רישוי ופיקוח בנייה

איכות הבניה

 

היחידה לאיכות הבנייה הינה גוף במכון הרישוי העירוני, באגף רישוי פיקוח על הבנייה שבמנהל ההנדסה של עיריית תל-אביב-יפו.

היחידה מטפלת בהליכים למתן טופס 2, טופס 4, אישור אכלוס, תעודת גמר ואישור לשחרור ערבות אשר ניתנה לצורך ביצוע תנאי היתר.

היחידה נותנת את השירותים הבאים:

  • קביעת דרישות לטופס 4/תעודת גמר ביחידת לאיכות הבנייה.
  • טופס 2: חיבור תשתיות זמניות הנדרשות לצורך ביצוע עבודות.
  • טופס 4: אישור הספקת חשמל, מים, טלפון ושימוש במבנה בתנאי שלא נשקפת סכנה למשתמשים במבנה וניתן להשתמש בו למטרה שלשמה הוקם, באופן ראוי.
  • טופס 4 דו שלבי המורכב משני האישורים הבאים:טופס 4 ללא אכלוס: אישור לחיבור המבנה לתשתיות חשמל מים וטלפון, ללא שימוש במבנה.
  • אישור אכלוס: אישור לשימוש במבנה המונפק רק במקרים בהם ניתן קודם לכן טופס 4 ללא אכלוס והושלמו דרישות לצורך שימוש במבנה בתנאי שלא נשקפת סכנה למשתמשים במבנה וניתן להשתמש בו למטרה שלשמה הוקם באופן ראוי.
  • תעודת גמר: תעודה המעידה כי העבודה נעשתה והושלמה בהתאם להיתר.
  • שחרור ערבויות להבטחת ביצוע תנאי היתר: אישור לשחרור ערבויות אשר מצוינות בהיתר הבנייה בלבד.

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
חיפוש חופשי
או חיפוש לפי קטגוריה:
  • {{ filter.Name }}

    מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע

שימו לב- מעבדה מאושרת המעוניינת בהוספת דוגמה של אישוריה יכולה לעשות זאת באמצעות פניה למכון הרישוי העירוני.

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד