ממחזרים - ושומרים על הסביבה

הפסולת שכולנו מייצרים מדי יום מצטברת ומגיעה לממדים עצומים, תופסת מקום יקר ומבזבזת משאבים. יש ביכולתנו לצמצם את כמות הפסולת הזאת ולכן חשוב להפריד פסולת כבר בבית ולהשליך לפח המתאים.

העירייה פועלת במגוון דרכים לצמצום כמות הפסולת המיוצרת בעיר והמועברת להטמנה, תוך שמירה על ניקיון המרחב הציבורי. מכיוון שכל שכונה בנויה באופן שונה, אנחנו מנסים למצוא פתרון הולם ויצירתי לכל שכונה, שיתאים לרצון התושבים, יגן על הסביבה וייתן מענה לשיקולים תפעוליים.

{{ fli.linksClient.title }}

שימו לב: מפת מתקני המיחזור ואיתור מתקני המיחזור בסביבה שלי כוללים רק את הפחים במרחב הציבורי ואינם כוללים את הפחים הכחולים והכתומים שנמצאים בשטח הפרטי של בתי התושבים.

 

 

 

 

 

 

 

 

פסולת בעסקים

למידע אודות הפרדת פסולת למיחזור בעסקים לחצו כאן>

סרטון

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד