ממחזרים - ושומרים על הסביבה

מיחזור בתל אביב-יפו

כל אדם בישראל מייצר בממוצע כמעט 2 ק"ג פסולת ביום. אם נכפיל את הנתון הזה במספר ימות השנה ובמספר התושבים במדינה - נמצא שהפסולת הזו מצטברת ומגיעה לממדים עצומים, תופסת מקום יקר ומזהמת את הקרקע, את מי התהום ואת האוויר. אבל לא הכל חייב להפוך לזיהום. את מרבית הפסולת אפשר למחזר, ולכן חשוב מאוד להפריד את הפסולת כבר בבית - ולהשליך לפח המתאים.


עיריית תל אביב-יפו, יחד עם התושבים, פועלת על מנת לצמצם את כמות הפסולת המיוצרת בעיר ומועברת להטמנה - תוך שמירה על המרחב הציבורי, הנגישות למדרכות והניקיון בעיר. המדיניות העירונית היא להציב פחים רק במרחב הפרטי ולא על המדרכות, גם לא עבור המטרה החשובה של מיחזור. כיוון שכל שכונה בנויה באופן שונה, אנחנו מנסים למצוא פתרון הולם לכל שכונה, שיתאים לרצון התושבים, יגן על הסביבה וייתן מענה לשיקולים תפעוליים.

שימו לב: מפת מתקני המיחזור ואיתור מתקני המיחזור בסביבה שלי אינם כוללים את הפחים הכחולים והכתומים, אשר נמצאים בשטח הפרטי של בתי התושבים.

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד