי הפירוט שלהלן, יהיה זכאי באותה השנה להנחה בשיעור זהה גם מהיטל השמירה:
אזרח ותיק, נכה בעל דרגת אי כושר השתכרות של 75% ומעלה, נכה בעל דרגת נכות רפואית של 90% ומעלה, אסיר ציון, בן משפחה של הרוג מלכות, נכה רדיפות הנאצים, נכה מלחמה בנאצים, ניצולי שואה, עיוור, עולה חדש, מקבל הבטחת הכנסה מביטוח לאומי, מקבל דמי מזונות מביטוח לאומי, מקבל גמלת סיעוד, בעל הכנסה נמוכה, מבקש נזקק, חסיד אומות עולם, משפחה שבראשה הורה עצמאי, הורה לילד נכה, פדוי שבי.
{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: