תנועה וחניה

מידע שימושי לנוסעי התחבורה הציבורית

חברות התחבורה הציבורית הפועלות בתל אביב-יפו

גופים העוסקים בתכנון התחבורה הציבורית בתל אביב-יפו

 
 
חברת נתיבי אילון מינהל תחבורה ציבורית, עוסקת בהכנת תכנית למתן העדפה לתחבורה ציבורית ולשדרוגי מסופים במטרופולין תל-אביב-יפו, טלפון 03-6931219, פקס 03-6931238.
חברת נת"ע (נתיבי תחבורה עירוניים), עוסקת בהכנת תכניות ופיתוח מערכת עתירת נוסעים במטרופולין תל-אביב, טלפון 03-7243098, פקס 03-7243098.
 

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד