עיר עולם ותיירות

מנהלת עיר עולם ותיירות היא חברה עירונית כפופה ללשכת ראש עיריית תל–אביב-יפו, ומתמקדת בהנגשת עיר לעולם ובביצוע קפיצת המדרגה הגלובלית שלה. זאת, תוך שיתוף פעולה עם גופים עירוניים, לאומיים ופרטיים. החברה מתמקדת בשלושה עמודי תווך עיקריים המניבים את התשתית הדרושה לצמיחה כלכלית גלובלית, והם: פיתוח כלכלי, תיירות, תקשורת גלובלית.

תפקיד: יצירת צמיחה כלכלית על ידי משיכת חברות, יזמים, מבקרים, סטודנטים ואירועים בינלאומיים.

 
משימה: ניהול מהלך עירוני-לאומי, לתמיכה בחזונו של ראש העירייה בדבר פיתוח תל–אביב כמרכז עסקים גלובלי של חדשנות ויזמות, יעד מוביל לתיירות אורבנית ומותג עירוני מוביל בעולם.

תוכניות לעתיד

מהלך עירוני

ניהול השינוי – סטנדרטיזציה גלובלית
עיריית תל–אביב-יפו מקדמת את אימוצן של נורמות ושיטות עבודה להנגשת העירייה ושירותיה לקהלים בינלאומיים, ולמיצובה בחוד החנית של העשייה האורבנית העולמית. אנו אומדים הצלחת מהלך זה על פי מספר היחידות העירוניות ששילבו יעדים גלובליים בתוכניות העבודה השנתיות שלהן ועל פי הקישוריות וההכרה הגלובליות של מהלכים עירוניים רוחביים (לדוגמה, "העיר החכמה", העיר היצירתית" וכו').
 
מהלך זה מובל בשותפות עם סמנכ"ל משאבי אנוש ויחידת ניהול השינוי העירונית. יחידות עירוניות שכבר השתתפו במהלך: מחלקת חניה | מחלקת שילוט | לשכת דובר העירייה | אגף החופים | המישלמה ליפו | מינהל החינוך, התרבות והספורט | המחלקה המשפטית.

 

 

מהלך מטרופוליני

Greater Tel Aviv
מבחינת המבקר הבינלאומי, העיר גדולה מגבולותיה המוניציפליים, ומציעה חוויית תוכן גם בערים הסמוכות לה. אנו עומלים על איגום הנכסים של הערים הסובבות במטרה ליצור בעבור המבקר ובעבור המשקיע מרחב אורבני אחד ורציף – Greater Tel Aviv. 

 

מהלך לאומי

תל–אביב כשער לכלכלה הישראלית
ממשלת ישראל מזהה אינטרס לאומי במהלך לקידום גלובלי של תל–אביב כשער לכלכלה הישראלית וכמותג עוקף-קונפליקט. הממשלה שותפה למהלך ורואה במרכזיותה של העיר נכס, שיש בכוחו לתרום לכלכלת ישראל ולדמותה בעולם. צמיחה כלכלית ממקורות בינלאומיים והשקעות מבחוץ יאפשרו מימון מהלכים חברתיים ולאומיים חשובים, לרבות לרווחתם של מהגרים ומיעוטים בחברה, הן במטרופולין תל–אביב והן במדינה בכלל.
 
למהלך עיר עולם ותיירות שותפים: משרד ראש הממשלה, משרד הכלכלה, משרד החוץ, משרד תיירות, משרד הפנים ומזכירות הממשלה. במסגרת זו מושם דגש אסטרטגי על "הפנים למזרח" - פיתוח קשרים כלכליים, אקדמיים, תרבותיים ומסחריים עם הכלכלות הצומחות במזרח אסיה.
 
 "A Million More" - יעד פורץ דרך לקהלים חדשים
 
בעשור האחרון עשתה תל–אביב כברת דרך משמעותית כמותג בינלאומי. הפנייה לקהלים קובעי-טרנדים, שהחל למן ההכרזה על תל–אביב כ"עיר הלבנה" - אתר מורשת תרבות עולמית, יצרה את התשתית הנדרשת למשיכת קהלים גדולים וחדשים לעיר. האתגר הניצב בפנינו כעת הוא למנף הצלחה זו לכדי תרומה כלכלית משמעותית לעיר. לצורך כך גובשה אסטרטגיית " A Million More " - הכפלת מספר המבקרים הבינלאומיים בעיר בשנים הקרובות, באמצעות פנייה לשלושה קהלי יעד חדשים בעלי פוטנציאל מימוש גדול: בלז'ר - מבקרים עסקיים, City Break וסטודנטים בינלאומיים.

 

קפיצת המדרגה הגלובלית של תל–אביב–יפו

 • פיתוח תשתית תיירותית שתאפשר הכפלת המבקרים הבינלאומיים בעיר
  מאמץ מרוכז, שיתוף עם גורמים ממשלתיים, עירוניים ופרטיים, לקפיצת מדרגה משמעותית בתחום  תשתיות התיירותיות, מתוך מטרה להכפיל את חדרי המלון בעיר (מ-8,000 כיום ל-15,000 בשנת 2020). 
   
 • טיפוח העיר כמרכז חדשנות גלובלי - Beta Site לעולם
  מהלך אסטרטגי עירוני ולאומי למשיכת יזמים, משקיעים וחברות סטארטאפ בינלאומיים לעיר, באמצעות יצירת ערך, הסרת חסמים ובניית מערך תמריצים, מהלך זה יאפשר את קפיצת המדרגה של תל אביב ממרכזו של ה- Startup Nation להאב חדשנות מוביל בעולם.
   
 • עידוד השיח על תל אביב כמותג מוכר בכל העולם
  שיתוף פעולה עם גורמים עירוניים, לאומיים ופרטיים ליצירת קפיצת מדרגה במודעות למותג תל אביב ברחבי העולם, באמצעות הגברת השיח.
{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: