חילופי מחזיקים בארנונה

בדף זה:

{{ lwi.linksClient.title }}

{{ lwi.linksClient.title }}

מהו תהליך חילופי מחזיקים?

שינוי שם המחזיק בחשבון הארנונה לצורך חיובו בתשלום הארנונה לעירייה.
לכל נכס יש "מחזיק". ה"מחזיק" בנכס ייחשב כל אדם שהוא בעל הזיקה הקרובה ביותר לנכס. ככלל, בעל הנכס ייחשב בעל הזיקה הקרובה ביותר לנכס, אלא אם כן יש בעל זיקה קרוב יותר, כגון: שוכר לתקופה של 12 חודשים לפחות, שוכר בדמי מפתח ואפילו פולש, ובתנאי שנמסרה על כך הודעה בכתב לעירייה.
על פי החוק, ה"מחזיק" בנכס חייב בתשלום ארנונה לעירייה.
ה"מחזיק" בדירת מגורים זכאי גם למגוון שירותים וזכויות כגון: הנחות מארנונה הניתנות על פי קריטריונים, תו חניה לתושב, רישום לבתי ספר וגנים, הצטרפות למועדון דיגיתל ועוד.

מתי יש להודיע לעירייה על שינוי שם ה"מחזיק" בנכס?

בעת יציאה מהנכס או כניסה לנכס - יש לדווח לעירייה בכתב, במועד היציאה או הכניסה לנכס.
לתשומת לבכם:
• יוצא מנכס - כל עוד לא התקבלה הודעה בכתב במועד על השינוי, יהיה ה"מחזיק" הרשום בספרי העירייה חייב בארנונה.
• בעל נכס - על פי החוק, חובה עליו לדווח על כל שינוי בהחזקת הנכס. בהיעדר דיווח על שינוי, יירשם כ"מחזיק" בנכס.

• חובת תשלום הארנונה - חלה על המחזיק הרשום בארנונה. לפני תשלום שובר הארנונה, אנא בדקו שהשובר רשום על שמכם. אם שילמתם שובר ארנונה הרשום על שם מחזיק אחר, במקרה שתיווצר יתרת זכות, היתרה תישאר בחשבונו ועל שמו של המחזיק האחר.

אופן הגשת הבקשה

לצורך שינוי רישום בארנונה, עליכם להגיש טופס הצהרה באחד הערוצים הבאים:

בהמשך מפורטים המסמכים הנוספים הנדרשים שעליכם לצרף לבקשה.

משך הטיפול בבקשה

  • מגורים - כ-10 ימי עבודה מיום הגשת הבקשה, בצירוף כל המסמכים הנדרשים. בסיום הטיפול, יישלח לפונה מסרון עם עדכון סטטוס הבקשה. בנוסף, יישלח מכתב בדואר על סיום טיפול בבקשה.
  • לא למגורים - כ-60 ימים, מיום הגשת הבקשה, בצירוף כל המסמכים הנדרשים. בסיום הטיפול, יישלח מכתב בדואר על סיום טיפול בבקשה.

נושאים נוספים שעשויים לעניין אותך

  • תעודה לטאבו - מוכרים/קונים נכס, שלחו בקשה לתעודה לטאבו והתעודה תישלח לביתכם. לדף המידע.
  • תו חניה לתושב העיר - שלחו בקשה לתו חניה - והתו יישלח לביתכם. לדף המידע.
  • חוכר נכס - אנא פנה לדף המידע.
  • אגרות מים וביוב - להחלפת צרכנים במים, עדכון מספר הדיירים המתגוררים בבית, תשלומים, בירורים ומידע, פנו לאתר מי אביבים.
  • כרטיס העיר דיגיתל - הירשמו באינטרנט ותקבלו עם שליח עד הבית, בחינם. להרשמה.
  • חוזה שכירות מומלץ - שוכרים או משכירים נכס? מהיום חותמים רק על חוזה השכירות המומלץ.
{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: