שקיפות ושיתוף ציבור

הוועדה לאיכות הסביבה

 

 

פרוטוקול ישיבה משותפת לוועדת איכות סביבה וועדת בעלי חיים וטבע עירוני 4.12.22https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ישיבה משותפת לוועדת איכות סביבה וועדת בעלי חיים וטבע עירוני 4.12.22.pdfפרוטוקול ישיבה משותפת לוועדת איכות סביבה וועדת בעלי חיים וטבע עירוני 4.12.2203/12/2022 22:00:00
פרוטוקול ישיבה ועדת איכות סביבה 17.7.2022https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ישיבה ועדת איכות סביבה 17.7.2022.pdfפרוטוקול ישיבה ועדת איכות סביבה 17.7.202216/07/2022 21:00:00
פרוטוקול ועדת איכות סביבה - 30.03.2022https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת איכות סביבה - 30.03.2022.pdfפרוטוקול ועדת איכות סביבה - 30.03.202229/03/2022 21:00:00
פרוטוקול ועדת איכות סביבה - 30.12.21https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת איכות סביבה - 30.12.21.pdfפרוטוקול ועדת איכות סביבה - 30.12.2129/12/2021 22:00:00
פרוטוקול ועדת איכות סביבה -22.6.21https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת איכות סביבה -22.6.21.pdfפרוטוקול ועדת איכות סביבה -22.6.2121/06/2021 21:00:00
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה - 24.3.21 https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת איכות הסביבה - 24.3.21.pdfפרוטוקול ועדת איכות הסביבה - 24.3.21 23/03/2021 22:00:00
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת איכות הסביבה.pdfפרוטוקול ועדת איכות הסביבה 20/10/2020 21:00:00
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מיום 04.05.2020 https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מיום 04.05.2020.pdfפרוטוקול ועדת איכות הסביבה מיום 04.05.2020 03/05/2020 21:00:00
פרוטוקול ועדת איכות סביבה 18.08.2020https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת איכות סביבה 18.08.2020.pdfפרוטוקול ועדת איכות סביבה 18.08.202017/08/2020 21:00:00
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 23.12.19.pdfפרוטוקול ועדת איכות הסביבה 22/12/2019 22:00:00
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה משותפת עם טבע עירוניhttps://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת איכות סביבה משותפת עם טבע עירוני 20.11.19.pdfפרוטוקול ועדת איכות הסביבה משותפת עם טבע עירוני19/11/2019 22:00:00
פרוטוקול ועדת איכות סביבה 30.7.2019https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת איכות סביבה 30.7.2019.pdfפרוטוקול ועדת איכות סביבה 30.7.201929/07/2019 21:00:00
פרוטוקול ועדת איכות סביבה 29.4.2019https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת איכות סביבה 29.4.2019.pdfפרוטוקול ועדת איכות סביבה 29.4.201928/04/2019 21:00:00
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 09.04.18https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 09.04.18.pdfפרוטוקול ועדת איכות הסביבה 09.04.1808/04/2018 21:00:00
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 15.05.18https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 15.05.18.pdfפרוטוקול ועדת איכות הסביבה 15.05.1814/05/2018 21:00:00
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 25.1.18https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 25.1.18.pdfפרוטוקול ועדת איכות הסביבה 25.1.1824/01/2018 22:00:00
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 4.12.17https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 4.12.17.pdfפרוטוקול ועדת איכות הסביבה 4.12.1703/12/2017 22:00:00
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 18.7.17https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 18.7.17.pdfפרוטוקול ועדת איכות הסביבה 18.7.1717/07/2017 21:00:00
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 28.12.16https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 28.12.16.pdfפרוטוקול ועדת איכות הסביבה 28.12.1627/12/2016 22:00:00
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 14.03.2016https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 14.03.2016.pdfפרוטוקול ועדת איכות הסביבה 14.03.201613/03/2016 22:00:00
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה - 12.2.2012https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת איכות הסביבה - 12.2.2012.pdfפרוטוקול ועדת איכות הסביבה - 12.2.201211/02/2012 22:00:00
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה - 8.7.2012https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת איכות הסביבה - 8.7.2012.pdfפרוטוקול ועדת איכות הסביבה - 8.7.201207/07/2012 21:00:00
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה - 18.7.2012https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת איכות הסביבה - 18.7.2012.pdfפרוטוקול ועדת איכות הסביבה - 18.7.201217/07/2012 21:00:00
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה - 03.09.2012https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת איכות הסביבה - 03.09.2012.pdfפרוטוקול ועדת איכות הסביבה - 03.09.201202/09/2012 21:00:00
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה - 19.02.2013https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת איכות הסביבה - 19.02.2013.pdfפרוטוקול ועדת איכות הסביבה - 19.02.201318/02/2013 22:00:00
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה - 11.05.2014https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת איכות הסביבה - 11.05.2014.pdfפרוטוקול ועדת איכות הסביבה - 11.05.201410/05/2014 21:00:00

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ pb.getName(item); }}

{{ item.imgalt }}
alternative text

{{item.Adjective.Value}} {{item.LinkTitle.Value}}

{{item.position.Value}}

{{item.phone1.Caption}}:

{{item.phone1.Value}}

{{item.Phone2.Caption}}:

{{ item.Phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.fax.Caption}}:

{{item.fax.Value}}

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.addresscomments.Value}}

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.postAddress.Value}}

{{item.email.Caption}}:

{{item.AdditionalInfo.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד