SRV_ADD:[02] Version- [6.2]

שיפוץ חזיתות

לצד פרויקטים מרשימים של התחדשות עירונית הכוללים יוזמות פינוי-בינוי, תמ״א 38 ושימור מבנים, בתל-אביב-יפו יש בניינים רבים המצויים במצב תחזוקתי ירוד שלא בוצעו בהם עבודות תחזוקה במשך שנים. חלק ממבנים אלו ניצבים בלב מוקדי התיירות והעסקים בעיר ופוגעים בחזותה. מעבר להיותם מפגע אסתטי, בניינים אלה עלולים להוות סכנה לציבור ומספקים קרקע פורייה למפגעים תברואתיים.

על פי חוק עזר עירוני לשמירה ושיפוץ חזיתות בתים, על בעליו של המבנה קיימת החובה לשמור על מצב תקין ומראה נאה של חזית הבית, ובסמכות העירייה לדרוש מבעלי המבנה לבצע בו עבודות שיפוץ ותיחזוק.

 

אם קיבלתם צו מבנה מסוכן והודעה לפי חוק העזר לתל-אביב-יפו (מבנים מסוכנים), התשס"ב – 2001), מומלץ לבצע שיפוץ מלא של חזיתות הבניין.

סיוע בשיפוץ

עיריית תל-אביב-יפו מייחסת חשיבות רבה לשמירה וטיפוח של חזות העיר ומשקיעה בנושא משאבים רבים, הכוללים: הסדרי סיוע, סל תמריצים והטבות. הצוות המקצועי של היחידה לשיפוץ חזיתות מסייע בתהליך ומציע תמיכה של המהנדס העירוני. כמו כן, מחלקת שיפוצי בתים בעזרה ובצרון, אשר מקדמת בהצלחה את השיפוצים מזה למעלה משלושים שנה, מייעצת ומסייעת במימון השיפוץ ומספקת תמיכה, ליווי ופיקוח לאורך כל התהליך.

אכיפת השיפוץ

לעיריית תל-אביב-יפו יש סמכות לדרוש את ביצוע השיפוץ, לקבוע את מהות העבודות הנדרשות וכן לקבוע מועדים לביצוע והשלמת השיפוץ. אם בעל הנכס לא מילא אחר הדרישה, רשאית העירייה לבצע את השיפוץ בעצמה ולחייבו בעלויות.

תהליכי שיפוץ חזיתות בוצעו עד כה ברחובות: ביאליק, אבן גבירול, הירקון, שינקין, בוגרשוב ומדרחוב נחלת בנימין. בשנים הקרובות צפויים להתבצע שיפוצים דומים גם ברחובות אלנבי, קינג ג'ורג', יפת העלייה ודיזנגוף.

השגה לשיפוץ

בעלי נכס שקיבלו דרישה לשיפוץ רשאים להגיש השגה בתוך 60 יום ממועד קבלתה, ולטעון כי המבנה  אינו טעון שיפוץ או שאין לבצע בו את העבודות שפורטו בדרישה.

את ההשגה יש לשלוח בדואר אל עיריית תל-אביב-יפו, לשכת מהנדס העיר, עבור רכזת הוועדה להשגות בכתובת המופיעה מטה.

* שימו לב: ניתן להגיש השגה לבית משותף רק אם חתמו עליה בעלי הדירות, אשר לפחות 75% מהרכוש המשותף צמוד לדירתם.

{{ im.imageGalleryClient.title }}

{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ pb.getName(item); }}

  • {{ pb.phoneBookClient.titleTab1 }}
{{ item.imgalt }}
alternative text

{{item.Adjective.Value}} {{item.LinkTitle.Value}}

{{item.position.Value}}

{{item.email.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{item.phone1.Value}}

{{item.fax.Caption}}:

{{item.fax.Value}}

כתובת:

{{ item.address1.Value }}

{{ item.building.Value }}

קומה {{ item.floor.Value }}

חדר {{ item.room.Value }}

{{item.longURL.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד