שיפוץ חזיתות

לצד פרויקטים מרשימים של התחדשות עירונית הכוללים יוזמות פינוי-בינוי, תמ״א 38 ושימור מבנים, בתל-אביב-יפו יש בניינים רבים המצויים במצב תחזוקתי ירוד שלא בוצעו בהם עבודות תחזוקה במשך שנים. חלק ממבנים אלו ניצבים בלב מוקדי התיירות והעסקים בעיר ופוגעים בחזותה. מעבר להיותם מפגע אסתטי, בניינים אלה עלולים להוות סכנה לציבור ומספקים קרקע פורייה למפגעים תברואתיים.

על פי חוק עזר עירוני לשמירה ושיפוץ חזיתות בתים, על בעליו של המבנה קיימת החובה לשמור על מצב תקין ומראה נאה של חזית הבית, ובסמכות העירייה לדרוש מבעלי המבנה לבצע בו עבודות שיפוץ ותיחזוק.


היעד העירוני הינו היקף של 1000 מבנים משופצים בשנה. לצורך עמידה ביעד זה אישרה מועצת העירייה בישיבתה מס' 42 שהתקיימה ביום 14.6.21 (החלטה מס' 366) תמריצים נוספים לשיפוצי חזיתות בתים.

 

אם קיבלתם צו מבנה מסוכן והודעה לפי חוק העזר לתל-אביב-יפו (מבנים מסוכנים), התשס"ב – 2001), מומלץ לבצע שיפוץ מלא של חזיתות הבניין.

סיוע בשיפוץ

עיריית תל-אביב-יפו מייחסת חשיבות רבה לשמירה וטיפוח של חזות העיר ומשקיעה בנושא משאבים רבים, הכוללים: הסדרי סיוע, סל תמריצים והטבות. הצוות המקצועי של היחידה לשיפוץ חזיתות מסייע בתהליך ומציע תמיכה של המהנדס העירוני. כמו כן, מחלקת שיפוצי בתים בעזרה ובצרון, אשר מקדמת בהצלחה את השיפוצים מזה למעלה משלושים שנה, מייעצת ומסייעת במימון השיפוץ ומספקת תמיכה, ליווי ופיקוח לאורך כל התהליך.

התמריצים הינם:
1. מענק כספי בסך 5,000 ש"ח ליחידת דיור בבניין שהוציא רישיון שיפוץ.

2. "בית פלוס" – ביצוע עבודות ברכוש המשותף בשווי של עד 10,000 ש"ח ע"י חברת עזרה וביצרון, בהתאם לתכנית שיקבע הצוות המקצועי של העירייה (לדוגמה - טיפול בגינה, שיפוץ המבואה, הקמת גג ירוק וכדומה) ל - 50 הבניינים הראשונים בשנה קלנדרית, אשר יחלו בביצוע שיפוץ באמצעות חברת עזרה וביצרון. הזכאות לתמריץ מותנית בסילוק כל המפגעים מהגוש הקדמי של הבניין, בהתאם להנחיות הצוות המקצועי בעירייה או בחברת עזרה וביצרון.

3. מענק כספי בסך 20,000 ש"ח לבניין אשר קיבל דרישה לשיפוץ לפי חוק עזר לתל אביב-יפו (שמירה ושיפוץ חזיתות בתים) – התשע"א – 2011, בכפוף להוצאת רישיון שיפוץ תוך 60 ימים מקבלת הדרישה מהעירייה.

בוצע השיפוץ שלא באמצעות חברת עזרה וביצרון, יותנה התמריץ גם בהשלמת השיפוץ בהתאם לרישיון השיפוץ, להנחת דעת הצוות המקצועי בעירייה או מי מטעמה, תוך 7 חודשים מקבלת הדרישה.

מימון זמני בגין סרבני שיפוץ:
העמדת מימון זמני לשיפוץ, אשר נועד להתמודד עם סרבני שיפוץ, אושרה בכפוף לכך שאחוז הסרבנים אינו עולה על 20% ממספר יחידות הדיור בבניין, ובתנאים מסוימים אחוז הסרבנים יכול לעלות כדי 25% - 30% ממספר יחידות הדיור בבניין.
תחת זאת מוצע לקבוע, כי בכל מקרה ניתן יהיה להעמיד מימון זמני לשיפוץ, ובלבד שאחוז הסרבנים אינו עולה על 30% ממספר יחידות הדיור בבניין.
מימון כאמור יינתן במסגרת התקציב הקבוע הקיים עבור טיפול בסרבנים.

הערות – כללי:
א. התמריצים האמורים וכן המימון הזמני בגין סרבני שיפוץ יינתנו רק בקשר עם ביצוע שיפוץ בהתאם לרישיון שיפוץ, הזכאות להם כפופה לקריטריונים למתן הלוואות שנקבעו בהחלטות מועצה קודמות, והם מותנים בקיומו של מקור תקציבי.

ב. בוצע השיפוץ שלא באמצעות חברת עזרה וביצרון, יינתנו התמריצים רק עם השלמת השיפוץ, להנחת דעת הצוות המקצועי בעירייה או מי מטעמה.

ג. החלטה זו לא תחול על בניינים אשר החלו בביצוע שיפוץ, עובר למועד אישור החלטה זו ע"י מועצת העירייה.

ד. בהחלטה זו, מועד התחלת ביצוע שיפוץ משמעותו הוצאת צו תחילת עבודה על ידי חברת עזרה וביצרון, או ביצוע עבודות בפועל להנחת דעת הצוות המקצועי בעירייה או בחברת עזרה וביצרון.

* לתמריצים אזוריים לפי שכונות ראו פירוט באתר "עזרה ובצרון" - כאן

אכיפת השיפוץ

לעיריית תל-אביב-יפו יש סמכות לדרוש את ביצוע השיפוץ, לקבוע את מהות העבודות הנדרשות וכן לקבוע מועדים לביצוע והשלמת השיפוץ. אם בעל הנכס לא מילא אחר הדרישה, רשאית העירייה לבצע את השיפוץ בעצמה ולחייבו בעלויות.

תהליכי שיפוץ חזיתות בוצעו עד כה ברחובות: ביאליק, אבן גבירול, הירקון, בוגרשוב, מדרחוב נחלת בנימין, אלנבי, קינג ג'ורג', יפת העלייה ,דיזנגוף, פרישמן, בן יהודה, גורדון יהודה ליב, שיינקין.
בשנת 2022 תפעל העירייה לאכיפת ביצוע שיפוץ ברחובות: פינסקר, זמנהוף, ריינס, הירקון, יהודה הלוי, אחד העם, שד' ח"ן, יהודה המכבי, בני דן, ויצמן, שלמה במלך, הנביאים, יהושע בן נון, שד' נורדאו, ז'בוטינסקי.

השגה לשיפוץ

בעלי נכס שקיבלו דרישה לשיפוץ רשאים להגיש השגה בתוך 60 יום ממועד קבלתה, ולטעון כי המבנה  אינו טעון שיפוץ או שאין לבצע בו את העבודות שפורטו בדרישה.

את ההשגה יש לשלוח בדואר אל עיריית תל אביב-יפו, לשכת מהנדס העיר, עבור רכזת הוועדה להשגות בכתובת המופיעה מטה.

* שימו לב: ניתן להגיש השגה לבית משותף רק אם חתמו עליה בעלי הדירות, אשר לפחות 75% מהרכוש המשותף צמוד לדירתם.

{{ im.imageGalleryClient.title }}

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ pb.getName(item); }}

  • {{ pb.phoneBookClient.titleTab1 }}
{{ item.imgalt }}
alternative text

{{item.Adjective.Value}} {{item.LinkTitle.Value}}

{{item.position.Value}}

{{item.phone1.Caption}}:

{{item.phone1.Value}}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.fax.Caption}}:

{{item.fax.Value}}

{{item.address1.Caption}}:

{{item.address1.Value}}

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.addresscomments.Value}}

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.postAddress.Value}}

{{item.email.Caption}}:

{{item.AdditionalInfo.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד