בקשה לביטול דוח חניה או דוח נסיעה בנתיב תחבורה ציבורית

בדף זה:

{{ lwi.linksClient.title }}

 
 

אם ברצונכם להגיש בקשה לביטול דוח חניה או נסיעה בנתיב תחבורה ציבורית (הודעת תשלום הקנס), עליכם לפנות אלינו בכתב תוך 30 ימים מיום קבלת הדוח. תוכלו לפרט את הנימוקים בטופס הבקשה ולצרף מסמכים המאמתים את טענותיכם.

בקשה לביטול דוח יכול להגיש נהג הרכב, המחזיק ברכב או הבעלים הרשומים במשרד הרישוי במועד רישום הדוח. בקשה המוגשת במועד מעכבת הליכי גבייה וצבירת תוספת הפיגור הקבועה בחוק.

אופן הגשת בקשה לביטול דוח

 • פנייה מקוונת - באמצעות טופס מקוון באתר האינטרנט - ללא תור וללא המתנה.
 • בפקס או דואר - עליכם להדפיס ולמלא את טופס הבקשה ולשלוח את הטופס למשרדי אגף החניה (לפרטי הקשר המופיעים מטה).
 • במשרדי אגף החניה.

שימו לב:

 • אם קיבלתם דוחות על חניה בתחום כחול-לבן ב-60 היום שקדמו להוצאת תו החניה המתאים לאזור, דוחות אלו יבוטלו באופן יזום ואוטומטי.
 •  אם חניתם ב"חניה מועדפת" (מקום חניה מוסדר לבעלי תו מתאים לאזור, בהתאם להוראות התמרור המוצב במקום) ושילמתם אגרת הסדר חניה ובכל זאת קיבלתם דוח, אתם זכאים לקבל החזר בעבור דמי החניה ששילמתם.
 • אם שילמתם באמצעות סלופארק או פנגו, ההחזר מתבצע באופן יזום.
 • אם שילמתם באמצעות איזי פארק, עליכם לשלוח בקשה להחזר לאגף החניה ולצרף א הדוח ואסמכתה על התשלום. את הבקשה אפשר לשלוח באמצעות פנייה מקוונת, בפקס או בדואר (לפרטי הקשר המופיעים מטה).

תוקף תוויות החניה שהונפקו בתקופה שבין 01.11.2003 ועד 31.12.2013 מוארך בזאת עד להודעה אחרת, למעט תוויות זמניות שצוינה בהן במפורש תקופה מסוימת.

בקשה להישפט

אם ברצונכם להישפט על העבירה בבית משפט, עליכם להגיש בקשה להישפט תוך 90 ימים מיום קבלת הדוח או בתוך 30 ימים ממועד קבלת תשובת התובע לבקשה לביטול דוח.
בקשה להישפט יכול להגיש נהג הרכב, המחזיק ברכב או הבעלים הרשומים במשרד הרישוי במועד רישום הדוח.
בקשה המוגשת במועד מעכבת הליכי גבייה וצבירת תוספת הפיגור הקבועה בחוק.
הבקשה תועבר לבית המשפט לעניינים מקומיים וזימון לדיון יישלח אליכם בדואר רשום במועד שייקבע. הזימון יישלח לכתובת שציינתם בבקשה להישפט.

אופן הגשת בקשה להישפט

 • פנייה מקוונת - באמצעות טופס מקוון באתר האינטרנט - ללא תור וללא המתנה.
 • בפקס או בדואר - עליכם למלא את טופס הבקשה או ספח בקשה להישפט המצורף לדוח (הודעת תשלום קנס) ולשלוח את הטופס או הספח למשרדי אגף החניה (לפרטי הקשר המופיעים מטה).
 • במשרדי אגף החניה.

דגשים למילוי בקשה לביטול ובקשה להישפט

חשוב לציין בטופס הבקשה את מספר הודעת תשלום הקנס ואת הפרטים המלאים של מגיש הבקשה:

 • שם מלא, מספר תעודת זהות מלא, טלפון, כתובת דואר אלקטרוני וכתובת דואר.
  שימו לב! פניה ללא מספר מלא של תעודת זהות לא תטופל.
 • מספר הודעת תשלום הקנס ומספר הרכב.
 • אם יש מספר הודעות תשלום קנס - ציינו את כולן והתייחסו לכל המקרים. בבקשה להישפט - יש לציין רק את מספרי הדוחות.
 • בטופס המודפס יש לחתום על הבקשה.
 • אם הודעת תשלום הקנס אינה על שם מגיש הבקשה, חשוב לציין את הזיקה של מגיש הבקשה לדוח ולציין את שמו ואת תעודת הזהות של מקבל הדוח.
 • מומלץ לצרף צילום או סריקה של הודעת תשלום הקנס.

בקשה לביטול דוחות לרכב חלופי/ רכב שכור לתקופה של פחות משבעה ימים

בתחום חניה מוסדר בכל רחבי העיר ובתחום המיועד לתושבים בעלי תו מתאים לאזור בהתאם להוראות התמרור המוצב במקום, עליכם לצרף לבקשה העתק מחוזה שכירות הרכב או אישור רכב חלופי הכולל את המועדים בהם הרכב היה בחזקתכם.

בקשה להסבה של דוח

הסבה של דוח הינה העברת הדוח ממקבל הדוח (מי שהדוח רשום על שמו), על שם הנהג או המחזיק ברכב במועד רישום הדוח.
בקשה להסבה אפשר להגיש בתוך 90 ימים מיום קבלת הדוח ולא יאוחר מהתאריך אחרון לתשלום המצוין בדוח.

אופן הגשת בקשה להסבה

 • פנייה מקוונת - באמצעות טופס מקוון באתר האינטרנט - ללא תור וללא המתנה.
 • בפקס או דואר - באמצעות פנייה בכתב למשרדי אגף החניה (לפרטי הקשר המופיעים מטה).

עליכם לצרף לפנייה מכתב בקשה להסבת הדוח חתום על ידי המבקש. בנוסף, יש לצרף מסמך או מכתב חתום על ידי הנהג או המחזיק ברכב, לפיו הרכב היה ברשותו בעת רישום הדוח (לרבות: חוזה השכרת רכב, חוזה מכר או זיכרון דברים). יש לציין במכתב או במסמך מספר תעודת זהות של הנהג או המחזיק ברכב, מספר רישוי הרכב, תקופת השימוש ברכב וחתימת הנהג או המחזיק ברכב.

דוחות בגין חניה בגינה ציבורית

ניתן לאתר ולשלם דוחות שניתנו עבור חניה בגינה ציבורית בתחומי העיר תל אביב-יפו, על פי חוקי העזר העירוניים, באמצעות מערכת לאיתור ותשלום דוחות.
אם ברצונכם להגיש בקשה לביטול דוח (הודעת תשלום קנס) עליכם לפנות אלינו באופן מקוון או בכתב תוך 30 ימים מיום קבלת הדוח.

לחצו כאן למידע נוסף בנושא בקשה לביטול דוחות על פי חוקי עזר.

{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: