רישוי ופיקוח בנייה

טיפול במבנים מסוכנים

 

היחידה למבנים מסוכנים אחראית למעקב ובקרה אחר הטיפול במבנים מסוכנים ברחבי העיר בהתאם לחוק העזר לתל-אביב-יפו (מבנים מסוכנים) התשס"ב – 2001. מתוקף החוק, מהנדסי היחידה למבנים מסוכנים מופקדים על בדיקת מבנה שיש חשד לגבי יציבותו, ולקביעת רמת מסוכנותו לדיירים ו/או לציבור ו/או לנכסים הסמוכים.לבירורים בנושא מבנים מסוכנים או הודעה על חשד לסכנה בטיחותית בבניין, ניתן לפנות ליחידה למבנים מסוכנים באחת מהדרכים הבאות:

 • בכל פנייה לגבי מבנה מסוכן יש לפנות באמצעות אפליקציית 106 פלוס תוך צירוף תמונות של הליקויים.
  הדבר יאפשר למהנדסי מבנים מסוכנים לאבחן בצורה ראשונית את הסכנה.
 • פניה בכתב ליחידה למבנים מסוכנים באמצעות מילוי טופס מקוון הגשת פנייה למחלקת פיקוח על הבנייה יש למלא את פרטי הטופס, לחתום על הפנייה ולשלוח למחלקת הפיקוח על הבנייה בפקס או בדואר האלקטרוני המופיע מטה. 

 
לאחר קבלת פנייה בדבר חשד למבנה מסוכן, מבצעת היחידה את הפעולות הבאות:

 • ביקורת מהנדסי העירייה במבנה החשוד כמסוכן לציבור ו/או לדיירים ו/או לנכסים הסמוכים.
 • הכרזת מבנה כמסוכן על פי חוק העזר לתל-אביב-יפו ומשלוח הודעה לבעלים לשם ביצוע תיקונים וחיזוקים בטיחותיים בו, או הריסת המבנה או חלקים ממנו, או אטימה של מבנה נטוש שמצבו מהווה סכנה לציבור ו/או לנכסים הסמוכים.
 • עריכת ביקורות מעקב בבניין, על מנת להתעדכן במצבו ולוודא כי העבודות הדרושות על פי הודעת העירייה, אכן בוצעו.
 • אכיפת דרישות העירייה לביצוע תיקונים בטיחותיים בבניין, ע"י נקיטת הליכים משפטיים נגד בעליו.

מבנים חשודים כבנויים בשיטת הפל-קל

שיטת הפל-קל הינה שיטת בנייה שעיקרה חלל אוויר הנמצא בין שתי שכבות בטון המחוברת באמצעות רצועות פח גלילי.

בעקבות התמוטטות רצפת אולם וורסאי בשנת 2001, הקימה הממשלה ועדת החקירה; הועדה קבעה כי שיטת הבנייה פל-קל אינה תקנית וכי מעולם לא קיבלה את אישור מכון התקנים. עקב כך התפרסם חוזר מנכ"ל משרד הפנים בדבר הנחיות לטיפול במבנים שנבנו בשיטת פל-קל. החוזר קובע הנחיות מיוחדות לעניין איתור מבנים שנבנו בשיטת הפל-קל ועדכון הנחיות אודותיהם. 

מעוניינים לצפות במפת מבנים מסוכנים בעיר? היכנסו למפת GIS בקישור המופיע מטה. במפה, בהצבעה על המבנה המסומן כמסוכן נפתחת טבלה עם תיאור צו ופירוט הממצאים -

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
חיפוש חופשי
או חיפוש לפי קטגוריה:
 • {{ filter.Name }}

  מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד