תנועה וחניה

בקשות בנוגע לדוח חניה או נסיעה בנתיב תחבורה ציבורית

 
 

בקשה לביטול דוח חניה או נסיעה בנתיב תחבורה ציבורית, ובקשה להישפט בגין אחת מעבירות אלה יש להגיש על פי ההנחיות המפורטות בדף זה. כאן תוכלו למצוא הסבר מפורט ודגשים על אופן הגשת בקשה שניתן יהיה לדון בה, וכן מידע לגבי בקשות נוספות הקשורות בדוחות אלו. 

{{ fli.linksClient.title }}

כך תגישו:  

 

 

 

 

דגשים להגשת בקשה לביטול דוח או להישפט

חשוב לציין בכל טופס בקשה לביטול דוח או בקשה להישפט: 
  • מספר הודעת תשלום הקנס 
  • פרטים מלאים של מגיש הבקשה: שם מלא, מספר תעודת זהות מלא, טלפון, כתובת דואר אלקטרוני וכתובת דואר. שימו לב: פניה ללא מספר מלא של תעודת זהות לא תטופל.
  • מספר הודעת תשלום הקנס ומספר הרכב.
    אם יש מספר הודעות תשלום קנס - ציינו את כולן והתייחסו לכל המקרים. בבקשה להישפט - יש לציין רק את מספרי הדוחות.
  • בטופס המודפס יש לחתום על הבקשה.
  • אם הודעת תשלום הקנס אינה על שם מגיש הבקשה, חשוב לציין את הקשר של מגיש הבקשה לדוח ולציין את שמו ואת תעודת הזהות של מקבל הדוח.
  • מומלץ לצרף לבקשה צילום או סריקה של הודעת תשלום הקנס.

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד