חילופי מחזיקים

{{ lwi.linksClient.title }}

{{ lwi.linksClient.title }}

מהו תהליך חילופי מחזיקים?

שינוי שם המחזיק בחשבון הארנונה לצורך חיובו בתשלום הארנונה לעירייה.
לכל נכס יש "מחזיק". ה"מחזיק" בנכס ייחשב כל אדם שהוא בעל הזיקה הקרובה ביותר לנכס. ככלל, בעל הנכס ייחשב בעל הזיקה הקרובה ביותר לנכס, אלא אם כן יש בעל זיקה קרוב יותר, כגון: שוכר לתקופה של 12 חודשים לפחות, שוכר בדמי מפתח ואפילו פולש, ובתנאי שנמסרה על כך הודעה בכתב לעירייה.
על פי החוק, ה"מחזיק" בנכס חייב בתשלום ארנונה לעירייה.
ה"מחזיק" בדירת מגורים זכאי גם למגוון שירותים וזכויות כגון: הנחות מארנונה הניתנות על פי קריטריונים, תו חניה לתושב, רישום לבתי ספר וגנים, הצטרפות למועדון דיגיתל ועוד.

מתי עליך להודיע לעירייה על שינוי שם ה"מחזיק" בנכס?

 
 

בעת יציאה מהנכס או כניסה לנכס - יש לדווח לעירייה בכתב במועד היציאה או הכניסה לנכס.
לתשומת לבך,
• יוצא מנכס: כל עוד לא התקבלה הודעה בכתב במועד על השינוי, יהיה ה"מחזיק" הרשום בספרי העירייה חייב בארנונה.
• בעל נכס: עפ"י החוק, חובה עליך לדווח על כל שינוי בהחזקת הנכס. בהיעדר דיווח על שינוי, תירשם כ"מחזיק" בנכס. 
• לפני תשלום תלוש הארנונה אנא בדוק:  שתלוש הארנונה רשום על שמך.
אם שילמת תלוש ארנונה הרשום על שם מחזיק אחר, במקרה שתיווצר יתרת זכות, היתרה תישאר בחשבונו ועל שמו של המחזיק האחר.

אילו מסמכים דרושים לביצוע חילופי מחזיקים?

אנא בדוק לפי המקרה מהם המסמכים שעליך להגיש.

 

החלפת בעלים (קנייה/מכירת נכס)

 1. טופס הצהרה בדבר שינוי שם המחזיק בנכס - חיובי ארנונה והיטל שמירה. יש לציין בטופס מספר טלפון נייד של שני הצדדים.
 2. צילום הסכם מכר שלם חתום בידי שני הצדדים
 3. צילום תעודה מזהה (תעודת זהות/ רישיון נהיגה/ דרכון ישראלי) של הבעלים החדשים של הנכס.

 * במקרה של רכישת נכס חדש (עד שנתיים מיום החיוב בארנונה, כולל תמ"א 38) - צילום פרוטוקול מסירת דירה.

 

יציאת שוכר מנכס

כניסת שוכר לנכס

 • יש לציין בטופס מספר טלפון נייד
 • צילום הסכם שכירות שלם לתקופה של 12 חודשים לפחות, החתום בידי שני הצדדים
 • צילום תעודה מזהה (תעודת זהות/ רישיון נהיגה/ דרכון ישראלי) של ה"מחזיק" החדש.
  במקרה של שוכר שאינו אזרח ישראלי, צילום תעודה מזהה (דרכון/ ויזה/ אישור שהייה).
 • רישום שוכר, שאינו אזרח ישראלי ושאינו בעל דרכון דיפלומטי מותנה בהגעה פיזית של השוכר אל מרכז השירות העירוני - במרכז השירות יוסבר לשוכר החדש, שאינו אזרח ישראלי, מהו מס הארנונה ויובהרו לו החובות הנובעים מרישומו כ"מחזיק" בספרי העירייה.

 

רישום בן משפחה כ"מחזיק" בדירת מגורים

"בן משפחה"- הורים, אחים, בן זוג, ילד, נכד.

  • יש לציין בטופס מספר טלפון נייד של שני הצדדים

 • צילום תעודה מזהה (תעודת זהות/ רישיון נהיגה/ דרכון ישראלי) של בן המשפחה הנכנס ושל בעל הנכס

 • בעל נכס שאינו מתגורר בתל-אביב-יפו יציג אישור מהרשות שבה מתגורר על תשלום ארנונה

 

יורש שנכנס לנכס

 

בעל תפקיד (כונס נכסים, מפרק, מנהל מיוחד וכיוצ"ב)

מסמכים נוספים שידרשו במקרה הצורך

 • כאשר נחתם הסכם ע"י מיופה כוח או שהמבקש הוא מיופה כוח - ייפוי כוח ותצלום תעודה מזהה של מייפה הכוח.
 • כאשר מבקש השינוי הוא תאגיד (חברה/עמותה/שותפות) - אישור עורך דין/ רואה חשבון על מורשי החתימה בשם התאגיד וצילום תעודת התאגדות מתאימה.

לאן עליך לפנות?

 
 

לביצוע חילופי מחזיקים בנכסים למגורים, אנא הגישו את הטופס והמסמכים הנדרשים כמפורט מעלה באמצעות טופס מקוון, בפקס, בדואר המופיעים בפריטי הקשר מטה או זמנו תור למרכז השירות באמצעות הלינק בראש העמוד.


לביצוע חילופי מחזיקים בנכסים שלא למגורים (עסקים), אנא הגישו את הטופס והמסמכים הנדרשים כמפורט מעלה באמצעות טופס מקוון, בפקס, בדואר המופיעים בפרטי הקשר מטה או זמנו תור למרכז השירות באמצעות הלינק בראש העמוד.

תעודה המאשרת את תקופת החזקת הנכס (עברית/אנגלית)

הנפקת התעודה כרוכה בתשלום אגרה בסכום של 51.1 ש"ח (נכון לינואר 2020), בהתאם לקבוע בחוק העזר לתל אביב-יפו (אגרת תעודת אישור), תשס"ז 2007.
תהליך הנפקת התעודה נעשה באגף לגביית ארנונה ומים.
הנפקת התעודה מותנית בהגעה פיזית ללשכת מנהל האגף, אבן גבירול 69, קומה 5 חדר 557. ניתן להגיע בימים א'-ה' בשעות 14:30-08:00 ללא צורך בתיאום מראש.
נדרש להגיע עם תעודה מזהה (תעודת זהות/רישיון נהיגה/דרכון ישראלי).
התעודה תימסר ללקוח במעמד הגעתו לעירייה לאחר תשלום האגרה.

נושאים נוספים שעשויים לעניין אותך

 • תעודה לטאבו - מוכר/קונה נכס, אנא שלח בקשה לתעודה לטאבו והתעודה תישלח לביתך. לדף המידע.
 • תו חניה לתושב העיר - אנא שלח בקשה לתו חניה והתו יישלח לביתך. לדף המידע.
 • חוכר נכס - אנא פנה לדף המידע.
 • אגרות מים וביוב - להחלפת צרכנים במים, עדכון מספר הדיירים המתגוררים בבית, תשלומים, בירורים ומידע, אנא פנה לאתר מי אביבים.
 • כרטיס העיר דיגיתל - הירשמו באינטרנט ותקבלו עם שליח עד הבית, בחינם. להרשמה.
 • חוזה שכירות מומלץ - שוכרים או משכירים נכס? מהיום חותמים רק על חוזה השכירות המומלץ.
{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: