תנועה וחניה

פיילוטים לניהול תנועת רכבי חלוקה במרכז העיר

  
 
אזורי המסחר והתעסוקה בעיר נבדלים זה מזה בשעות הפעילות העסקית-מסחרית ובסוגיה, בהיקף תנועת הסחורות ובסוגי הקונפליקטים עם משתמשי הדרך האחרים. לכל אלה השפעה רבה על הזיהום, על הבטיחות בדרכים, על עומסי התנועה, על זמינות החניה ועל נגישות המדרכות. עיריית תל–אביב-יפו פועלת לשנות את הרגלי הפצת הסחורות בעיר ונמצאת בעיצומה של הכנת תכנית אסטרטגית רחבה לשינוי ושיפור הדפוסים של פעילות הלוגיסטיקה בעיר.

פיילוט פריקה וטעינה

בשנת 2020 יצאה עיריית תל אביב-יפו בפיילוט בשיתוף חברות השילוח, התאחדות התעשיינים ואיגוד לשכות המסחר שנועד לשפר את תנועת רכבי ההפצה בעיר. מטרותיו היו צמצום המפגעים לציבור הנובעים מתנועת רכבי השילוח וההפצה בעיר, שיפור הבטיחות בדרכים, שיפור השירות לחברות השילוח וההפצה הפועלות בעיר והגברת הוודאות של תהליך פריקת וטעינת הסחורות באזורים העמוסים בעיר. הפיילוט פעל במשך חצי שנה בתחום הרחובות בן יהודה, בוגרשוב, בן ציון, מרמורק, אבן גבירול ופרישמן.

מה כלל הפיילוט?

  • התאמת היצע חניות פריקה וטעינה ושעות פריקה וטעינה לביקושים.
  • מתן אפשרות לפריקה וטעינה בשעות מסוימות בנתיבי נסיעה.
  • אכיפה מוגברת לעבירות תנועה שמבצעות חברות ההפצה, לצד אכיפה של כלי רכב פרטיים המפריעים לפעילות כלי הרכב המסחריים.
  • מיפוי מיקומי אזורי פריקה וטעינה בעיר והנגשת המידע במערכת ה-GIS העירונית.
  • צביעת מפרצי פריקה וטעינה בצבע אחיד.
  • שיתוף פעולה בשקיפות מלאה עם איגוד לשכות המסחר והתאחדות התעשיינים.

הפיילוט הסתיים בתחילת שנת 2021, ממצאיו עובדו לצורך הפקת לקחים והשתפרות ובימים אלה אנו עובדים על הרחבתו לאזורים נוספים ברחבי העיר. כחלק מהעבודה על הרחבת הפיילוט, נבחנת האפשרות לייעול האכיפה כלפי חניה של כלי רכב פרטיים במפרצי פריקה וטעינה באמצעיים טכנולוגיים מתקדמים, ובכך להביא לשיפור רמת השירות לרכבי ההפצה. 


מרלו"ג טקטי

העירייה מבקשת לבחון חלופות לתהליך הקיים של פריקה וטעינה של סחורות בעיר וזאת באמצעות פיילוט להפעלת מרכזים לוגיסטיים זעירים (מרלו"גים טקטיים) ברחבי העיר. מטרת הפיילוט היא התייעלות בניהול התחבורה המסחרית בעיר, בין היתר, לאור הנתונים והמידע שיתקבלו במסגרת ההתקשרות עם חברות ההפצה שיפעילו את המרלו"גים.

מטרות המשנה של הפיילוט הן התייעלות משמעותית בהיקפי הנסיעות של חברות השילוח וההפצה, הקטנת שעות פעילות משאיות בעיר, הקטנת היקפי נסיעות ומעגלי חלוקה של משאיות בעיר, הגדלת הבטיחות בדרכים והקטנת זיהום האוויר.

העירייה הקצתה עבור הפיילוט שני אתרים במיקום אטרקטיבי בפאתי העיר וכן סיפקה ציוד בסיסי נדרש להפעלת האתרים (מכולות אחסון, אמצעי אבטחה, קירוי והצללה ועוד). במסגרת תנאי הפיילוט הוגדרו הפעילויות המותרות בכל אתר, כולל שעות וימי הפעילות, נקבעו מגבלות על גודל וסוג כלי הרכב הנכנסים ו/או היוצאים מהמתחם ונקבעו מדדי התייעלות לעבודת החברות.

המרלו"ג הטקטי יאפשר לחברות ההפצה לבצע את שינוע המוצר ליעדו הסופי ("המייל האחרון") באמצעות רכבים קטנים וירוקים במקום באמצעות משאיות כבדות. באופן זה תצטמצם תנועת המשאיות הכבדות בלב העיר ואילו חברות ההפצה יוכלו לחסוך זמן יקר ולהימנע מגודשי תנועה מאחר והמשאיות יוכלו להגיע למלרו"ג הטקטי בשעות השפל (שעות הבוקר המוקדמות או שעות הלילה המאוחרות).

סטטוס המרלו"גים הטקטיים אמורים היו להתחיל לפעול מיד לאחר חגי תשרי 2023 אולם מלחמת "חרבות ברזל" הביאה לדחייה במועד הפעלתם. הכוונה היא להתניע מחדש את הפיילוט בסוף 2024.​


{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד