תנועה וחניה

בקשה לביטול דוח חניה או דוח נסיעה בנתיב תחבורה ציבורית

{{ lwi.linksClient.title }}

 
 

אם ברצונכם להגיש בקשה לביטול דוח חניה או נסיעה בנתיב תחבורה ציבורית (הודעת תשלום הקנס), עליכם לפנות אלינו בכתב תוך 30 ימים מיום קבלת הדוח. תוכלו לפרט את הנימוקים בטופס הבקשה ולצרף מסמכים המאמתים את טענותיכם.

בקשה לביטול דוח יכול להגיש נהג הרכב, המחזיק ברכב או הבעלים הרשומים במשרד הרישוי במועד רישום הדוח. בקשה המוגשת במועד מעכבת הליכי גבייה וצבירת תוספת הפיגור הקבועה בחוק.

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

חזרה לתחילת העמוד