תנועה וחניה

פיילוט לניהול תנועת רכבי חלוקה במרכז העיר

אזורי המסחר והתעסוקה בעיר נבדלים זה מזה בשעות הפעילות העסקית-מסחרית ובסוגיה, בהיקף תנועת הסחורות ובסוגי הקונפליקטים עם משתמשי הדרך האחרים. לכל אלה השפעה רבה על הזיהום, על הבטיחות בדרכים, על עומסי התנועה, על זמינות החניה ועל נגישות המדרכות. עיריית תל–אביב-יפו נמצאת בעיצומה של הכנת תכנית אסטרטגית רחבה לשינוי ושיפור הדפוסים של פעילות הלוגיסטיקה בעיר.

פיילוט פריקה וטעינה

עיריית תל אביב-יפו, בשיתוף חברות השילוח, התאחדות התעשיינים ואיגוד לשכות המסחר, יצאה לדרך עם פיילוט שנועד לסייע לרכבי החלוקה לשנות את הרגלי הנסיעה שלהם, לצמצם את המפגע לציבור ולהגדיל את הוודאות והזמינות של פריקת וטעינת הסחורות באזורים העמוסים בעיר. הפיילוט פעל במשך חצי שנה בתחום הרחובות בן יהודה, בוגרשוב, בן ציון, מרמורק, אבן גבירול ופרישמן.

מה כלל הפיילוט?

  • הסדרת מקומות פריקה וטעינה במפרצים ייעודיים ובנתיבי חניה.
  • צביעת מפרצי פריקה וטעינה בצבע אחיד.
  • אכיפה מוגברת לעבירות תנועה שמבצעות חברות ההפצה, לצד אכיפה של כלי רכב פרטיים המפריעים לפעילות כלי הרכב המסחריים.
  • הנגשת המידע לגבי מיקומי פריקה וטעינה בעיר.
  • שת"פ עם איגוד לשכות המסחר והתאחדות התעשיינים בשקיפות מלאה.

הפיילוט הסתיים בסוף שנת 2020 , וכעת אנחנו מעבדים את הממצאים לצורך הפקת לקחים.

מרלו"ג טקטי

העירייה מבקשת לבחון חלופה לפריקה ולטעינה של סחורות באמצעות פיילוט להפעלת מרכזים לוגיסטיים זעירים ברחבי העיר. המרלו"ג יאפשר לחברות ההפצה להגיע עם משאיות בשעות המוקדמות או בלילות, לפרוק ולהעמיס לרכבים קטנים, ואף לאחסן חלק מהסחורה במקום.

במסגרת הפיילוט בכוונת העירייה להקצות שני אתרים במיקום מרכזי בעיר וכן לספק ציוד בסיסי נדרש להפעלת האתרים (כדוגמת קונטיינרים, אמצעי אבטחה, ועוד). בשטח האתרים שיוקצו על ידי העירייה תותר פעילות פריקה וטעינה והעברת סחורות בין רכבים. העירייה גם תדאג לתחזוקת המתחם (ברמת מעטפת), ותגדיר את הפעילויות המותרות, כולל שעות וימי הפעילות, מגבלה על גודל כלי הרכב הנכנסים ו/או היוצאים מהמתחם וכדומה.

סטטוס: הפצת קול קורא במהלך החודשים מרץ-אפריל 2021.

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד