איכות הבניה

 

היחידה לאיכות הבנייה הינה גוף במכון הרישוי העירוני, באגף רישוי פיקוח על הבנייה שבמנהל ההנדסה של עיריית תל-אביב-יפו.

היחידה מטפלת בהליכים למתן טופס 2, טופס 4, אישור אכלוס, תעודת גמר ואישור לשחרור ערבות אשר ניתנה לצורך ביצוע תנאי היתר.

היחידה נותנת את השירותים הבאים:

  • קביעת דרישות לטופס 4/תעודת גמר ביחידת לאיכות הבנייה.
  • טופס 2: חיבור תשתיות זמניות הנדרשות לצורך ביצוע עבודות.
  • טופס 4: אישור הספקת חשמל, מים, טלפון ושימוש במבנה בתנאי שלא נשקפת סכנה למשתמשים במבנה וניתן להשתמש בו למטרה שלשמה הוקם, באופן ראוי.
  • טופס 4 דו שלבי המורכב משני האישורים הבאים:טופס 4 ללא אכלוס: אישור לחיבור המבנה לתשתיות חשמל מים וטלפון, ללא שימוש במבנה.
  • אישור אכלוס: אישור לשימוש במבנה המונפק רק במקרים בהם ניתן קודם לכן טופס 4 ללא אכלוס והושלמו דרישות לצורך שימוש במבנה בתנאי שלא נשקפת סכנה למשתמשים במבנה וניתן להשתמש בו למטרה שלשמה הוקם באופן ראוי.
  • תעודת גמר: תעודה המעידה כי העבודה נעשתה והושלמה בהתאם להיתר.
  • שחרור ערבויות להבטחת ביצוע תנאי היתר: אישור לשחרור ערבויות אשר מצוינות בהיתר הבנייה בלבד.

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
  • מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.

    {{ filter.Name }}:

{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
פתיחת מידע נוסף

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
פתיחת מידע נוסף

{{ col.Caption }}:

{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
פתיחת מידע נוסף

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
פתיחת מידע נוסף

{{ col.Caption }}:

{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}